2 Cronici  


Capitolul 1
 • A DOUA CARTE A CRONICILOR SAU CARTEA A DOUA PARALIPOMENE
 • * Fapte 7:47;
 • ISTORIA LUI SOLOMON (CAPITOLELE 1—9)
 • Solomon împărat
 • 1 Solomon*, fiul lui David, s-a întărit în domnie; Domnul** Dumnezeul lui a fost cu el şi l-a înălţat din ce în ce mai mult.
 • * 1 Imp 2:46; ** Gen 39:2; 1 Cron 29:25;
 • 2 Solomon a poruncit întregului Israel, căpeteniilor* peste mii şi sute, judecătorilor, mai-marilor întregului Israel, căpeteniilor caselor părinteşti
 • * 1 Cron 27:1;
 • 3 şi Solomon s-a dus cu toată adunarea la înălţimea de la Gabaon*. Acolo se afla cortul întâlnirii lui Dumnezeu, făcut în pustie de Moise, robul Domnului.
 • * 1 Imp 3:4; 1 Cron 16:39; 1 Cron 21:29;
 • 4 Dar chivotul* lui Dumnezeu fusese mutat de David din Chiriat-Iearim la locul pe care i-l pregătise, căci îi întinsese un cort la Ierusalim.
 • * 2 Sam 6:2; 2 Sam 6:17; 1 Cron 15:1;
 • 5 Tot acolo se afla, înaintea cortului Domnului, altarul de aramă*, pe care-l făcuse Beţaleel**, fiul lui Uri, fiul lui Hur.
 • * Exod 27:1; Exod 27:2; Exod 38:1; Exod 38:2; ** Exod 31:2;
 • 6 Solomon şi adunarea au căutat pe Domnul. Şi acolo, pe altarul de aramă care era înaintea cortului întâlnirii, a adus* Solomon Domnului o mie de arderi-de-tot.
 • * 1 Imp 3:4;
 • 7 În timpul nopţii*, Dumnezeu S-a arătat lui Solomon şi i-a zis: „Cere ce vrei să-ţi dau.”
 • * 1 Imp 3:5; 1 Imp 3:6;
 • 8 Solomon a răspuns lui Dumnezeu: „Tu ai arătat o mare bunăvoinţă tatălui meu David şi m-ai* pus să domnesc în locul lui.
 • * 1 Cron 28:5;
 • 9 Acum, Doamne Dumnezeule, împlinească-se făgăduinţa Ta făcută tatălui meu David, fiindcă m-ai* pus să domnesc peste un popor mare la număr, ca pulberea pământului!
 • * 1 Imp 3:7; 1 Imp 3:8;
 • 10 Dă-mi dar* înţelepciune şi pricepere, ca să ştiu cum să mă port** în fruntea acestui popor! Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe poporul acesta atât de mare?”
 • * 1 Imp 3:9; ** Num 27:17; Deut 31:2;
 • 11 Dumnezeu* a zis lui Solomon: „Fiindcă dorinţa aceasta este în inima ta, fiindcă nu ceri nici bogăţii, nici averi, nici slavă, nici moartea vrăjmaşilor tăi, nici chiar o viaţă lungă, ci ceri pentru tine înţelepciune şi pricepere ca să judeci pe poporul Meu, peste care te-am pus să domneşti,
 • * 1 Imp 3:11-13;
 • 12 înţelepciunea şi priceperea îţi sunt date. Îţi voi da, pe deasupra, bogăţii, averi şi slavă, cum n-a mai avut niciodată niciun împărat* înaintea ta şi cum nici nu va mai avea după tine.”
 • * 1 Cron 29:25; 2 Cron 9:22; Ecl 2:9;
 • Avuţia lui Solomon
 • 13 Solomon s-a întors la Ierusalim după ce a părăsit înălţimea de la Gabaon şi cortul întâlnirii. Şi a domnit peste Israel.
 • 14 Solomon* a strâns care şi călărime; avea o mie patru sute de care şi douăsprezece mii de călăreţi, pe care i-a aşezat în cetăţile unde ţinea carele şi la Ierusalim, lângă împărat.
 • * 1 Imp 4:26; 1 Imp 10:26; 2 Cron 9:25;
 • 15 Împăratul* a făcut argintul şi aurul tot atât de obişnuite la Ierusalim ca pietrele, şi cedrii tot atât de obişnuiţi ca sicomorii1 care cresc în câmpie.
 • * 1 Imp 10:27; 2 Cron 9:27; Iov 22:24;
 • 16 Solomon* îşi aducea caii din Egipt; o ceată de negustori ai împăratului se duceau şi-i luau în cete pe un preţ hotărât;
 • * 1 Imp 10:28; 1 Imp 10:29; 2 Cron 9:28;
 • 17 se duceau şi aduceau din Egipt un car cu şase sute de sicli de argint şi un cal cu o sută cincizeci de sicli. Tot aşa aduceau şi pentru toţi împăraţii hetiţilor şi pentru împăraţii Siriei.
 • 1. Smochini sălbatici.
2 Cronici, capitolul 1  
Versetul zilei
El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”
Apocalipsa 21:4
Pune-l pe pagina ta