S-a înființat Asociația Resurse Creștine!

Citește
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  Tefania  Capitolul 1
 • ŢEFANIA SAU SOFONIE
 • * Luca 19:41-44; Luca 19:36; Deut 30:1-10; Hab 3:18;
 • Ameninţări împotriva lui Iuda şi Ierusalimului
 • 1 Cuvântul Domnului care a fost spus lui Ţefania, fiul lui Cuşi, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda.
 • 2 „Voi nimici totul de pe faţa pământului, zice Domnul.
 • 3 Voi* nimici oamenii şi vitele, păsările cerului şi peştii mării, pietrele de poticnire** şi pe cei răi împreună cu ele; voi nimici cu desăvârşire pe oameni de pe faţa pământului, zice Domnul.
 • * Osea 4:3; ** Ezec 7:19; Ezec 14:3; Ezec 14:4; Ezec 14:7; Mat 13:41;
 • 4 Îmi voi întinde mâna împotriva lui Iuda şi împotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului; voi nimici cu desăvârşire din locul acesta rămăşiţele lui* Baal, numele slujitorilor săi** şi preoţii împreună cu ei,
 • * 2 Imp 23:4; 2 Imp 23:5; ** Osea 10:5;
 • 5 pe cei ce se închină* pe acoperişuri înaintea oştirii cerurilor, pe cei ce se închină** jurând pe Domnul, dar care jură şi pe împăratul lor Malcam††,
 • * 2 Imp 23:12; Ier 19:13; ** 1 Imp 18:21; 2 Imp 17:33; 2 Imp 17:41; Isa 48:1; Osea 4:15; †† Ios 23:7; 1 Imp 11:33;
 • 6 pe cei ce* s-au abătut de la Domnul şi pe cei ce nu caută** pe Domnul, nici nu întreabă de El.
 • * Isa 1:4; Ier 2:13; Ier 2:17; Ier 15:6; ** Osea 7:7;
 • 7 Tăcere* înaintea Domnului Dumnezeu! Căci** ziua Domnului este aproape, căci Domnul a pregătit jertfa, Şi-a sfinţit oaspeţii.
 • * Hab 2:20; Zah 2:13; ** Isa 13:6; Isa 34:6; Ier 46:10; Ezec 39:17; Apoc 19:17;
 • 8 În ziua jertfei Domnului, voi pedepsi pe voievozii* şi fiii împăratului şi pe toţi cei ce poartă haine străine.
 • * Ier 39:6;
 • 9 În ziua aceea, voi pedepsi şi pe toţi cei ce sar peste prag, pe cei ce umplu de silnicie şi de înşelăciune casa stăpânului lor.
 • 10 În ziua aceea, zice Domnul, se vor auzi strigăte de jale la Poarta Peştilor*, urlete în cealaltă mahala a cetăţii şi un mare prăpăd pe dealuri.
 • * 2 Cron 33:14;
 • 11 Văitaţi-vă locuitori din* Macteş. Căci toţi cei ce fac negoţ sunt nimiciţi, toţi cei încărcaţi cu argint sunt nimiciţi cu desăvârşire.
 • * Iac 5:1;
 • 12 În vremea aceea, voi scormoni Ierusalimul cu felinare şi voi pedepsi pe toţi oamenii care se bizuie pe drojdiile* lor şi zic** în inima lor: ‘Domnul nu va face nici bine, nici rău!’
 • * Ier 48:11; Amos 6:1; ** Ps 94:7;
 • 13 Averile lor vor fi de jaf şi casele lor vor fi pustiite; vor zidi case, şi nu* le vor locui, vor sădi vii, şi nu vor bea vin** din ele.
 • * Deut 28:30; Deut 28:39; Amos 5:11; ** Mica 6:15;
 • 14 Ziua cea mare a Domnului este aproape*, este aproape şi vine în grabă mare! Da, este aproape ziua cea amarnică a Domnului, şi viteazul ţipă cu amar.
 • * Ioel 2:1; Ioel 2:11;
 • 15 Ziua* aceea este o zi de mânie, o zi de necaz şi de groază, o zi de pustiire şi nimicire, o zi de întuneric şi negură, o zi de nori şi de întunecime,
 • * Isa 22:5; Ier 30:7; Ioel 2:2; Ioel 2:11; Amos 5:18; Tef 1:18;
 • 16 o zi în care vor răsuna trâmbiţa* şi strigătele de război împotriva cetăţilor întărite şi a turnurilor înalte.
 • * Ier 4:19;
 • 17 Atunci voi pune pe oameni la strâmtoare şi vor bâjbâi ca nişte orbi*, pentru că au păcătuit împotriva Domnului; de aceea le voi vărsa sângele** ca praful şi carnea ca gunoiul!
 • * Deut 28:29; Isa 59:10; ** Ps 79:3; Ps 83:10; Ier 9:22; Ier 16:4;
 • 18 Nici argintul*, nici aurul lor nu va putea să-i izbăvească în ziua mâniei Domnului, ci toată ţara va fi mistuită** de focul geloziei Lui, căci va nimici deodată pe toţi locuitorii ţării.
 • * Prov 11:4; Ezec 7:19; ** Tef 3:8; Tef 1:2; Tef 1:3;
Tefania, capitolul 1