Psalmii  


Capitolul 118
 • 1 Lăudaţi* pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * 1 Cron 16:8; 1 Cron 16:34; Ps 106:1; Ps 107:1; Ps 136:1;
 • 2 * zică Israel: „Căci în veac ţine îndurarea Lui!”
 • * Ps 115:9;
 • 3 Casa lui Aaron să zică: „Căci în veac ţine îndurarea Lui!”
 • 4 Cei ce se tem de Domnul să zică: „Căci în veac ţine îndurarea Lui!”
 • 5 În* mijlocul strâmtorării, am chemat pe Domnul: Domnul m-a ascultat şi m-a scos la** larg.
 • * Ps 120:1; ** Ps 18:19;
 • 6 Domnul* este de partea mea, nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni?
 • * Ps 27:1; Ps 56:4; Ps 56:11; Ps 146:5; Isa 51:12; Evr 13:6;
 • 7 Domnul* este ajutorul meu şi mă bucur când îmi văd** împlinită dorinţa faţă de vrăjmaşii mei.
 • * Ps 54:4; ** Ps 59:10;
 • 8 Mai* bine este să cauţi un adăpost în Domnul decât să te încrezi în om;
 • * Ps 40:4; Ps 62:8; Ps 62:9; Ier 17:5; Ier 17:7;
 • 9 mai* bine să cauţi un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari.
 • * Ps 146:3;
 • 10 Toate neamurile mă înconjurau: în Numele Domnului, le tai în bucăţi.
 • 11 Mă înconjurau*, m-au împresurat, dar, în Numele Domnului, le tai în bucăţi.
 • * Ps 88:17;
 • 12 M-au înconjurat ca* nişte albine: se sting ca** un foc de spini; în Numele Domnului, le tai în bucăţi.
 • * Deut 1:44; ** Ecl 7:6; Naum 1:10;
 • 13 Tu mă împingeai ca să mă faci să cad, dar Domnul m-a ajutat.
 • 14 Domnul este tăria* mea şi pricina laudelor mele; El m-a mântuit.
 • * Exod 15:2; Isa 12:2;
 • 15 Strigăte de biruinţă şi de mântuire se înalţă în corturile celor neprihăniţi: dreapta Domnului câştigă biruinţa!
 • 16 Dreapta* Domnului se înalţă; dreapta Domnului câştigă biruinţa!
 • * Exod 15:6;
 • 17 Nu* voi muri, ci voi trăi şi voi** povesti lucrările Domnului.
 • * Ps 6:5; Hab 1:12; ** Ps 73:28;
 • 18 Domnul m-a pedepsit*, da, dar nu m-a dat pradă morţii.
 • * 2 Cor 6:9;
 • 19 Deschideţi-mi* porţile neprihănirii, ca să intru şi să laud pe Domnul!
 • * Isa 26:2;
 • 20 Iată* poarta Domnului: pe** ea intră cei neprihăniţi.
 • * Ps 24:7; ** Isa 35:8; Apoc 21:27; Apoc 22:14; Apoc 22:15;
 • 21 Te laud pentru că m-ai* ascultat, pentru că m-ai** mântuit!
 • * Ps 116:1; ** Ps 118:14;
 • 22 Piatra* pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii.
 • * Mat 21:42; Marc 12:10; Luca 20:17; Fapte 4:11; Efes 2:20; 1 Pet 2:4; 1 Pet 2:7;
 • 23 Domnul a făcut lucrul acesta şi este o minunăţie înaintea ochilor noştri.
 • 24 Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul: să ne bucurăm şi să ne veselim în ea!
 • 25 Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă!
 • 26 Binecuvântat* să fie cel ce vine în Numele Domnului! Vă binecuvântăm din Casa Domnului.
 • * Mat 21:9; Mat 23:39; Marc 11:9; Luca 19:38; Zah 4:7;
 • 27 Domnul este Dumnezeu şi ne luminează*. Legaţi cu funii vita pentru jertfă şi aduceţi-o până la coarnele altarului!
 • * Estera 8:16; 1 Pet 2:9;
 • 28 Tu eşti Dumnezeul meu, şi eu Te voi lăuda; Dumnezeule*, Te voi preamări.
 • * Exod 15:2; Isa 25:1;
 • 29 Lăudaţi* pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!
 • * Ps 118:1;
  Psalmii, capitolul 118  
Versetul zilei
El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”
Apocalipsa 21:4
Pune-l pe pagina ta