2 Samuel  


Capitolul 1
 • A DOUA CARTE A LUI SAMUEL SAU A DOUA A ÎMPĂRAŢILOR
 • * Fapte 13:22;
 • DOMNIA LUI DAVID
 • Ştirea morţii lui Saul
 • 1 După moartea lui Saul, David, după ce bătuse* pe amaleciţi, se întorsese** de două zile la Ţiclag.
 • * 1 Sam 30:17; ** 1 Sam 30:26;
 • 2 A treia zi, a venit un om* din tabăra lui Saul, cu hainele sfâşiate** şi cu capul presărat cu ţărână. Când a ajuns în faţa lui David, s-a aruncat cu faţa la pământ şi s-a închinat.
 • * 2 Sam 4:10; ** 1 Sam 4:12;
 • 3 David i-a zis: „De unde vii?” Şi el i-a răspuns: „Am scăpat din tabăra lui Israel.”
 • 4 David i-a zis: „Spune-mi ce s-a întâmplat?” Şi el a răspuns: „Poporul a fugit de pe câmpul de bătaie şi un mare număr de oameni au căzut şi au pierit; chiar şi Saul şi fiul său Ionatan au murit.”
 • 5 David a zis tânărului care-i aducea aceste veşti: „De unde ştii că Saul şi fiul său Ionatan au murit?”
 • 6 Şi tânărul care-i aducea aceste veşti a răspuns: „Am venit din întâmplare pe muntele Ghilboa* şi Saul** stătea rezemat în suliţa lui, şi carele şi călăreţii erau aproape să-l ajungă.
 • * 1 Sam 31:1; ** 1 Sam 31:2-4;
 • 7 Întorcându-se, m-a văzut şi m-a chemat. Eu am zis: ‘Iată-mă!’
 • 8 Şi el mi-a zis: ‘Cine eşti?’ I-am răspuns: ‘Eu sunt amalecit.’
 • 9 Şi a zis: ‘Apropie-te dar şi omoară-mă, căci m-a apucat ameţeala, măcar că sunt încă plin de viaţă.’
 • 10 M-am apropiat de el şi l-am omorât*, ştiind bine că n-avea să mai rămână cu viaţă în urma înfrângerii. Am luat cununa împărătească de pe capul lui şi brăţara pe care o avea la braţ şi le-am adus aici, domnului meu.”
 • * Jud 9:54;
 • 11 David şi-a apucat hainele şi le-a sfâşiat* şi toţi oamenii care erau lângă el au făcut acelaşi lucru.
 • * 2 Sam 3:31; 2 Sam 13:31;
 • 12 Au jelit, au plâns şi au postit până seara de durere pentru Saul, pentru fiul său Ionatan, pentru poporul Domnului, fiindcă fuseseră tăiaţi cu sabia.
 • 13 David a zis tânărului care-i adusese aceste veşti: „De unde eşti?” Şi el a răspuns: „Sunt fiul unui străin, al unui amalecit.”
 • 14 David i-a zis: „Cum* nu ţi-a fost frică** să pui mâna pe unsul Domnului şi să-l omori?”
 • * Num 12:8; ** 1 Sam 31:4; 1 Sam 24:6; 1 Sam 26:9; Ps 105:15;
 • 15 Şi David* a chemat pe unul din oamenii lui şi a zis: „Apropie-te şi omoară-l!” Omul acela a lovit pe amalecit, care a murit.
 • * 2 Sam 4:10; 2 Sam 4:12;
 • 16 Şi David i-a zis: „Sângele* tău să cadă asupra capului tău, căci gura** ta a mărturisit împotriva ta, fiindcă ai zis: ‘Am omorât pe unsul Domnului!’”
 • * 1 Sam 26:9; 1 Imp 2:32; 1 Imp 2:33; 1 Imp 2:37; ** 2 Sam 1:10; Luca 19:22;
 • Cântarea de jale a lui David pentru Saul şi Ionatan
 • 17 Iată cântarea de jale pe care a alcătuit-o David pentru Saul şi fiul său Ionatan
 • 18 şi pe care a poruncit s-o înveţe copiii lui Iuda. Este numită Cântarea Arcului şi se află scrisă în Cartea* Dreptului.
 • * Ios 10:13;
 • 19 „Fala ta, Israele, zace ucisă pe dealurile tale! Cum* au căzut vitejii!
 • * 2 Sam 1:27;
 • 20 Nu* spuneţi lucrul acesta în Gat, nu răspândiţi vestea aceasta în uliţele Ascalonului, ca să nu se bucure fetele** filistenilor, ca să nu se laude fetele celor netăiaţi împrejur.
 • * 1 Sam 31:9; Mica 1:10; Jud 16:23; ** Exod 15:20; Jud 11:34; 1 Sam 18:6; 1 Sam 31:4;
 • 21 Munţi* din Ghilboa! Nici rouă**, nici ploaie să nu cadă pe voi! Să nu fie pe voi nici câmpii care să dea pârgă pentru darurile de mâncare! Căci acolo au fost aruncate scuturile vitejilor, scutul lui Saul, ca şi când n-ar fi fost uns cu untdelemn.
 • * 1 Sam 31:1; ** Jud 5:23; Iov 3:3; Iov 3:4; Ier 20:14; 1 Sam 10:1;
 • 22 De la sângele celor răniţi, de la grăsimea celor mai voinici, arcul* lui Ionatan nu da înapoi niciodată şi sabia lui Saul nu se învârtea niciodată în vânt.
 • * 1 Sam 18:4;
 • 23 Saul şi Ionatan, care s-au plăcut şi s-au iubit în timpul vieţii lor, n-au fost despărţiţi nici la moarte; erau mai uşori decât vulturii, mai tari* decât leii.
 • * Jud 14:18;
 • 24 Fiicele lui Israel, plângeţi pe Saul, care vă îmbrăca în stacojiu şi alte podoabe, care vă punea găteli de aur pe hainele voastre!
 • 25 Cum au căzut vitejii în mijlocul luptei! Cum a murit Ionatan pe dealurile tale!
 • 26 Mă doare după tine, frate Ionatane! Tu erai plăcerea mea; dragostea ta pentru mine era minunată, mai presus de dragostea* femeiască.
 • * 1 Sam 18:1; 1 Sam 18:3; 1 Sam 19:2; 1 Sam 20:17; 1 Sam 20:41; 1 Sam 23:16;
 • 27 Cum* au căzut vitejii! Cum li s-au pierdut armele!”
 • * 2 Sam 1:19;
2 Samuel, capitolul 1