Neemia  


Capitolul 1
 • NEEMIA
 • * Isa 58:12;
 • Rugăciunea lui Neemia
 • 1 Istorisirea lui Neemia*, fiul lui Hacalia.În luna Chişleu, în al douăzecilea an, pe când eram în capitala Susa,
 • * Neem 10:1;
 • 2 a venit Hanani, unul din fraţii mei, şi câţiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpaţi care mai rămăseseră din robie şi despre Ierusalim.
 • 3 Ei mi-au răspuns: „Cei ce au mai rămas din robie sunt acolo, în ţară, în cea mai mare nenorocire şi ocară; zidurile* Ierusalimului sunt dărâmate** şi porţile sunt arse de foc.”
 • * Neem 2:17; ** 2 Imp 25:10;
 • 4 Când am auzit aceste lucruri, am şezut jos, am plâns şi m-am jelit multe zile. Am postit şi m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor
 • 5 şi am zis:„Doamne*, Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare şi înfricoşat, Tu**, care ţii legământul Tău şi eşti plin de îndurare faţă de cei ce Te iubesc şi păzesc poruncile Tale!
 • * Dan 9:4; ** Exod 20:6;
 • 6 Să ia aminte urechea Ta şi ochii să-Ţi fie* deschişi: ascultă rugăciunea pe care ţi-o face robul Tău acum, zi şi noapte, pentru robii Tăi, copiii lui Israel, mărturisind** păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva Ta, căci eu şi casa tatălui meu am păcătuit.
 • * 1 Imp 8:28; 1 Imp 8:29; 2 Cron 6:40; Dan 9:17; Dan 9:18; ** Dan 9:20;
 • 7 Te-am supărat* şi n-am păzit** poruncile Tale, legile şi orânduirile pe care le-ai dat robului Tău Moise.
 • * Ps 106:6; Dan 9:5; ** Deut 28:15;
 • 8 Adu-Ţi aminte de cuvintele acestea pe care le-ai dat robului Tău Moise să le spună: ‘Când veţi păcătui*, vă voi risipi printre popoare,
 • * Lev 26:33; Deut 4:25-27; Deut 28:64;
 • 9 dar*, dacă vă veţi întoarce la Mine şi dacă veţi păzi poruncile Mele şi le veţi împlini, atunci, chiar** dacă veţi fi izgoniţi la marginea cea mai depărtată a cerului, de acolo vă voi aduna şi vă voi aduce iarăşi în locul pe care l-am ales ca să locuiască Numele Meu acolo.’
 • * Lev 26:39; Deut 4:29-31; Deut 30:2; ** Deut 30:4;
 • 10 Ei* sunt robii Tăi şi poporul Tău pe care l-ai răscumpărat prin puterea Ta cea mare şi prin mâna Ta cea tare.
 • * Deut 9:29; Dan 9:15;
 • 11 Ah, Doamne, să* ia aminte urechea Ta la rugăciunea robului Tău şi la rugăciunea robilor Tăi, care vor** să se teamă de Numele Tău! Dă astăzi izbândă robului Tău şi fă-l să capete trecere înaintea omului acestuia!” Pe atunci eram paharnicul împăratului.
 • * Neem 1:6; ** Isa 26:8; Evr 13:18; Neem 2:1;
Neemia, capitolul 1