Eclesiastul  


Capitolul 1
 • ECLESIASTUL SAU PROPOVĂDUITORUL
 • * Isa 40:6-8; 1 Ioan 4:13; 2 Cor 4:18; 1 Ioan 2:17;
 • Mersul tuturor lucrurilor
 • 1 Cuvintele Eclesiastului*, fiul lui David, împăratul Ierusalimului.
 • * Ecl 1:12; Ecl 7:27; Ecl 12:8-10;
 • 2 O, deşertăciune* a deşertăciunilor, zice Eclesiastul, o, deşertăciune a deşertăciunilor! Totul** este deşertăciune.
 • * Ps 39:5; Ps 39:6; Ps 62:9; Ps 144:4; Ecl 12:8; ** Rom 8:20;
 • 3 Ce* folos are omul din toată truda pe care şi-o dă sub soare?
 • * Ecl 2:22; Ecl 3:9;
 • 4 Un neam trece, altul vine şi* pământul rămâne veşnic în picioare.
 • * Ps 104:5; Ps 119:90;
 • 5 Soarele* răsare, apune şi aleargă spre locul de unde răsare din nou.
 • * Ps 19:5; Ps 19:6;
 • 6 Vântul* suflă spre miazăzi şi se întoarce spre miazănoapte; apoi iarăşi se întoarce şi începe din nou aceleaşi rotituri.
 • * Ioan 3:8;
 • 7 Toate* râurile se varsă în mare, şi marea tot nu se umple: ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăşi să pornească de acolo.
 • * Iov 38:10; Ps 104:8; Ps 104:9;
 • 8 Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, aşa cum nu se poate spune; ochiul* nu se mai satură privind şi urechea nu oboseşte auzind.
 • * Prov 27:20;
 • 9 Ce* a fost va mai fi şi ce s-a făcut se va mai face; nu este nimic nou sub soare.
 • * Ecl 3:15;
 • 10 Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune: „Iată ceva nou!”, de mult lucrul acela era şi în veacurile dinaintea noastră.
 • 11 Nimeni nu-şi mai aduce aminte de ce a fost mai înainte; şi ce va mai fi, ce se va mai întâmpla mai pe urmă, nu va lăsa nicio urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu.
 • Deşertăciunea tuturor lucrurilor
 • 12 Eu*, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel, în Ierusalim.
 • * Ecl 1:1;
 • 13 Mi-am pus inima să cercetez şi să adâncesc cu înţelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri: iată o îndeletnicire* plină de trudă, la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor.
 • * Gen 3:19; Ecl 3:10;
 • 14 Am văzut tot ce se face sub soare; şi iată că totul este deşertăciune şi goană după vânt!
 • 15 Ce* este strâmb nu se poate îndrepta şi ce lipseşte nu poate fi trecut la număr.
 • * Ecl 7:13;
 • 16 Am zis în mine însumi: „Iată că am sporit şi am întrecut* în înţelepciune pe toţi cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim şi mintea mea a văzut multă înţelepciune şi ştiinţă.”
 • * 1 Imp 3:12; 1 Imp 3:13; 1 Imp 4:30; 1 Imp 10:7; 1 Imp 10:23; Ecl 2:9;
 • 17 Mi-am pus* inima să cunosc înţelepciunea şi să cunosc prostia şi nebunia. Dar am înţeles că şi aceasta este goană după vânt.
 • * Ecl 2:3; Ecl 2:12; Ecl 7:23; Ecl 7:25; 1 Tes 5:21;
 • 18 Căci unde este* multă înţelepciune, este şi mult necaz, şi cine ştie multe are şi multă durere.
 • * Ecl 12:12;
Eclesiastul, capitolul 1