Iosua  


Capitolul 1
 • IOSUA SAU ISUS NAVI
 • * Ps 111:6; 1 Tim 6:12; Evr 4:1-11;
 • CUCERIREA ŢĂRII CANAANULUI (CAPITOLELE 1—12)
 • Iosua în fruntea poporului
 • 1 După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul* lui Moise:
 • * Exod 24:13; Deut 1:38;
 • 2 „Robul Meu Moise* a murit: acum, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu şi tot poporul acesta, şi intraţi în ţara pe care o dau copiilor lui Israel.
 • * Deut 34:5;
 • 3 Orice loc* pe care-l va călca talpa piciorului vostru vi-l dau, cum am spus lui Moise.
 • * Deut 11:24; Ios 14:9;
 • 4 Ţinutul vostru* se va întinde de la pustie şi Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată ţara hetiţilor şi până la Marea cea Mare, spre apusul soarelui.
 • * Gen 15:18; Exod 23:31; Num 34:3-12;
 • 5 Nimeni* nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi** cu tine, cum am fost cu Moise; nu te†† voi lăsa, nici nu te voi părăsi.
 • * Deut 7:24; ** Exod 3:12; Deut 31:8; Deut 31:23; Ios 1:9; Ios 1:17; Ios 3:7; Ios 6:27; Isa 43:2; Isa 43:5; †† Deut 31:6; Deut 31:8; Evr 13:5;
 • 6 Întăreşte-te* şi îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da.
 • * Deut 31:7; Deut 31:23;
 • 7 Întăreşte-te numai şi îmbărbătează-te, lucrând cu credincioşie după toată legea* pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu** te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbuteşti în tot ce vei face.
 • * Num 27:23; Deut 31:7; Ios 11:15; ** Deut 5:32; Deut 28:14;
 • 8 Cartea aceasta a legii să nu se* depărteze de gura ta; cugetă** asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune.
 • * Deut 17:18; Deut 17:19; ** Ps 1:2;
 • 9 Nu* ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: ‘Întăreşte-te şi îmbărbătează-te’? Nu** te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.”
 • * Deut 31:7; Deut 31:8; Deut 31:23; ** Ps 27:1; Ier 1:8;
 • Poporul făgăduieşte ascultare
 • 10 Iosua a dat căpeteniilor oştirii poporului următoarea poruncă:
 • 11 „Treceţi prin tabără şi iată ce să porunciţi poporului: ‘Pregătiţi-vă merinde, căci peste trei* zile veţi trece Iordanul acesta ca să mergeţi să cuceriţi ţara pe care v-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul vostru.’”
 • * Ios 3:2; Deut 9:1; Deut 11:31;
 • 12 Iosua a zis rubeniţilor, gadiţilor şi jumătăţii din seminţia lui Manase:
 • 13 „Aduceţi-vă aminte* ce v-a poruncit Moise, robul Domnului, când a zis: ‘Domnul Dumnezeul vostru v-a dat odihnă şi v-a dat ţara aceasta.’
 • * Num 32:20-28; Ios 22:2-4;
 • 14 Nevestele voastre, pruncii voştri şi vitele voastre să rămână în ţara pe care v-a dat-o Moise dincoace de Iordan, dar voi, toţi bărbaţii voinici, să treceţi înarmaţi înaintea fraţilor voştri şi să-i ajutaţi,
 • 15 până ce Domnul va da odihnă fraţilor voştri ca şi vouă şi până ce vor fi şi ei în stăpânirea ţării pe care le-o dă Domnul Dumnezeul vostru. Apoi* să vă întoarceţi să stăpâniţi ţara care este moşia voastră şi pe care v-a dat-o Moise, robul Domnului, dincoace de Iordan, spre răsăritul soarelui.”
 • * Ios 22:4;
 • 16 Ei au răspuns lui Iosua şi au zis: „Vom face tot ce ne-ai poruncit şi ne vom duce oriunde ne vei trimite.
 • 17 Te vom asculta în totul, cum am ascultat pe Moise. Numai Domnul Dumnezeul tău să fie* cu tine, cum a fost cu Moise!
 • * Ios 1:5; 1 Sam 20:13; 1 Imp 1:37;
 • 18 Orice om care se va răzvrăti împotriva poruncii tale şi care nu va asculta de tot ce-i vei porunci să fie pedepsit cu moartea! Întăreşte-te numai şi îmbărbătează-te!”
Iosua, capitolul 1  
Versetul zilei
El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”
Apocalipsa 21:4
Pune-l pe pagina ta