S-a înființat Asociația Resurse Creștine!

Citește
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  2 Petru  Capitolul 1
 • A DOUA EPISTOLĂ SOBORNICEASCĂ A LUI PETRU
 • 1 Simon1 Petru, rob şi apostol al lui Isus Hristos, către cei ce au căpătat o credinţă de acelaşi* preţ cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos:
 • * Rom 1:12; 2 Cor 4:13; Efes 4:5; Tit 1:4;
 • 2 Harul* şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos!
 • * Dan 4:1; Dan 6:25; 1 Pet 1:2; Iuda 1:2;
 • 3 Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin* cunoaşterea Celui ce** ne-a chemat prin slava şi puterea Lui,
 • * Ioan 17:3; ** 1 Tes 2:12; 1 Tes 4:7; 2 Tes 2:14; 2 Tim 1:9; 1 Pet 2:9; 1 Pet 3:9;
 • 4 prin* care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi** firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte.
 • * 2 Cor 7:1; ** 2 Cor 3:18; Efes 4:24; Evr 12:10; 1 Ioan 3:2; 2 Pet 2:18; 2 Pet 2:20;
 • 5 De aceea, daţi-vă* şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa**;
 • * 2 Pet 3:18; ** 1 Pet 3:7;
 • 6 cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia;
 • 7 cu evlavia, dragostea de fraţi*; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.
 • * Gal 6:10; 1 Tes 3:12; 1 Tes 5:15; 1 Ioan 4:21;
 • 8 Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici* leneşi, nici neroditori în ceea ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos.
 • * Ioan 15:2; Tit 3:14;
 • 9 Dar cine nu are aceste lucruri este* orb, umblă cu ochii închişi şi a uitat că a fost curăţit** de vechile lui păcate.
 • * 1 Ioan 2:9; 1 Ioan 2:11; ** Efes 5:26; Evr 9:14; 1 Ioan 1:7;
 • 10 De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să* vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră, căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi** aluneca niciodată.
 • * 1 Ioan 3:19; ** 2 Pet 3:17;
 • 11 În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.
 • 12 De aceea voi* fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar** că le ştiţi şi sunteţi tari în adevărul pe care-l aveţi.
 • * Rom 15:14; Rom 15:15; Fil 3:1; 2 Pet 3:1; 1 Ioan 2:21; Iuda 1:5; ** 1 Pet 5:12; 2 Pet 3:17;
 • 13 Dar socotesc că este drept, cât* voi mai fi în cortul acesta, să** vă ţin treji aducându-vă aminte,
 • * 2 Cor 5:1; 2 Cor 5:4; ** 2 Pet 3:1;
 • 14 căci ştiu* că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul** nostru Isus Hristos.
 • * Deut 4:21; Deut 4:22; Deut 31:14; 2 Tim 4:6; ** Ioan 21:18; Ioan 21:19;
 • 15 Îmi voi da osteneala dar ca, şi după moartea mea, să vă puteţi aduce totdeauna aminte de aceste lucruri.
 • 16 În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos nu întemeindu-ne pe nişte basme* meşteşugit alcătuite, ci ca unii care am văzut** noi înşine, cu ochii noştri, mărirea Lui.
 • * 1 Cor 1:17; 1 Cor 2:1; 1 Cor 2:5; 2 Cor 2:17; 2 Cor 4:2; ** Mat 17:1; Mat 17:2; Marc 9:2; Ioan 1:14; 1 Ioan 1:1; 1 Ioan 4:14;
 • 17 Căci El* a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.”
 • * Mat 3:17; Mat 17:5; Marc 1:11; Marc 9:7; Luca 3:22; Luca 9:35;
 • 18 Şi noi înşine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele* cel sfânt.
 • * Exod 3:5; Ios 5:15; Mat 17:6;
 • 19 Şi avem cuvântul prorociei făcut şi mai tare, la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o* lumină care străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul** de dimineaţă în inimile voastre.
 • * Ps 119:105; Ioan 5:35; ** 2 Cor 4:4; 2 Cor 4:6; Apoc 2:28; Apoc 22:16;
 • 20 Fiindcă, mai întâi de toate, să ştiţi că nicio* prorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură.
 • * Rom 12:6;
 • 21 Căci nicio* prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci** oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.
 • * 2 Tim 3:16; 1 Pet 1:11; ** 2 Sam 23:2; Luca 1:70; Fapte 1:16; Fapte 3:18;
 • 1. Sau: Simeon.
2 Petru, capitolul 1