Geneza  

Capitolul 1
 • Facerea lumii.
 • 1 La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.
 • Ioan 1.1-2; Evr 1.10; Ps 8.3; Ps 33.6; Ps 89.11-12; Ps 102.25; Ps 136.5; Ps 146.6; Isa 44.24; Ier 10.12; Ier 51.15; Zah 12.1; Fapt 14.15; Fapt 17.24; Col 1.16-17; Evr 11.3; Apoc 4.11; Apoc 10.6;
 • Lumina.
 • 2 Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor.
 • Ps 33.6; Isa 40.13-14;
 • 3 Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Şi a fost lumină.
 • Ps 33.9; 2Cor 4.6;
 • 4 Dumnezeu a văzut că lumina era bună; şi Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric.
 • 5 Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua întâi.
 • Ps 74.16; Ps 104.20;
 • Cerul.
 • 6 Dumnezeu a zis: „Să fie o întindere între ape, şi ea să despartă apele de ape.”
 • Iov 37.18; Ps 136.5; Ier 10.12; Ier 51.15;
 • 7 Şi Dumnezeu a făcut întinderea, şi ea a despărţit apele care sunt dedesubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Şi aşa a fost.
 • Prov 8.28; Ps 148.4;
 • 8 Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a doua.
 • Pământul.
 • 9 Dumnezeu a zis: „Să se strângă la un loc apele care sunt dedesubtul cerului şi să se arate uscatul!” Şi aşa a fost.
 • Iov 26.10; Iov 38.8; Ps 33.7; Ps 95.5; Ps 104.9; Ps 136.6; Prov 8.29; Ier 5.22; 2Pet 3.5;
 • 10 Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.
 • 11 Apoi Dumnezeu a zis: „Să dea pământul verdeaţă, iarbă cu sămânţă, pomi roditori, care să facă rod după soiul lor şi care să aibă în ei sămânţa lor pe pământ.” Şi aşa a fost.
 • Evr 6.7; Luc 6.44;
 • 12 Pământul a dat verdeaţă, iarbă cu sămânţă după soiul ei şi pomi care fac rod şi care îşi au sămânţa în ei, după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.
 • 13 Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a treia.
 • Soarele, luna şi stelele.
 • 14 Dumnezeu a zis: „Să fie nişte luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne care să arate vremurile, zilele şi anii;
 • Deut 4.19; Ps 74.16; Ps 136.7; Ps 74.17; Ps 104.19;
 • 15 şi să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul.” Şi aşa a fost.
 • 16 Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, şi anume: luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua, şi luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea; a făcut şi stelele.
 • Ps 136.7-9; Ps 148.3-5; Ps 8.3; Iov 38.7;
 • 17 Dumnezeu i-a aşezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul,
 • 18 să stăpânească ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.
 • Ier 31.35;
 • 19 Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a patra.
 • Vieţuitoarele mării.
 • 20 Dumnezeu a zis: „Să mişune apele de vieţuitoare şi să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului.”
 • 21 Dumnezeu a făcut peştii cei mari şi toate vieţuitoarele care se mişcă şi de care mişună apele, după soiurile lor; a făcut şi orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune.
 • Gen 6.20; Gen 7.14; Gen 8.19; Ps 104.26;
 • 22 Dumnezeu le-a binecuvântat şi a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă şi umpleţi apele mărilor; să se înmulţească şi păsările pe pământ.”
 • Gen 8.17;
 • 23 Astfel a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a cincea.
 • Vieţuitoarele pământului.
 • 24 Dumnezeu a zis: „Să dea pământul vieţuitoare după soiul lor, vite, târâtoare şi fiare pământeşti, după soiul lor.” Şi aşa a fost.
 • 25 Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor şi toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune.
 • 26 Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.”
 • Gen 5.1; Gen 9.6; Ps 100.3; Ecl 7.29; Fapt 17.26-29; 1Cor 11.7; Efes 4.24; Col 3.10; Iac 3.9; Gen 9.2; Ps 8.6;
 • 27 Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.
 • 1Cor 11.7; Gen 5.2; Mal 2.15; Mat 19.4; Marc 10.6;
 • 28 Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.”
 • Gen 9.1-7; Lev 26.9; Ps 127.3; Ps 128.3-4;
 • 29 Şi Dumnezeu a zis: „Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ şi orice pom care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră.
 • Gen 9.3; Iov 36.31; Ps 104.14-15; Ps 136.25; Ps 146.7; Fapt 14.17;
 • 30 Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor care se mişcă pe pământ, care au în ele o suflare de viaţă, le-am dat ca hrană toată iarba verde.” Şi aşa a fost.
 • Ps 145.15-16; Ps 147.9; Iov 38.41;
 • 31 Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea.
 • Ps 104.24; 1Tim 4.4;
Geneza, capitolul 1