Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Geneza  


Capitolul 24
 • Rebeca cerută în căsătorie pentru Isaac
 • 1 Avraam* era bătrân, înaintat în vârstă, şi Domnul binecuvântase** pe Avraam în orice lucru.
 • * Gen 18:11; Gen 21:5; ** Gen 13:2; Gen 24:35; Ps 112:3; Prov 10:22;
 • 2 Avraam a zis celui mai bătrân* rob din casa lui, care era îngrijitorul** tuturor averilor lui: „Pune-ţi, te rog, mâna sub coapsa mea
 • * Gen 15:2; ** Gen 24:10; Gen 39:4-6; Gen 47:29; 1 Cron 29:24; Plang 5:6;
 • 3 şi te voi pune să juri* pe Domnul Dumnezeul cerului şi Dumnezeul pământului că** nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele canaaniţilor în mijlocul cărora locuiesc,
 • * Gen 14:22; Deut 6:13; Ios 2:12; ** Gen 26:35; Gen 27:46; Gen 28:2; Exod 34:16; Deut 7:3;
 • 4 ci* te vei duce în ţara** şi la rudele mele să iei nevastă fiului meu Isaac.”
 • * Gen 28:2; ** Gen 12:1;
 • 5 Robul i-a răspuns: „Poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze în ţara aceasta. Va trebui să duc oare pe fiul tău în ţara de unde ai ieşit tu?”
 • 6 Avraam i-a zis: „Să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo!
 • 7 Domnul Dumnezeul cerului, care* m-a scos din casa tatălui meu şi din patria mea, care mi-a vorbit şi mi-a jurat zicând: ‘Seminţei** tale voi da ţara aceasta’, va trimite pe Îngerul Său înaintea ta, şi de acolo vei lua o nevastă fiului meu.
 • * Gen 12:1; ** Gen 12:7; Gen 13:15; Gen 15:18; Gen 17:8; Exod 32:13; Deut 1:8; Deut 34:4; Fapte 7:5; Exod 23:20; Exod 23:23; Exod 33:2; Evr 1:14;
 • 8 Dacă femeia nu va vrea să te urmeze, vei* fi dezlegat de jurământul acesta pe care te pun să-l faci. Cu niciun chip să nu duci însă acolo pe fiul meu.”
 • * Ios 2:17; Ios 2:20;
 • 9 Robul şi-a pus mâna sub coapsa stăpânului său Avraam şi i-a jurat că are să păzească aceste lucruri.
 • 10 Robul a luat zece cămile dintre cămilele stăpânului său şi a plecat, având* cu el toate lucrurile de preţ ale stăpânului său. S-a sculat şi a plecat în Mesopotamia, în cetatea** lui Nahor.
 • * Gen 24:2; ** Gen 27:43;
 • 11 A lăsat cămilele să se odihnească, în genunchi, afară din cetate, lângă o fântână. Era seara, pe vremea când ies femeile* să scoată apă.
 • * Exod 2:16; 1 Sam 9:11;
 • 12 Şi a zis: „Doamne, Dumnezeul* stăpânului meu Avraam! Te rog, dă-mi izbândă** astăzi şi îndură-Te de stăpânul meu Avraam.
 • * Gen 24:27; Gen 26:24; Gen 28:13; Gen 32:9; Exod 3:6; Exod 3:15; ** Neem 1:11; Ps 37:5;
 • 13 Iată, stau* lângă izvorul acesta de apă, şi fetele** oamenilor din cetate vin să scoată apă.
 • * Gen 24:43; ** Gen 29:9; Exod 2:16;
 • 14 Fă ca fata căreia îi voi zice: ‘Pleacă-ţi vadra, te rog, ca să beau’ şi care va răspunde: ‘Bea şi am să dau de băut şi cămilelor tale’ să fie aceea pe care ai rânduit-o Tu pentru robul Tău Isaac! Şi prin aceasta* voi cunoaşte că Te-ai îndurat de stăpânul meu.”
 • * Jud 6:17; Jud 6:37; 1 Sam 6:7; 1 Sam 14:10; 1 Sam 20:7;
 • 15 Nu sfârşise el încă de vorbit şi a ieşit cu vadra pe umăr Rebeca, fata lui Betuel, fiul Milcăi*, nevasta lui Nahor, fratele lui Avraam.
 • * Gen 11:29; Gen 22:23;
 • 16 Fata era* foarte frumoasă, era fecioară şi niciun bărbat n-avusese legături cu ea. Ea s-a coborât la izvor, şi-a umplut vadra şi s-a suit iarăşi.
 • * Gen 26:7;
 • 17 Robul a alergat înaintea ei şi a zis: „Dă-mi, te rog, să beau puţină apă din vadra ta.”
 • 18 „Bea, domnul meu”, a răspuns* ea. Şi s-a grăbit de a plecat vadra pe mână şi i-a dat să bea.
 • * 1 Pet 3:8; 1 Pet 4:9;
 • 19 După ce i-a dat şi a băut de s-a săturat, a zis: „Am să scot apă şi pentru cămilele tale, până vor bea şi se vor sătura.”
