Psalmii  


Capitolul 140
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • Un psalm al lui David
 • 1 Scapă-mă, Doamne, de oamenii cei răi! Păzeşte-mă* de oamenii asupritori,
 • * Ps 140:4;
 • 2 care cugetă lucruri rele în inima lor şi sunt totdeauna* gata să aţâţe războiul!
 • * Ps 56:6;
 • 3 Ei îşi ascut limba ca un şarpe, au pe buze o otravă de năpârcă*. (Oprire)
 • * Ps 58:4; Rom 3:13;
 • 4 Păzeşte-mă*, Doamne, de mâinile celui rău! Fereşte-mă** de oamenii asupritori, care se gândesc să mă doboare!
 • * Ps 71:4; ** Ps 140:1;
 • 5 Nişte* îngâmfaţi îmi întind curse şi laţuri, pun reţele de-a lungul drumului şi îmi întind capcane. (Oprire)
 • * Ps 35:7; Ps 57:6; Ps 119:110; Ps 141:9; Ier 18:22;
 • 6 Eu zic Domnului: „Tu eşti Dumnezeul meu! Ia aminte, Doamne, la glasul rugăciunilor mele!
 • 7 Doamne Dumnezeule, tăria mântuirii mele, Tu-mi acoperi capul în ziua luptei.”
 • 8 Nu împlini, Doamne, dorinţele celui rău, nu lăsa să-i izbutească planurile, ca* să nu se fălească! (Oprire)
 • * Deut 32:27;
 • 9 Asupra capului celor ce mă înconjoară să cadă* nelegiuirea buzelor lor!
 • * Ps 7:16; Ps 94:23; Prov 12:13; Prov 18:7;
 • 10 Cărbuni* aprinşi să cadă peste ei! În foc să fie aruncaţi în adâncuri, de unde să nu se mai scoale!
 • * Ps 11:6;
 • 11 Omul cu limba mincinoasă nu se întăreşte pe pământ şi pe omul asupritor nenorocirea îl paşte şi-l duce la pierzanie.
 • 12 Ştiu că Domnul face* dreptate celui obijduit, dreptate celor lipsiţi.
 • * 1 Imp 8:45; Ps 9:4;
 • 13 Da, cei neprihăniţi vor lăuda Numele Tău, oamenii fără prihană vor locui înaintea Ta.
  Psalmii, capitolul 140