S-a înființat Asociația Resurse Creștine!

Citește
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  Naum  Capitolul 1
 • NAUM SAU NAHUM
 • * Num 10:35; Isa 10:5; Isa 33:1-5; Isa 29:5; Isa 29:8; Tef 2:13;
 • 1 Prorocie despre* Ninive. Cartea Prorociei lui Naum, din Elcoş.
 • * Tef 2:13;
 • 2 Domnul este un Dumnezeu gelos* şi răzbunător**; Domnul Se răzbună şi este plin de mânie; Domnul Se răzbună pe potrivnicii Lui şi ţine mânie pe vrăjmaşii Lui.
 • * Exod 20:5; Exod 34:14; Deut 4:24; Ios 24:19; ** Deut 32:35; Ps 94:1; Isa 59:18;
 • 3 Domnul este îndelung răbdător*, dar de o mare** tărie şi nu lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă în furtună şi în vârtej şi norii sunt praful picioarelor Lui.
 • * Exod 34:6; Exod 34:7; Neem 9:17; Ps 103:8; Iona 4:2; ** Iov 9:4; Ps 118:7; Ps 97:2; Hab 3:5; Hab 3:11; Hab 3:12;
 • 4 El mustră* marea şi o usucă, face să sece toate râurile; Basanul** şi Carmelul tânjesc şi floarea Libanului se vestejeşte.
 • * Ps 106:9; Isa 50:2; Mat 8:26; ** Isa 33:9;
 • 5 Se clatină* munţii înaintea Lui şi dealurile** se topesc; se cutremură pământul înaintea Lui, lumea şi toţi locuitorii ei.
 • * Ps 68:8; ** Jud 5:5; Ps 97:5; Mica 1:4; 2 Pet 3:10;
 • 6 Cine poate sta înaintea urgiei* Lui? Şi cine poate ţine piept mâniei Lui aprinse? Urgia Lui se varsă** ca focul şi se prăbuşesc stâncile înaintea Lui.
 • * Mal 3:2; ** Apoc 16:1;
 • 7 Domnul este bun*, El este un loc de scăpare în ziua necazului şi cunoaşte** pe cei ce se încred în El.
 • * 1 Cron 16:34; Ps 100:5; Ier 33:11; Plang 3:25; ** Ps 1:6; 2 Tim 2:19;
 • 8 Dar* cu nişte valuri ce se varsă peste mal va nimici cetatea Ninive şi va urmări pe vrăjmaşii Lui până în întuneric.
 • * Dan 9:26; Dan 11:10; Dan 11:22; Dan 11:40;
 • 9 Ce planuri* faceţi voi împotriva Domnului? El le** zădărniceşte! Nenorocirea nu va veni de două ori.
 • * Ps 2:1; ** 1 Sam 3:12;
 • 10 Căci vor fi ca nişte mănunchiuri de spini* încâlciţi şi, tocmai când vor fi beţi** de vinul lor, vor fi mistuiţi de foc, ca o mirişte de tot uscată.
 • * 2 Sam 23:6; 2 Sam 23:7; ** Naum 3:11; Mal 4:1;
 • 11 Din tine, Ninive, a ieşit cel ce urzea* rele împotriva Domnului, cel ce făcea planuri răutăcioase.
 • * 2 Imp 19:22; 2 Imp 19:23;
 • 12 Aşa vorbeşte Domnul: „Oricât de mulţi şi puternici vor fi, toţi vor fi seceraţi* şi vor pieri**. Chiar dacă te-am întristat, Ierusalime, nu te voi mai întrista…
 • * 2 Imp 19:35; 2 Imp 19:37; ** Isa 8:8; Dan 11:10;
 • 13 Ci îţi voi sfărâma* jugul acum de pe tine şi-ţi voi rupe legăturile…”
 • * Ier 2:20; Ier 30:8;
 • 14 Iată ce a poruncit însă Domnul împotriva ta, Asur: „Nu vei mai avea urmaşi care să-ţi poarte numele; voi ridica din casa dumnezeului tău chipurile cioplite sau turnate; îţi voi pregăti* mormântul, căci te-ai aflat prea uşor.”
 • * 2 Imp 19:37;
 • 15 Iată* pe munţi picioarele solului care vesteşte pacea! Prăznuieşte-ţi sărbătorile, Iudo, împlineşte-ţi juruinţele! Căci cel rău** nu va mai trece prin mijlocul tău, este nimicit cu desăvârşire…
 • * Isa 52:7; Rom 10:15; ** Naum 1:11; Naum 1:12; Naum 1:14;
Naum, capitolul 1