Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Geneza  


Capitolul 37
 • Iosif vândut de fraţii săi
 • 1 Iacov a locuit în ţara Canaan, unde* locuise ca străin tatăl său.
 • * Gen 17:8; Gen 23:4; Gen 28:4; Gen 36:7; Evr 11:9;
 • 2 Iată istoria lui Iacov:Iosif, la vârsta de şaptesprezece ani, păştea oile cu fraţii lui; băiatul acesta era cu fiii Bilhei şi cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Şi Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele*.
 • * 1 Sam 2:22-24;
 • 3 Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toţi ceilalţi fii ai săi, pentru că îl născuse* la bătrâneţe, şi i-a făcut o haină pestriţă1.
 • * Gen 44:20;
 • 4 Fraţii lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toţi şi au început să-l* urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească.
 • * Gen 27:41; Gen 49:23;
 • 5 Iosif a visat un vis şi l-a istorisit fraţilor săi, care l-au urât şi mai mult.
 • 6 El le-a zis: „Ia ascultaţi ce vis am visat!
 • 7 Noi* eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului şi iată că snopul meu s-a ridicat şi a stat în picioare, iar snopii voştri l-au înconjurat şi s-au aruncat cu faţa la pământ înaintea lui.”
 • * Gen 42:6; Gen 42:9; Gen 43:26; Gen 44:14;
 • 8 Fraţii lui i-au zis: „Doar n-ai să împărăţeşti tu peste noi? Doar n-ai să ne cârmuieşti tu pe noi?” Şi l-au urât şi mai mult din pricina viselor lui şi din pricina cuvintelor lui.
 • 9 Iosif a mai visat un alt vis şi l-a istorisit fraţilor săi. El a zis: „Am mai visat un vis! Soarele*, luna şi unsprezece stele se aruncau cu faţa la pământ înaintea mea.”
 • * Gen 46:29;
 • 10 L-a istorisit tatălui său şi fraţilor săi. Tatăl său l-a mustrat şi i-a zis: „Ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta şi fraţii* tăi să ne aruncăm cu faţa la pământ înaintea ta?”
 • * Gen 27:29;
 • 11 Fraţii* săi au început să-l pizmuiască, dar tatăl** său a ţinut minte lucrurile acestea.
 • * Fapte 7:9; ** Dan 7:28; Luca 2:19; Luca 2:51;
 • 12 Fraţii lui Iosif se duseseră la Sihem, ca să pască oile tatălui lor.
 • 13 Israel a zis lui Iosif: „Fraţii tăi pasc oile la Sihem! Vino, căci vreau să te trimit la ei.” „Iată-mă, sunt gata”, a răspuns el.
 • 14 Israel i-a zis: „Du-te, rogu-te, şi vezi dacă fraţii tăi sunt sănătoşi şi dacă oile sunt bine şi adu-mi veşti.” L-a trimis astfel din Valea Hebronului* şi Iosif a ajuns la Sihem.
 • * Gen 35:27;
 • 15 Pe când rătăcea pe câmp, l-a întâlnit un om. Omul acela l-a întrebat: „Ce cauţi?”
 • 16 „Caut pe fraţii mei”, a răspuns Iosif. „Spune-mi*, te rog, unde pasc ei oile?”
 • * Cant 1:7;
 • 17 Şi omul acela a zis: „Au plecat de aici, căci i-am auzit spunând: ‘Haidem la Dotan*.’” Iosif s-a dus după fraţii săi şi i-a găsit la Dotan.
 • * 2 Imp 6:13;
 • 18 Ei l-au zărit de departe şi, până să se apropie de ei, s-au sfătuit* să-l omoare.
 • * 1 Sam 19:1; Ps 31:13; Ps 37:12; Ps 37:32; Ps 94:21; Mat 27:1; Marc 14:1; Ioan 11:53; Fapte 23:12;
 • 19 Ei au zis unul către altul: „Iată că vine făuritorul de vise!
