Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Zaharia  


Capitolul 12
 • 1 Prorocia, cuvântul Domnului, despre Israel. Aşa vorbeşte Domnul, care a întins* cerurile şi a întemeiat pământul şi a întocmit duhul** omului din el:
 • * Isa 42:5; Isa 44:24; Isa 45:12; Isa 45:18; Isa 48:13; ** Num 16:22; Ecl 12:7; Isa 57:16; Evr 12:9;
 • 2 „Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir* de ameţire pentru toate popoarele de primprejur şi chiar pentru Iuda, la împresurarea Ierusalimului.
 • * Isa 51:17; Isa 51:22; Isa 51:23;
 • 3 În ziua aceea*, voi face din Ierusalim o piatră grea** pentru toate popoarele. Toţi cei ce o vor ridica vor fi vătămaţi şi toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui.
 • * Zah 12:4; Zah 12:6; Zah 12:8; Zah 12:9; Zah 12:11; Zah 13:1; Zah 14:4; Zah 14:6; Zah 14:8; Zah 14:9; Zah 14:13; ** Mat 21:44;
 • 4 În ziua aceea”, zice Domnul, „voi lovi* cu ameţeală pe toţi caii şi cu turbare pe cei ce vor călări pe ei, dar voi avea ochii deschişi asupra casei lui Iuda şi voi orbi toţi caii popoarelor.
 • * Ps 76:6; Ezec 38:4;
 • 5 Căpeteniile lui Iuda vor zice în inima lor: ‘Locuitorii Ierusalimului sunt tăria noastră, prin Domnul oştirilor, Dumnezeul lor.’
 • 6 În ziua aceea, voi face pe căpeteniile lui Iuda ca* o vatră de foc sub lemn, ca o făclie aprinsă sub snopi; voi mistui în dreapta şi în stânga pe toate popoarele de jur împrejur, iar Ierusalimul va fi locuit iarăşi la locul lui cel vechi.
 • * Obad 1:18;
 • 7 Domnul va mântui mai întâi corturile lui Iuda, pentru ca slava casei lui David şi fala locuitorilor Ierusalimului să nu se înalţe peste Iuda.
 • 8 În ziua aceea, Domnul va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, aşa că cel mai slab* dintre ei va fi în ziua aceea ca David, şi casa lui David va fi ca Dumnezeu, ca Îngerul Domnului înaintea lor.
 • * Ioel 3:10;
 • 9 În ziua aceea, voi căuta să nimicesc* toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului.
 • * Hag 2:22; Zah 12:3;
 • 10 Atunci voi turna peste casa* lui David şi peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare şi de rugăciune şi îşi vor întoarce** privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu şi-L vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe un întâi născut.
 • * Ier 31:9; Ier 50:4; Ezec 39:29; Ioel 2:28; ** Ioan 19:34; Ioan 19:37; Apoc 1:7; Ier 6:26; Amos 8:10;
 • 11 În ziua aceea, va fi jale mare* în Ierusalim, ca jalea din Hadadrimon** în valea Meghidonului.
 • * Fapte 2:37; ** 2 Imp 23:29; 2 Cron 35:24;
 • 12 Ţara se va jeli, fiecare familie deosebit*: familia casei lui David deosebit şi femeile ei deosebit; familia casei lui Natan** deosebit şi femeile ei deosebit;
 • * Mat 24:30; Apoc 1:7; ** 2 Sam 5:14; Luca 3:31;
 • 13 familia casei lui Levi deosebit şi femeile ei deosebit; familia lui Şimei deosebit şi femeile ei deosebit;
 • 14 toate celelalte familii, fiecare familie deosebit şi femeile ei deosebit.
  Zaharia, capitolul 12  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta