S-a înființat Asociația Resurse Creștine!

Citește
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  Amos  Capitolul 1
 • AMOS
 • * Isa 58:1; Mica 3:8;
 • 1 Cuvintele lui Amos, unul* din păstorii din Tecoa**, vedeniile pe care le-a avut el despre Israel, pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda, şi pe vremea lui Ieroboam††, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel, cu doi ani înaintea cutremurului*† de pământ.
 • * Amos 7:14; ** 2 Sam 14:2; 2 Cron 20:20; Osea 1:1; †† Amos 7:10; *† Zah 14:5;
 • 2 El a zis: „Domnul răcneşte* din Sion, glasul Lui răsună din Ierusalim. Păşunile păstorilor jelesc şi vârful Carmelului** este uscat.
 • * Ier 25:30; Ioel 3:16; ** 1 Sam 25:2; Isa 33:9;
 • Împotriva Damascului
 • 3 Aşa vorbeşte Domnul: ‘Pentru trei nelegiuiri ale Damascului*, ba pentru patru nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au treierat** Galaadul cu treierătoarea de fier.
 • * Isa 8:4; Isa 17:1; Ier 49:23; Zah 9:1; ** 1 Imp 13:7;
 • 4 De aceea* voi trimite foc în casa lui Hazael, care va mistui palatele lui Ben-Hadad.
 • * Ier 17:27; Ier 49:27; Amos 1:7; Amos 1:10; Amos 1:12; Amos 2:2; Amos 2:5;
 • 5 Voi sfărâma zăvoarele Damascului* şi voi nimici cu desăvârşire pe locuitorii din Bicat-Aven, împreună cu cel ce ţine toiagul de cârmuire în Bet-Eden, şi poporul Siriei** va fi dus rob la Chir’, zice Domnul.
 • * Ier 51:30; Plang 2:9; ** 2 Imp 16:9; Amos 9:7;
 • Împotriva Gazei
 • 6 Aşa vorbeşte Domnul: ‘Pentru trei nelegiuiri ale Gazei*, ba pentru patru nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au luat pe toţi oamenii prinşi de război şi i-au dat Edomului**,
 • * 2 Cron 28:18; Isa 14:29; Ier 47:4; Ier 47:5; Tef 2:4; ** Amos 1:9;
 • 7 de aceea* voi trimite foc în zidurile Gazei şi-i va mistui palatele.
 • * Ier 47:1;
 • 8 Voi nimici cu desăvârşire pe locuitorii din Asdod* şi pe cel ce ţine toiagul împărătesc în Ascalon; Îmi voi întoarce mâna împotriva Ecronului** şi ce va mai rămâne din filisteni vor pieri’, zice Domnul Dumnezeu.
 • * Tef 2:4; Zah 9:5; Zah 9:6; ** Ps 81:14; Ier 47:4; Ezec 25:16;
 • Împotriva Tirului
 • 9 Aşa vorbeşte Domnul: ‘Pentru trei nelegiuiri ale Tirului*, ba pentru patru nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au luat pe toţi oamenii prinşi de război şi i-au dat** Edomului şi nu s-au gândit la legământul frăţesc.
 • * Isa 23:1; Ier 47:4; Ioel 3:4; Ioel 3:5; ** Amos 1:6;
 • 10 De aceea*, voi trimite foc în zidurile Tirului şi-i va mistui palatele.’
 • * Amos 1:4; Amos 1:7;
 • 11 Aşa vorbeşte Domnul: ‘Pentru trei nelegiuiri ale Edomului*, ba pentru patru nu-Mi schimb hotărârea, pentru că a urmărit pe fraţii** săi cu sabia, înăduşindu-şi mila, a dat drumul mâniei†† şi îşi ţinea întruna urgia.
 • * Isa 21:11; Isa 34:5; Ier 49:8; Ezec 25:12-14; Ezec 35:2; Ioel 3:19; Obad 1:1; Mal 1:4; ** Gen 27:41; Deut 23:7; Mal 1:2; 2 Cron 28:17; †† Ezec 35:5;
 • 12 De aceea voi trimite* foc peste Teman şi va mistui palatele Boţrei.’
 • * Obad 1:9; Obad 1:10;
 • Împotriva lui Amon
 • 13 Aşa vorbeşte Domnul: ‘Pentru trei nelegiuiri ale copiilor lui Amon*, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au spintecat** pântecele femeilor însărcinate ale Galaadului, ca să-şi mărească ţinutul,
 • * Ier 49:1; Ier 49:2; Ezec 15:2; Tef 2:9; ** Osea 13:16; Ier 49:1;
 • 14 de aceea voi aprinde focul în zidurile Rabei* şi-i va mistui palatele în mijlocul strigătelor de război** în ziua luptei şi în mijlocul vijeliei în ziua furtunii.
 • * Deut 3:11; 2 Sam 12:26; Ier 49:2; Ezec 25:5; ** Amos 2:2;
 • 15 Şi împăratul* lor va merge în robie, el şi căpeteniile lui împreună cu el’, zice Domnul.
 • * Ier 49:3;
Amos, capitolul 1