2 Corinteni  


Capitolul 9
 • Răsplata dărniciei creştine
 • 1 Este de prisos să vă mai scriu cu privire la strângerea* de ajutoare pentru sfinţi.
 • * Fapte 11:29; Rom 15:26; 1 Cor 16:1; 2 Cor 8:4; Gal 2:10;
 • 2 Cunosc, în adevăr, bunăvoinţa* voastră, cu care mă laud cu** privire la voi către macedoneni şi le spun că Ahaia este gata de acum un an. Şi râvna voastră a îmbărbătat pe foarte mulţi din ei.
 • * 2 Cor 8:19; ** 2 Cor 8:24; 2 Cor 8:10;
 • 3 Am* trimis totuşi pe fraţi, pentru ca lauda noastră cu voi să nu fie nimicită cu prilejul acesta, ci să fiţi gata, cum am spus.
 • * 2 Cor 8:6; 2 Cor 8:17; 2 Cor 8:18; 2 Cor 8:22;
 • 4 Dacă vor veni vreunii din Macedonia cu mine şi nu vă vor găsi gata, n-aş vrea ca noi (ca să nu zicem voi) să fim daţi de ruşine în încrederea aceasta.
 • 5 De aceea, am socotit de trebuinţă să rog pe fraţi să vină mai înainte la voi şi să pregătească strângerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie.
 • 6 * ştiţi: cine seamănă puţin, puţin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera.
 • * Prov 11:24; Prov 19:17; Prov 22:9; Gal 6:7; Gal 6:9;
 • 7 Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu* cu părere de rău sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu**”.
 • * Deut 15:7; ** Exod 25:2; Exod 35:5; Prov 11:25; Rom 12:8; 2 Cor 8:12;
 • 8 Şi Dumnezeu poate* să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună,
 • * Prov 11:24; Prov 11:25; Prov 28:27; Fil 4:19;
 • 9 după cum este scris: „A împrăştiat*, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac.”
 • * Ps 112:9;
 • 10 „Cel ce dă* sămânţă semănătorului şi pâine pentru hrană” vă va da şi vă va înmulţi şi vouă sămânţa de semănat şi va face să crească roadele neprihănirii** voastre.
 • * Isa 55:10; ** Osea 10:12; Mat 6:1;
 • 11 În chipul acesta veţi fi îmbogăţiţi în toate privinţele, pentru orice dărnicie, care*, prin noi, va face să se aducă mulţumiri lui Dumnezeu.
 • * 2 Cor 1:11; 2 Cor 4:15;
 • 12 Căci ajutorul dat de darurile acestea nu numai că acoperă* nevoile sfinţilor, dar este şi o pricină de multe mulţumiri către Dumnezeu.
 • * 2 Cor 8:14;
 • 13 Aşa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească* pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiţi că o aveţi faţă de Evanghelia lui Hristos şi pentru dărnicia ajutorului vostru** faţă de ei şi faţă de toţi
 • * Mat 5:16; ** Evr 13:16;
 • 14 şi-i face să se roage pentru voi şi să vă iubească din inimă, pentru harul* nespus de mare al lui Dumnezeu faţă de voi.
 • * 2 Cor 8:1;
 • 15 Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru* darul Lui nespus de mare!
 • * Iac 1:17;
  2 Corinteni, capitolul 9