S-a înființat Asociația Resurse Creștine!

Citește
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  Neemia  Capitolul 1
 • NEEMIA
 • Rugăciunea lui Neemia
 • 1 Istorisirea lui Neemia*, fiul lui Hacalia. În luna Chişleu, în al douăzecilea an, pe când eram în capitala Susa,
 • * Neem 10:1;
 • 2 a venit Hanani, unul din fraţii mei, şi câţiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpaţi care mai rămăseseră din robie şi despre Ierusalim.
 • 3 Ei mi-au răspuns: „Cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în ţară, în cea mai mare nenorocire şi ocară; zidurile* Ierusalimului sunt dărâmate** şi porţile sunt arse de foc.”
 • * Neem 2:17; ** 2 Imp 25:10;
 • 4 Când am auzit aceste lucruri, am şezut jos, am plâns şi m-am jelit multe zile. Am postit şi m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor
 • 5 şi am zis: „Doamne*, Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare şi înfricoşat, Tu** care ţii legământul Tău şi eşti plin de îndurare faţă de cei ce Te iubesc şi păzesc poruncile Tale!
 • * Dan 9:4; ** Exod 20:6;
 • 6 Să ia aminte urechea Ta şi ochii să-Ţi fie* deschişi: ascultă rugăciunea pe care ţi-o face robul Tău acum, zi şi noapte, pentru robii Tăi, copiii lui Israel, mărturisind** păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva Ta, căci eu şi casa tatălui meu am păcătuit.
 • * 1 Imp 8:28; 1 Imp 8:29; 2 Cron 6:40; Dan 9:17; Dan 9:18; ** Dan 9:20;
 • 7 Te-am supărat* şi n-am păzit** poruncile Tale, legile şi orânduirile pe care le-ai dat robului Tău Moise.
 • * Ps 106:6; Dan 9:5; ** Deut 28:15;
 • 8 Adu-Ţi aminte de cuvintele acestea pe care le-ai dat robului Tău Moise să le spună: ‘Când veţi păcătui*, vă voi risipi printre popoare,
 • * Lev 26:33; Deut 4:25-27; Deut 4:36; Deut 28:64;
 • 9 dar*, dacă vă veţi întoarce la Mine şi dacă veţi păzi poruncile Mele şi le veţi împlini, atunci, chiar** dacă veţi fi izgoniţi la marginea cea mai depărtată a cerului, de acolo vă voi aduna şi vă voi aduce iarăşi în locul pe care l-am ales ca să locuiască Numele Meu acolo.’
 • * Lev 26:39; Deut 4:29-31; Deut 4:36; Deut 30:2; ** Deut 30:4;
 • 10 Ei* sunt robii Tăi şi poporul Tău pe care l-ai răscumpărat prin puterea Ta cea mare şi prin mâna Ta cea tare.
 • * Deut 9:29; Dan 9:15;
 • 11 Ah, Doamne, să* ia aminte urechea Ta la rugăciunea robului Tău şi la rugăciunea robilor Tăi, care vor** să se teamă de Numele Tău! Dă astăzi izbândă robului Tău şi fă-l să capete trecere înaintea omului acestuia!” Pe atunci eram paharnicul împăratului.
 • * Neem 1:6; ** Isa 26:8; Evr 13:18; Neem 2:1;
Neemia, capitolul 1