Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Zaharia  


Capitolul 1
 • ZAHARIA
 • * 1 Sam 12:22; Hag 2:5-9; Rom 11:11; Rom 11:26-29;
 • Îndemn la pocăinţă
 • 1 În luna a opta, în* anul al doilea al lui Darius, cuvântul Domnului a vorbit prorocului Zaharia**, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, astfel:
 • * Ezra 4:24; Hag 1:1; ** Ezra 5:1; Mat 23:35;
 • 2 „Domnul S-a mâniat foarte tare pe părinţii voştri.
 • 3 Spune-le dar: ‘Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: «Întoarceţi-vă* la Mine», zice Domnul oştirilor, «şi Mă voi întoarce şi Eu la voi», zice Domnul oştirilor.
 • * Ier 25:5; Ier 35:15; Mica 7:19; Mal 3:7; Luca 15:20; Iac 4:8;
 • 4 «Nu fiţi ca părinţii voştri, cărora le vorbeau* prorocii de mai înainte, zicând: ‹Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Întoarceţi-vă** de la căile voastre cele rele, de la faptele voastre cele rele!”› Dar n-au ascultat şi n-au luat aminte la Mine», zice Domnul.
 • * 2 Cron 36:15; 2 Cron 36:16; ** Isa 31:6; Ier 3:12; Ier 18:11; Ezec 18:30; Osea 14:1;
 • 5 «Unde sunt acum părinţii voştri? Şi puteau prorocii să trăiască veşnic?
 • 6 Totuşi cuvintele* Mele şi poruncile pe care le dădusem slujitorilor Mei, prorocii, ca să le vestească, n-au atins ele pe părinţii voştri? Şi atunci ei s-au întors şi au zis: ‹Domnul oştirilor ne-a făcut cum** hotărâse să ne facă, după căile şi faptele noastre!›»’”
 • * Isa 55:1; ** Plang 1:18; Plang 2:17;
 • Vedenii
 • 7 În a douăzeci şi patra zi a lunii a unsprezecea, care este luna Şebat, în anul al doilea al lui Darius, cuvântul Domnului a vorbit prorocului Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, astfel:
 • 8 M-am uitat noaptea şi iată că un om* era călare pe un cal roşu şi stătea între mirţi într-un umbrar; în urma lui erau nişte cai roşii**, murgi şi albi.
 • * Ios 5:13; Apoc 6:4; ** Zah 6:2-7;
 • 9 Am întrebat: „Ce înseamnă caii aceştia, domnul meu?” Şi îngerul care vorbea cu mine mi-a zis: „Îţi voi arăta ce înseamnă caii aceştia!”
 • 10 Omul care stătea între mirţi a luat cuvântul şi a zis: „Aceştia* sunt aceia pe care i-a trimis Domnul să cutreiere pământul!”
 • * Evr 1:14;
 • 11 Şi* ei au vorbit Îngerului Domnului, care stătea între mirţi, şi au zis: „Am cutreierat pământul şi iată că tot pământul este în pace şi liniştit!”
 • * Ps 103:20; Ps 103:21;
 • 12 Atunci, Îngerul Domnului a luat cuvântul şi a zis: „Doamne* al oştirilor, până când nu vei avea milă de Ierusalim şi de cetăţile lui Iuda, pe care Te-ai mâniat în aceşti şaptezeci de ani**?”
 • * Ps 102:13; Apoc 6:10; ** Ier 25:11; Ier 25:12; Dan 9:2; Zah 7:5;
 • 13 Domnul a răspuns cu vorbe bune*, cu vorbe de mângâiere, îngerului care vorbea cu mine.
 • * Ier 29:10;
 • 14 Şi îngerul care vorbea cu mine mi-a zis: „Strigă şi zi: ‘Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: «Sunt plin de o mare gelozie* pentru Ierusalim şi pentru Sion
 • * Ioel 2:18; Zah 8:2;
 • 15 şi sunt plin de o mare mânie împotriva neamurilor îngâmfate, căci Mă mâniasem numai puţin*, dar ele au ajutat spre nenorocire.»
 • * Isa 47:6;
 • 16 De aceea aşa vorbeşte Domnul: «Mă întorc* cu îndurare către Ierusalim; Casa Mea va fi zidită iarăşi în el şi funia** de măsurat se va întinde asupra Ierusalimului.»’
 • * Isa 12:1; Isa 54:8; Zah 2:10; Zah 8:3; ** Zah 2:1; Zah 2:2;
 • 17 Strigă din nou şi zi: ‘Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: «Cetăţile Mele vor avea iarăşi belşug de bunătăţi, Domnul va mângâia iarăşi Sionul*, va alege iarăşi** Ierusalimul.»’”
 • * Isa 51:3; ** Isa 14:1; Zah 2:12; Zah 3:2;
 • 18 Am ridicat ochii şi m-am uitat, şi iată că erau patru coarne.
 • 19 Am întrebat îngerul care vorbea cu mine: „Ce înseamnă coarnele acestea?” Şi el mi-a zis: „Acestea* sunt coarnele care au risipit pe Iuda, pe Israel şi Ierusalimul.”
 • * Ezra 4:1; Ezra 4:4; Ezra 4:7; Ezra 5:3;
 • 20 Domnul mi-a arătat patru fierari.
 • 21 Eu am întrebat: „Ce vor să facă aceştia?” Şi el a zis: „Aceştia vin să sperie coarnele care au risipit pe Iuda, de n-a mai putut ridica nimeni capul; fierarii aceştia au venit să sperie şi să taie coarnele neamurilor care au ridicat cornul* împotriva ţării lui Iuda ca să-i risipească locuitorii.”
 • * Ps 75:4; Ps 75:5;
Zaharia, capitolul 1  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta