2 Ioan  


Capitolul 1
 • A DOUA EPISTOLĂ A LUI IOAN
 • 1 Prezbiterul1 către aleasa Doamnă şi către copiii ei, pe* care-i iubesc în adevăr – şi nu numai eu, ci toţi cei ce cunosc adevărul** –,
 • * 1 Ioan 3:18; 2 Ioan 1:3; ** Ioan 8:32; Gal 2:5; Gal 2:14; Gal 3:1; Gal 5:7; Col 1:5; 2 Tes 2:13; 1 Tim 2:4; Evr 10:26;
 • 2 pentru adevărul acesta care rămâne în noi şi care va fi cu noi în veac:
 • 3 Harul, îndurarea şi pacea să fie* cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl şi din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr** şi în dragoste!
 • * 1 Tim 1:2; ** 2 Ioan 1:1;
 • 4 M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând* în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl.
 • * 3 Ioan 1:3;
 • 5 Şi acum, te rog, Doamnă, nu* ca şi cum ţi-aş scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început: să** ne iubim unii pe alţii!
 • * 1 Ioan 2:7; 1 Ioan 2:8; 1 Ioan 3:11; ** Ioan 13:34; Ioan 15:12; Efes 5:2; 1 Pet 4:8; 1 Ioan 3:23;
 • 6 Şi dragostea stă* în vieţuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblaţi, după cum** aţi auzit de la început.
 • * Ioan 14:15; Ioan 14:21; Ioan 15:10; 1 Ioan 2:5; 1 Ioan 5:3; ** 1 Ioan 2:24;
 • 7 Căci în lume s-au răspândit mulţi* amăgitori, care** nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată antihristul!
 • * 1 Ioan 4:1; ** 1 Ioan 4:2; 1 Ioan 4:3; 1 Ioan 2:22; 1 Ioan 4:3;
 • 8 Păziţi-vă* bine să** nu pierdeţi rodul muncii voastre, ci să primiţi o răsplată deplină.
 • * Marc 13:9; ** Gal 3:4; Evr 10:32; Evr 10:35;
 • 9 Oricine* o ia înainte şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta are pe Tatăl şi pe Fiul.
 • * 1 Ioan 2:23;
 • 10 Dacă vine cineva la voi şi nu vă aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i* ziceţi: „Bun venit!”
 • * Rom 16:17; 1 Cor 5:11; 1 Cor 16:22; Gal 1:8; Gal 1:9; 2 Tim 3:5; Tit 3:10;
 • 11 Căci cine-i zice: „Bun venit!” se face părtaş faptelor lui rele.
 • 12 Aş vrea să vă spun multe* lucruri, dar nu voiesc să vi le scriu pe hârtie şi cu cerneală, ci nădăjduiesc să vin la voi şi să vă vorbesc gură către gură, pentru ca** bucuria noastră să fie deplină.
 • * 3 Ioan 1:13; ** Ioan 17:13; 1 Ioan 1:4;
 • 13 Copiii surorii tale alese îţi* trimit sănătate. Amin.
 • * 1 Pet 5:13;
 • 1. Sau: bătrânul.
2 Ioan, capitolul 1