1 Corinteni  


Capitolul 11
 • Ţinuta femeii în adunări
 • 1 Călcaţi pe urmele* mele, întrucât şi eu calc pe urmele lui Hristos.
 • * 1 Cor 4:16; Efes 5:1; Fil 3:17; 1 Tes 1:6; 2 Tes 3:9;
 • 2 Vă laud că* în toate privinţele vă aduceţi aminte de mine şi că ţineţi** învăţăturile întocmai cum vi le-am dat.
 • * 1 Cor 4:17; ** 1 Cor 7:17;
 • 3 Dar vreau să ştiţi că Hristos* este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul** femeii şi că Dumnezeu este capul lui Hristos.
 • * Efes 5:23; ** Gen 3:16; 1 Tim 2:11; 1 Tim 2:12; 1 Pet 3:1; 1 Pet 3:5; 1 Pet 3:6; Ioan 14:28; 1 Cor 3:23; 1 Cor 15:27; 1 Cor 15:28; Fil 2:7-9;
 • 4 Orice bărbat care se roagă sau proroceşte* cu capul acoperit îşi necinsteşte Capul său.
 • * 1 Cor 12:10; 1 Cor 12:28; 1 Cor 14:1;
 • 5 Dimpotrivă, orice femeie* care se roagă sau proroceşte cu capul dezvelit îşi necinsteşte capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă**.
 • * Fapte 21:9; ** Deut 21:12;
 • 6 Dacă o femeie nu se înveleşte, să se şi tundă! Iar dacă este ruşine* pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învelească.
 • * Num 5:18; Deut 22:5;
 • 7 Bărbatul nu este dator să-şi acopere capul, pentru că el este* chipul şi slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului.
 • * Gen 1:26; Gen 1:27; Gen 5:1; Gen 9:6;
 • 8 În adevăr, nu* bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat,
 • * Gen 2:21; Gen 2:22;
 • 9 şi nu* bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat.
 • * Gen 2:18; Gen 2:21; Gen 2:23;
 • 10 De aceea, femeia, din pricina îngerilor*, trebuie să** aibă pe cap un semn al stăpânirii ei.
 • * Gen 24:65; ** Ecl 5:6;
 • 11 Totuşi*, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie.
 • * Gal 3:28;
 • 12 Căci dacă femeia este din bărbat, tot aşa şi bărbatul, prin femeie, şi toate* sunt de la Dumnezeu.
 • * Rom 11:36;
 • 13 Judecaţi voi singuri: este cuviincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită?
 • 14 Nu vă învaţă chiar şi firea că este ruşine pentru un bărbat să poarte părul lung,
 • 15 pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung? Pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare a capului.
 • 16 Dacă* iubeşte cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei şi nici** Bisericile lui Dumnezeu.
 • * 1 Tim 6:4; ** 1 Cor 7:17; 1 Cor 14:33;
 • Despre Cina Domnului
 • 17 Vă dau aceste învăţături, dar nu vă laud, pentru că vă adunaţi laolaltă nu ca să vă faceţi mai buni, ci ca să vă faceţi mai răi.
 • 18 Mai întâi de toate, aud* că, atunci când veniţi la adunare, între voi sunt dezbinări. Şi în parte o cred,
 • * 1 Cor 1:10-12; 1 Cor 3:3;
 • 19 căci trebuie* să fie şi partide între voi, ca** să iasă la lumină cei găsiţi buni.
 • * Mat 18:7; Luca 17:1; Fapte 20:30; 1 Tim 4:1; 2 Pet 2:1; 2 Pet 2:2; ** Luca 2:35; 1 Ioan 2:19; Deut 13:3;
 • 20 Când vă adunaţi dar în acelaşi loc, nu este cu putinţă să mâncaţi Cina Domnului.
 • 21 Fiindcă atunci când staţi la masă, fiecare se grăbeşte să-şi ia cina adusă de el înaintea altuia; aşa că unul este flămând, iar altul* este beat.
 • * 2 Pet 2:13; Iuda 1:12;
 • 22 Ce? N-aveţi case pentru ca să mâncaţi şi să beţi acolo? Sau dispreţuiţi Biserica* lui Dumnezeu şi vreţi să faceţi de ruşine** pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privinţa aceasta nu vă laud.
 • * 1 Cor 10:32; ** Iac 2:6;
 • 23 Căci am* primit de la Domnul ce v-am învăţat, şi anume că** Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine.
 • * 1 Cor 15:3; Gal 1:1; Gal 1:11; Gal 1:12; ** Mat 26:26; Marc 14:22; Luca 22:19;
 • 24 Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.”
 • 25 Tot astfel, după cină, a luat paharul şi a zis: „Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el.”
 • 26 Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului până* va veni El.
 • * Ioan 14:3; Ioan 21:22; Fapte 1:11; 1 Cor 4:5; 1 Cor 15:23; 1 Tes 4:16; 2 Tes 1:10; Iuda 1:14; Apoc 1:7;
 • 27 De aceea*, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul şi sângele Domnului.
 • * Num 9:10; Num 9:13; Ioan 6:51; Ioan 6:63; Ioan 6:64; Ioan 13:27; 1 Cor 10:21;
 • 28 Fiecare* să se cerceteze dar pe sine însuşi şi aşa să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta.
 • * 2 Cor 13:5; Gal 6:4;
 • 29 Căci cine mănâncă şi bea îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul Domnului.
 • 30 Din pricina aceasta sunt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi şi nu puţini dorm.
 • 31 Dacă* ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi.
 • * Ps 32:5; 1 Ioan 1:9;
 • 32 Dar când suntem judecaţi, suntem* pedepsiţi de Domnul, ca să nu fim osândiţi odată cu lumea.
 • * Ps 94:12; Ps 94:13; Evr 12:5-11;
 • 33 Astfel, fraţii mei, când vă adunaţi să mâncaţi, aşteptaţi-vă unii pe alţii.
 • 34 Dacă-i este foame* cuiva, să mănânce acasă**, pentru ca să nu vă adunaţi spre osândă.Celelalte lucruri le voi rândui când voi†† veni.
 • * 1 Cor 11:21; ** 1 Cor 11:22; 1 Cor 7:17; Tit 1:5; †† 1 Cor 4:19;
  1 Corinteni, capitolul 11