 • 20 Veniţi acum, să-l* omorâm şi să-l aruncăm într-una din aceste gropi; vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică şi vom vedea ce se va alege de visele lui.”
 • * Prov 1:11; Prov 1:16; Prov 6:17; Prov 27:4;
 • 21 Ruben* a auzit lucrul acesta şi l-a scos din mâinile lor. El a zis: „Să nu-i luăm viaţa!”
 • * Gen 42:22;
 • 22 Ruben le-a zis: „Să nu vărsaţi sânge, ci mai bine aruncaţi-l în groapa aceasta care este în pustie şi nu puneţi mâna pe el.” Căci avea de gând să-l scape din mâinile lor şi să-l aducă înapoi la tatăl său.
 • 23 Când a ajuns Iosif la fraţii săi, aceştia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriţă pe care o avea pe el.
 • 24 L-au luat şi l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală: nu era apă în ea.
 • 25 Apoi* au şezut să mănânce. Ridicându-şi ochii, au văzut o ceată** de ismaeliţi venind din Galaad; cămilele lor erau încărcate cu tămâie, cu leac alinător şi smirnă, pe care le duceau în Egipt.
 • * Prov 30:20; Amos 6:6; ** Gen 37:28; Gen 37:36; Ier 8:22;
 • 26 Atunci, Iuda a zis fraţilor săi: „Ce vom câştiga să ucidem pe fratele nostru şi să-i ascundem* sângele?
 • * Gen 4:10; Gen 37:20; Iov 16:18;
 • 27 Veniţi mai bine să-l vindem ismaeliţilor şi să nu punem mâna* pe el, căci este fratele** nostru, carne din carnea noastră.” Şi fraţii lui l-au ascultat.
 • * 1 Sam 18:17; ** Gen 42:21; Gen 29:14;
 • 28 La trecerea negustorilor madianiţi*, au tras şi au scos pe Iosif afară din groapă şi l-au vândut** cu douăzeci de sicli de argint ismaeliţilor, care l-au dus în Egipt.
 • * Jud 6:3; ** Gen 45:4; Gen 45:5; Ps 105:17; Fapte 7:9; Mat 27:9;
 • Jalea lui Iacov
 • 29 Ruben s-a întors la groapă şi iată că Iosif nu mai era în groapă. El şi-a rupt* hainele,
 • * Iov 1:20;
 • 30 s-a întors la fraţii săi şi a zis: „Băiatul nu mai este*! Ce mă voi face eu?”
 • * Gen 42:13; Gen 42:36; Ier 31:15;
 • 31 Ei au luat atunci haina* lui Iosif şi, junghiind un ţap, i-au înmuiat haina în sânge.
 • * Gen 37:23;
 • 32 Au trimis tatălui lor haina cea pestriţă, punând să-i spună: „Iată ce am găsit! Vezi dacă este haina fiului tău sau nu.”
 • 33 Iacov a cunoscut-o şi a zis: „Este haina fiului meu! O fiară* sălbatică l-a mâncat! Da, Iosif a fost făcut bucăţi!”
 • * Gen 37:20; Gen 44:28;
 • 34 Şi şi-a rupt* hainele, şi-a pus un sac pe coapse şi a jelit multă vreme pe fiul său.
 • * Gen 37:29; 2 Sam 3:31;
 • 35 Toţi fiii şi toate fiicele lui au venit* ca să-l mângâie, dar el nu voia să primească nicio mângâiere, ci zicea: „Plângând** mă voi coborî la fiul meu, în Locuinţa morţilor.” Şi plângea astfel pe fiul său.
 • * 2 Sam 12:17; ** Gen 42:38; Gen 44:29; Gen 44:31;
 • 36 Madianiţii* l-au vândut în Egipt lui Potifar, un dregător al lui Faraon, şi anume căpetenia străjerilor.
 • * Gen 39:1;
 • 1. Sau: o haină lungă, cu mâneci.
  Geneza, capitolul 37  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta