Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  2 Corinteni  


Capitolul 1
 • A DOUA EPISTOLĂ A LUI PAVEL CĂTRE CORINTENI
 • Urare
 • 1 Pavel, apostol* al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Timotei, către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint şi** către toţi sfinţii, care sunt în toată Ahaia:
 • * 1 Cor 1:1; Efes 1:1; Col 1:1; 1 Tim 1:1; 2 Tim 1:1; ** Fil 1:1; Col 1:2;
 • 2 Har* şi pace vouă de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!
 • * Rom 1:7; 1 Cor 1:3; Gal 1:3; Fil 1:2; Col 1:2; 1 Tes 1:1; 2 Tes 1:2; Filim 1:3;
 • Mângâierile apostolului
 • 3 Binecuvântat* să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri,
 • * Efes 1:3; 1 Pet 1:3;
 • 4 care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz!
 • 5 Căci, după cum avem parte din belşug de suferinţele* lui Hristos, tot aşa, prin Hristos avem parte din belşug şi de mângâiere.
 • * Fapte 9:4; 2 Cor 4:10; Col 1:24;
 • 6 Aşa că, dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea şi mântuirea voastră; dacă suntem mângâiaţi, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdaţi aceleaşi suferinţe* ca şi noi.
 • * 2 Cor 4:15;
 • 7 Şi nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că ştim că, dacă* aveţi parte de suferinţe, aveţi parte şi de mângâiere.
 • * Rom 8:17; 2 Tim 2:12;
 • 8 În adevăr, fraţilor, nu voim să vă lăsăm în necunoştinţă despre necazul* care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsaţi peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, aşa că nici nu mai trăgeam nădejde de viaţă.
 • * Fapte 19:23; 1 Cor 15:32; 1 Cor 16:9;
 • 9 Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să ne punem încrederea nu* în noi înşine, ci în Dumnezeu, care înviază morţii.
 • * Ier 17:5; Ier 17:7;
 • 10 El* ne-a izbăvit şi ne izbăveşte dintr-o astfel de moarte şi avem nădejde că ne va mai izbăvi încă.
 • * 2 Pet 2:9;
 • 11 Voi înşivă ne veţi* ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea** făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulţi un prilej de mulţumiri lui Dumnezeu pentru noi.
 • * Rom 15:30; Fil 1:19; Filim 1:22; ** 2 Cor 4:15;
 • Mărturia cugetului apostolului
 • 12 Lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru că ne-am purtat în lume, şi mai ales faţă de voi, cu o sfinţenie şi curăţie* de inimă date de Dumnezeu, bizuindu-ne nu** pe o înţelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu.
 • * 2 Cor 2:17; 2 Cor 4:2; ** 1 Cor 2:4; 1 Cor 2:13;
 • 13 Nu vă scriem altceva decât ce citiţi şi cunoaşteţi. Şi trag nădejde că până la sfârşit veţi cunoaşte,
 • 14 cum aţi şi cunoscut în parte, că* noi suntem lauda voastră, după cum şi voi** veţi fi lauda noastră în ziua Domnului Isus.
 • * 2 Cor 5:12; ** Fil 2:16; Fil 4:1; 1 Tes 2:19; 1 Tes 2:20;
 • 15 În această încredinţare voiam* să vin mai înainte la voi, ca să aveţi un** al doilea har.
 • * 1 Cor 4:19; ** Rom 1:11;
 • 16 Voiam să trec pe la voi ca să mă duc în Macedonia; apoi* din Macedonia să mă întorc la voi şi să fiu petrecut de voi în Iudeea.
 • * 1 Cor 16:5; 1 Cor 16:6;
 • 17 În luarea hotărârii acesteia, am lucrat eu în chip uşuratic? Sau hotărârile mele sunt nişte hotărâri pe care le iau în felul lumii*, ca să fie în mine „Da, da” şi „Nu, nu”?
 • * 2 Cor 10:2;
 • 18 Credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră faţă de voi n-a fost şi „Da”, şi „Nu”.
 • 19 Căci Fiul* lui Dumnezeu, Isus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan şi prin Timotei, n-a fost „Da” şi „Nu”, ci** în El nu este decât „Da”.
 • * Marc 1:1; Luca 1:35; Fapte 9:20; ** Evr 13:8;
 • 20 În adevăr*, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt „Da”; de aceea şi „Amin” pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu.
 • * Rom 15:8; Rom 15:9;
 • 21 Şi Cel ce ne întăreşte împreună cu voi, în Hristos, şi care ne-a* uns este Dumnezeu.
 • * 1 Ioan 2:20; 1 Ioan 2:27;
 • 22 El ne-a* şi pecetluit şi ne-a** pus în inimă arvuna Duhului.
 • * Efes 1:13; Efes 4:30; 2 Tim 2:19; Apoc 2:17; ** 2 Cor 5:5; Efes 1:14;
 • Pricina amânării venirii
 • 23 Iau* pe Dumnezeu martor faţă de sufletul meu că n-am mai venit până acum la Corint tocmai ca** să vă cruţ.
 • * Rom 1:9; 2 Cor 11:31; Gal 1:20; Fil 1:8; ** 1 Cor 4:21; 2 Cor 2:3; 2 Cor 12:20; 2 Cor 13:2; 2 Cor 13:10;
 • 24 Nu doar că* am avea stăpânire peste credinţa voastră, dar vrem să lucrăm şi noi împreună la bucuria voastră, căci staţi tari în** credinţă.
 • * 1 Cor 3:5; 1 Pet 5:3; ** Rom 11:20; 1 Cor 15:1;
2 Corinteni, capitolul 1  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta