Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  2 Imparati  


Capitolul 1
 • A DOUA CARTE A ÎMPĂRAŢILOR SAU A PATRA CARTE A ÎMPĂRAŢILOR
 • * Deut 29:18-28; 1 Sam 12:25; ** 2 Cron 21-28; Ier 3:6; Ier 3:7; Osea 10:1-11; Osea 13:1-13;
 • ŞIRUL ÎMPĂRAŢILOR LUI IUDA ŞI ÎMPĂRAŢILOR LUI ISRAEL, DE LA IOSAFAT ŞI MOARTEA LUI AHAB PÂNĂ LA NIMICIREA ÎMPĂRĂŢIEI LUI ISRAEL (CAPITOLELE 1—17)
 • Boala lui Ahazia şi moartea lui
 • 1 Moab s-a răzvrătit* împotriva lui Israel, după moartea** lui Ahab.
 • * 2 Imp 3:5; ** 2 Sam 8:2;
 • 2 Ahazia a căzut prin zăbrelele odăii lui de sus în Samaria şi s-a îmbolnăvit. A trimis nişte soli şi le-a zis: „Duceţi-vă şi întrebaţi pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului*, ca să ştiu dacă mă voi vindeca de boala aceasta.”
 • * 1 Sam 5:10;
 • 3 Dar îngerul Domnului a zis lui Ilie, Tişbitul: „Scoală-te, suie-te înaintea solilor împăratului Samariei şi spune-le: ‘Oare nu este Dumnezeu în Israel, de vă duceţi să întrebaţi pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului?’
 • 4 De aceea, aşa vorbeşte Domnul: ‘Nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri.’” Şi Ilie a plecat.
 • 5 Solii s-au întors la Ahazia. Şi el le-a zis: „Pentru ce v-aţi întors?”
 • 6 Ei i-au răspuns: „Un om s-a suit înaintea noastră şi ne-a zis: ‘Întoarceţi-vă la împăratul care v-a trimis şi spuneţi-i: «Aşa vorbeşte Domnul: ‹Oare nu este Dumnezeu în Israel, de trimiteţi să întrebe pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului? De aceea nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri.›»’”
 • 7 Ahazia le-a zis: „Ce înfăţişare avea omul acela care s-a suit înaintea voastră şi v-a spus aceste cuvinte?”
 • 8 Ei au răspuns: „Era un om îmbrăcat cu o manta de păr* şi încins cu o curea la mijloc.” Şi Ahazia a zis: „Este Ilie, Tişbitul.”
 • * Zah 13:4; Mat 3:4;
 • 9 A trimis la el pe o căpetenie peste cincizeci cu cei cincizeci de oameni ai lui. Căpetenia aceasta s-a suit la Ilie, care şedea pe vârful muntelui, şi i-a zis: „Omule al lui Dumnezeu, împăratul a zis: ‘Coboară-te!’”
 • 10 Ilie a răspuns căpeteniei peste cincizeci: „Dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se coboare* foc din cer şi să vă mistuie pe tine şi pe cei cincizeci de oameni ai tăi!” Şi s-a coborât foc din cer şi i-a mistuit pe el şi pe cei cincizeci de oameni ai lui.
 • * Luca 9:54;
 • 11 Ahazia a trimis din nou la el altă căpetenie peste cincizeci cu cei cincizeci de oameni ai lui. Căpetenia aceasta a luat cuvântul şi a zis lui Ilie: „Omule al lui Dumnezeu, aşa a zis împăratul: ‘Grăbeşte-te de te coboară!’”
 • 12 Ilie le-a răspuns: „Dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se coboare foc din cer şi să vă mistuie pe tine şi pe cei cincizeci de oameni ai tăi!” Şi s-a coborât foc din cer şi i-a mistuit pe el şi pe cei cincizeci de oameni ai lui.
 • 13 Ahazia a trimis din nou o a treia căpetenie peste cincizeci împreună cu cei cincizeci de oameni ai săi. Această a treia căpetenie peste cincizeci s-a suit şi, la sosire, şi-a plecat genunchii înaintea lui Ilie şi i-a zis rugându-l: „Omule al lui Dumnezeu, te rog, viaţa mea şi viaţa acestor cincizeci de oameni, slujitorii tăi, să fie scumpă* înaintea ta!
 • * 1 Sam 26:21; Ps 72:14;
 • 14 Iată, s-a coborât foc din cer şi a mistuit pe cele dintâi două căpetenii peste cincizeci şi pe cei cincizeci de oameni ai lor, dar, acum, viaţa mea să fie scumpă înaintea ta!”
 • 15 Îngerul Domnului a zis lui Ilie: „Coboară-te împreună cu el, n-ai nicio frică de el.” Ilie s-a sculat şi s-a coborât cu el la împărat.
 • 16 El i-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: ‘Pentru că ai trimis soli să întrebe pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului, ca şi cum n-ar fi în Israel Dumnezeu, al cărui cuvânt să-l poţi întreba, nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri.’”
 • 17 Ahazia a murit, după cuvântul Domnului rostit prin Ilie. Şi în locul lui, a început să domnească Ioram, în al doilea an al lui Ioram, fiul lui Iosafat, împăratul lui Iuda, căci n-avea fiu.
 • 18 Celelalte fapte ale lui Ahazia şi ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel?
2 Imparati, capitolul 1  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta