Psalmii  


Capitolul 48
 • O cântare. Un psalm al fiilor lui Core
 • 1 Mare este Domnul şi lăudat de toţi în* cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele** Lui cel sfânt.
 • * Ps 46:4; Ps 87:3; ** Isa 2:2; Isa 2:3; Mica 4:1; Zah 8:3;
 • 2 Frumoasă* înălţime, bucuria** întregului pământ, este muntele Sionului; în partea de miazănoapte este cetatea†† Marelui Împărat.
 • * Ps 50:2; Ier 3:19; Plang 2:15; Dan 8:9; Dan 11:16; ** Ezec 20:6; Isa 14:13; †† Mat 5:35;
 • 3 Dumnezeu, în casele Lui împărăteşti, este cunoscut ca un turn de scăpare.
 • 4 Căci iată că împăraţii* se adunaseră: doar au trecut împreună,
 • * 2 Sam 10:6; 2 Sam 10:14; 2 Sam 10:16; 2 Sam 10:18; 2 Sam 10:19;
 • 5 au privit-o, au înlemnit, s-au temut şi au luat-o la fugă.
 • 6 I-a apucat* un tremur acolo, ca durerea** unei femei la facere.
 • * Exod 15:15; ** Osea 13:13;
 • 7 Au fost izgoniţi de parcă ar fi fost luaţi de* vântul de răsărit, care sfărâmă** corăbiile din Tarsis.
 • * Ier 18:17; ** Ezec 27:26;
 • 8 Întocmai cum auziserăm spunându-se, aşa am văzut în cetatea* Domnului oştirilor, în cetatea Dumnezeului nostru: Dumnezeu o va face să dăinuiască** pe vecie. (Oprire)
 • * Ps 48:1; Ps 48:2; ** Isa 2:2; Mica 4:1;
 • 9 Dumnezeule, la bunătatea* Ta ne gândim în mijlocul Templului Tău!
 • * Ps 26:3; Ps 40:10;
 • 10 Ca şi Numele* Tău, Dumnezeule, şi lauda Ta răsună până la marginile pământului; dreapta Ta este plină de îndurare.
 • * Deut 28:58; Ios 7:9; Ps 113:3; Mal 1:11; Mal 1:14;
 • 11 Se bucură muntele Sionului şi se veselesc fiicele lui Iuda de judecăţile Tale.
 • 12 Străbateţi Sionul şi ocoliţi-l, număraţi-i turnurile,
 • 13 priviţi-i întăritura şi cercetaţi-i palatele, ca să povestiţi celor ce vor veni după ei!
 • 14 Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci; El va fi călăuza noastră* până la moarte.
 • * Isa 58:11;
  Psalmii, capitolul 48