Iov  


Capitolul 37
 • 1 La auzul acestor lucruri îmi tremură inima de tot şi sare din locul ei.
 • 2 Ascultaţi, ascultaţi trăsnetul tunetului Său, bubuitul care iese din gura Lui!
 • 3 Îl rostogoleşte pe toată întinderea cerurilor şi fulgerul Lui luminează până la marginile pământului.
 • 4 Apoi se aude un bubuit*, tună cu glasul Lui măreţ, şi nu mai opreşte fulgerul de îndată ce răsună glasul Lui.
 • * Ps 29:3; Ps 68:33;
 • 5 Dumnezeu tună cu glasul Lui în chip minunat; face lucruri* mari pe care noi nu le înţelegem.
 • * Iov 5:9; Iov 9:10; Iov 36:26; Apoc 15:3;
 • 6 El zice zăpezii*: ‘Cazi pe pământ!’ Zice acelaşi lucru ploii, chiar şi celor mai puternice ploi.
 • * Ps 147:16; Ps 147:17;
 • 7 Pecetluieşte mâna tuturor oamenilor, pentru ca toţi să se recunoască* de făpturi ale Lui.
 • * Ps 109:27;
 • 8 Fiara sălbatică se* trage într-o peşteră şi se culcă în vizuina ei.
 • * Ps 104:22;
 • 9 Vijelia vine de la miazăzi şi frigul, din vânturile de la miazănoapte.
 • 10 Dumnezeu, prin suflarea* Lui, face gheaţa şi micşorează locul apelor mari.
 • * Iov 38:29; Iov 38:30; Ps 147:17; Ps 147:18;
 • 11 Încarcă norii cu aburi şi-i risipeşte scânteietori;
 • 12 mişcarea lor se îndreaptă după planurile Lui, pentru împlinirea* a tot ce le porunceşte El pe faţa pământului locuit.
 • * Ps 148:8;
 • 13 Îi face să pară ca o nuia* cu care loveşte pământul** sau ca un semn al dragostei Lui.
 • * Exod 9:18; Exod 9:23; 1 Sam 12:18; 1 Sam 12:19; Ezra 10:9; Iov 36:31; ** Iov 38:26; Iov 38:27; 2 Sam 21:10; 1 Imp 18:45;
 • 14 Iov, ia aminte la aceste lucruri! Priveşte* liniştit minunile lui Dumnezeu!
 • * Ps 111:2;
 • 15 Ştii cum cârmuieşte Dumnezeu norii şi cum face să strălucească din ei fulgerul Său?
 • 16 Înţelegi* tu plutirea norilor, minunile Aceluia a cărui ştiinţă este** desăvârşită?
 • * Iov 36:29; ** Iov 36:4;
 • 17 Ştii pentru ce ţi se încălzesc veşmintele când se odihneşte pământul de vântul de miazăzi?
 • 18 Poţi tu să întinzi* cerurile ca El, tari ca o oglindă turnată?
 • * Gen 1:6; Isa 44:24;
 • 19 Arată-ne ce trebuie să-I spunem. Căci suntem prea neştiutori ca să-I putem vorbi.
 • 20 Cine-I va da de veste că Îi voi vorbi? Dar care este omul care-şi doreşte pierderea?
 • 21 Acum, fireşte, nu putem vedea lumina soarelui care străluceşte în dosul norilor, dar va trece un vânt şi-l va curăţi.
 • 22 De la miazănoapte ne vine aurora şi ce înfricoşată este măreţia care înconjoară pe Dumnezeu!
 • 23 Pe Cel Atotputernic nu-L putem ajunge*, căci este mare în** tărie, dar dreptul şi dreptatea deplină El nu le frânge.
 • * 1 Tim 6:16; ** Iov 36:5;
 • 24 De aceea, oamenii trebuie să se teamă* de El; El nu-Şi îndreaptă privirile spre cei ce se cred** înţelepţi.”
 • * Mat 10:28; ** Mat 11:25; 1 Cor 1:26;
  Iov, capitolul 37