Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Matei  


Capitolul 1
 • EVANGHELIA DUPĂ MATEI
 • Cartea neamului lui Isus Hristos
 • 1 Cartea neamului* lui Isus Hristos, fiul** lui David, fiul lui Avraam.
 • * Luca 3:23; ** Ps 132:11; Isa 11:1; Ier 23:5; Mat 22:42; Ioan 7:42; Fapte 2:30; Fapte 13:23; Rom 1:3; Gen 12:3; Gen 22:18; Gal 3:16;
 • 2 Avraam* a născut pe Isaac; Isaac** a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda şi fraţii lui;
 • * Gen 21:2; Gen 21:3; ** Gen 25:26; Gen 29:35;
 • 3 Iuda* a născut pe Fares şi Zara, din Tamar; Fares** a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram;
 • * Gen 38:27; ** Rut 4:18; 1 Cron 2:5; 1 Cron 2:9;
 • 4 Aram a născut pe Aminadab; Aminadab a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon;
 • 5 Salmon a născut pe Boaz, din Rahav; Boaz a născut pe Obed, din Rut; Obed a născut pe Iese;
 • 6 Iese* a născut pe împăratul David. Împăratul David** a născut pe Solomon, din văduva lui Urie;
 • * 1 Sam 16:1; 1 Sam 17:12; ** 2 Sam 12:24;
 • 7 Solomon* a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa;
 • * 1 Cron 3:3; 1 Cron 3:10;
 • 8 Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia;
 • 9 Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Ezechia;
 • 10 Ezechia* a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a născut pe Iosia;
 • * 2 Imp 20:21; 1 Cron 13:1;
 • 11 Iosia* a născut pe Iehonia şi fraţii lui, pe vremea strămutării** în Babilon.
 • * 1 Cron 3:15; 1 Cron 3:16; ** 2 Imp 24:14; 2 Imp 24:15; 2 Imp 24:16; 2 Imp 25:11; 2 Cron 36:10; 2 Cron 36:20; Ier 27:20; Ier 39:9; Ier 52:11; Ier 52:15; Ier 52:28-30; Dan 1:2;
 • 12 După strămutarea în Babilon, Iehonia* a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel**;
 • * 1 Cron 3:17; 1 Cron 3:19; ** Ezra 3:2; Ezra 5:2; Neem 12:1; Hag 1:1;
 • 13 Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor;
 • 14 Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud;
 • 15 Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov;
 • 16 Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care S-a născut Isus, care Se cheamă Hristos.
 • 17 Deci, de la Avraam până la David, sunt paisprezece neamuri de toate; de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece neamuri; şi de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri.
 • Naşterea lui Isus Hristos
 • 18 Iar naşterea* lui Isus Hristos a fost aşa:Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt**.
 • * Luca 1:27; ** Luca 1:35;
 • 19 Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit şi nu voia s-o facă de ruşine* înaintea lumii, de aceea şi-a pus de gând s-o lase pe ascuns.
 • * Deut 24:1;
 • 20 Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului şi i-a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit* în ea este de la Duhul Sfânt.
 • * Luca 1:35;
 • 21 Ea va naşte* un Fiu şi-I vei pune numele Isus, pentru că El** va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.”
 • * Luca 1:31; ** Fapte 4:12; Fapte 5:31; Fapte 13:23; Fapte 13:28;
 • 22 Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice:
 • 23 „Iată*, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu şi-I vor pune numele Emanuel”, care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi”.
 • * Isa 7:14;
 • 24 Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului; şi a luat la el pe nevastă-sa.
 • 25 Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu*. Şi el i-a pus numele Isus.
 • * Exod 13:2; Luca 2:7; Luca 2:21;
Matei, capitolul 1  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta