Vizionați peste 350 de predici video traduse în noul player video

Vezi lista
Versetul zilei
Iată acum porunca pe care o dau: Orice om din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi rău de Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego va fi făcut bucăţi şi casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt dumnezeu care să poată izbăvi ca El.”
Daniel 3:29
Pune-l pe pagina ta

Biblia, Traducerea Dumitru Cornilescu, 1924, ediția revizuită în 2014

CERCETAȚI SCRIPTURILE PENTRU CĂ SOCOTIȚI CĂ ÎN ELE AVEȚI VIAȚA VEȘNICĂ... Ioan 5:39
Drepturile de autor pentru Biblia Cornilescu © 1924 aparțin Societății Biblice Britanice. Copyright-ul © 2010, 2014 ediției revizuite în limba română aparțin Societății Biblice Interconfesionale din România, cu acordul Societății Biblice Britanice. Folosit cu permisiune. Pentru a afla mai multe despre traducerea Romanian Cornilescu 1924 vizitați www.biblesociety.org.uk/shop, iar despre activitatea Societății Biblice vizitați www.biblesociety.org.uk"www.biblesociety.org.uk

Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society. Used by permission To find out more about the Romanian Cornilescu 1924 translation visit www.biblesociety.org.uk/shop and for the work of Bible Society visit www.biblesociety.org.uk"www.biblesociety.org.uk