Psalmii  

Capitolul 1
 • 1 Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori!
 • Prov 4.14-15; Ps 26.4; Ier 15.17;
 • 2 Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!
 • Ps 119.35-92; Ios 1.8; Ps 119.1-97;
 • 3 El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfârşit.
 • Ier 17.8; Ezec 47.12; Gen 39.3-23; Ps 128.2; Isa 3.10;
 • 4 Nu tot aşa este cu cei răi: ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul.
 • Iov 21.18; Ps 35.5; Isa 17.13; Isa 29.5; Osea 13.3;
 • 5 De aceea cei răi nu pot ţine capul sus în ziua judecăţii, nici păcătoşii în adunarea celor neprihăniţi.
 • 6 Căci Domnul cunoaşte calea celor neprihăniţi, dar calea păcătoşilor duce la pieire.
 • Ps 37.18; Nah 1.7; Ioan 10.14; 2Tim 2.19;
Psalmii, capitolul 1