Proverbele  

Capitolul 1
 • Strigarea înţelepciunii.
 • 1 Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel,
 • 1Imp 4.32; Prov 10.1; Prov 25.1; Ecl 12.9;
 • 2 pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii;
 • 3 pentru căpătarea învăţăturilor de bun simţ, de dreptate, de judecată şi de nepărtinire;
 • Prov 2.1-9;
 • 4 ca să dea celor neîncercaţi agerime de minte, tânărului cunoştinţă şi chibzuinţă –
 • Prov 9.4;
 • 5 să asculte însă şi înţeleptul, şi îşi va mări ştiinţa, şi cel priceput, şi va căpăta iscusinţă –
 • Prov 9.9;
 • 6 pentru prinderea înţelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înţelesul cuvintelor înţelepţilor şi al cuvintelor lor cu tâlc.
 • Ps 78.2;
 • 7 Frica Domnului este începutul ştiinţei; dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura.
 • Iov 28.28; Ps 111.10; Prov 9.10; Ecl 12.13;
 • 8 Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările mamei tale!
 • Prov 4.1; Prov 6.20;
 • 9 Căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău şi un lanţ de aur la gâtul tău.
 • Prov 3.22;
 • Ferirea de ispite.
 • 10 Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească, nu te lăsa câştigat de ei!
 • Gen 39.7; Ps 1.1; Efes 5.11;
 • 11 Dacă-ţi vor zice: „Vino cu noi! Haidem să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei laţuri celui nevinovat;
 • Ier 5.26;
 • 12 haidem să-i înghiţim de vii, ca Locuinţa morţilor, şi întregi, ca pe cei ce se coboară în groapă;
 • Ps 28.1; Ps 143.7;
 • 13 vom găsi tot felul de lucruri scumpe şi ne vom umple casele cu pradă;
 • 14 vei avea şi tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toţii!” –
 • 15 Fiule, să nu porneşti la drum cu ei, abate-ţi piciorul de pe cărarea lor!
 • Ps 1.1; Prov 4.14; Ps 119.101;
 • 16 Căci picioarele lor aleargă la rău şi se grăbesc să verse sânge.
 • Isa 59.7; Rom 3.15;
 • 17 Dar degeaba se aruncă laţul înaintea ochilor tuturor păsărilor;
 • 18 căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor, şi sufletului lor îşi întind ei laţuri.
 • 19 Aceasta este soarta tuturor celor lacomi de câştig, lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea.
 • Prov 15.27; 1Tim 6.10;
 • Cei neascultători.
 • 20 Înţelepciunea strigă pe uliţe, îşi înalţă glasul în pieţe:
 • Prov 8.1; Prov 9.3; Ioan 7.37;
 • 21 strigă unde e zarva mai mare; la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei:
 • 22 „Până când veţi iubi prostia, proştilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura şi vor urî nebunii ştiinţa?
 • 23 Întoarceţi-vă să ascultaţi mustrările mele! Iată, voi turna duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele…
 • Ioel 2.28;
 • 24 Fiindcă eu chem şi voi vă împotriviţi, fiindcă îmi întind mâna şi nimeni nu ia seama,
 • Isa 65.12; Isa 66.4; Ier 7.13; Zah 7.1;
 • 25 fiindcă lepădaţi toate sfaturile mele şi nu vă plac mustrările mele,
 • Ps 107.11; Prov 1.30; Luc 7.3;
 • 26 de aceea şi eu voi râde când veţi fi în vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza,
 • Ps 2.4;
 • 27 când vă va apuca groaza ca o furtună şi când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul şi strâmtorarea.
 • Prov 10.24;
 • 28 Atunci mă vor chema, şi nu voi răspunde; mă vor căuta, şi nu mă vor găsi.
 • Iov 27.9; Iov 35.12; Isa 1.15; Ier 11.11; Ier 14.12; Ezec 8.18; Mic 3.4; Zah 7.13; Iac 4.3;
 • 29 Pentru că au urât ştiinţa şi n-au ales frica Domnului,
 • Iov 21.14; Prov 1.22; Ps 119.173;
 • 30 pentru că n-au iubit sfaturile mele şi au nesocotit toate mustrările mele.
 • Prov 1.25; Ps 81.11;
 • 31 De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor şi se vor sătura cu sfaturile lor.
 • Iov 4.8; Prov 14.14; Prov 22.8; Isa 3.11; Ier 6.19;
 • 32 Căci împotrivirea proştilor îi ucide, şi liniştea nebunilor îi pierde;
 • 33 dar cel ce m-ascultă va locui fără grijă, va trăi liniştit şi fără să se teamă de vreun rău.
 • Ps 25.12-13; Ps 112.7;
Proverbele, capitolul 1