 • 20 A vărsat în grabă vadra în adăpătoare şi a alergat iarăşi la fântână ca să scoată apă şi a scos pentru toate cămilele lui.
 • 21 Omul o privea cu mirare şi fără să zică nimic, ca să vadă dacă Domnul* a făcut să-i izbutească sau nu călătoria.
 • * Gen 24:12; Gen 24:56;
 • 22 Când s-au săturat cămilele de băut, omul a luat o verigă* de aur de greutatea unei jumătăţi de siclu şi două brăţări grele de zece sicli de aur.
 • * Exod 32:2; Exod 32:3; Isa 3:19-21; Ezec 16:11; Ezec 16:12; 1 Pet 3:3;
 • 23 Şi a zis: „A cui fată eşti? Spune-mi, te rog. Este loc pentru noi în casa tatălui tău, ca să rămânem peste noapte?”
 • 24 Ea a răspuns: „Eu sunt* fata lui Betuel, fiul Milcăi şi al lui Nahor.”
 • * Gen 22:23;
 • 25 Şi i-a zis mai departe: „Avem paie şi nutreţ din belşug şi este şi loc de găzduit peste noapte.”
 • 26 Atunci, omul* a plecat capul şi s-a aruncat cu faţa la pământ înaintea Domnului,
 • * Gen 24:52; Exod 4:31;
 • 27 zicând: „Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul* stăpânului meu Avraam, care n-a părăsit îndurarea** şi credincioşia Lui faţă de stăpânul meu! Domnul m-a îndreptat în casa fraţilor stăpânului meu.”
 • * Exod 18:10; Rut 4:14; 1 Sam 25:32; 1 Sam 25:39; 2 Sam 18:28; Luca 1:68; ** Gen 32:10; Ps 98:3; Gen 24:48;
 • 28 Fata a alergat şi a istorisit mamei sale acasă cele întâmplate.
 • 29 Rebeca avea un frate, numit Laban*. Şi Laban a alergat afară la omul acela, la izvor.
 • * Gen 29:5;
 • 30 Văzuse veriga şi brăţările în mâinile surorii sale şi auzise pe soră-sa Rebeca spunând: „Aşa mi-a vorbit omul acela.” A venit dar la omul acela, care stătea lângă cămile la izvor,
 • 31 şi a zis: „Vino, binecuvântatul* Domnului! Pentru ce stai afară? Am pregătit casa şi am pregătit un loc pentru cămile.”
 • * Gen 26:29; Jud 17:2; Rut 3:10; Ps 115:15;
 • 32 Omul a intrat în casă. Laban a pus să descarce cămilele, a dat* paie şi nutreţ cămilelor şi a adus apă pentru spălat picioarele omului aceluia şi ale oamenilor care erau cu el.
 • * Gen 43:24; Jud 19:21;
 • 33 Apoi, i-a dat să mănânce. Dar el a zis: „Nu mănânc* până nu voi spune ce am de spus.” „Vorbeşte!” a zis Laban.
 • * Iov 23:12; Ioan 4:34; Efes 6:5-7;
 • 34 Atunci, el a zis: „Eu sunt robul lui Avraam.
 • 35 Domnul a umplut* de binecuvântări pe stăpânul meu, care a ajuns la mare propăşire. I-a dat oi şi boi, argint şi aur, robi şi roabe, cămile şi măgari.
 • * Gen 24:1; Gen 13:2;
 • 36 Sara, nevasta stăpânului meu, a născut* la bătrâneţe un fiu stăpânului meu şi lui i-a dat el tot ce are.
 • * Gen 21:2; Gen 21:10; Gen 25:5;
 • 37 Stăpânul* meu m-a pus să jur şi a zis: ‘Să nu iei fiului meu o nevastă dintre fetele canaaniţilor, în ţara cărora locuiesc,
 • * Gen 24:3;
 • 38 ci* să te duci în casa tatălui meu şi la rudele mele, ca de acolo să iei nevastă fiului meu.’
 • * Gen 24:4;
 • 39 Eu* am zis stăpânului meu: ‘Poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze.’
 • * Gen 24:5;
 • 40 Şi el mi-a răspuns*: ‘Domnul, înaintea** căruia umblu, va trimite pe Îngerul Său cu tine şi-ţi va da izbândă în călătorie şi vei lua fiului meu o nevastă din rudele şi din casa tatălui meu.
 • * Gen 24:7; ** Gen 17:1;
 • 41 Vei* fi dezlegat de jurământul pe care mi-l faci dacă te vei duce la rudele mele şi, dacă nu ţi-o vor da, vei fi dezlegat de jurământul pe care mi-l faci.’
 • * Gen 24:8;
 • 42 Eu am ajuns azi la izvor şi am zis: ‘Doamne*, Dumnezeul stăpânului meu Avraam, dacă binevoieşti să-mi dai izbândă în călătoria pe care o fac,
 • * Gen 24:12;
 • 43 iată, eu* stau la izvorul de apă, şi fata care va ieşi să scoată apă şi căreia îi voi zice: «Dă-mi, te rog, să beau puţină apă din vadra ta»
 • * Gen 24:13;
 • 44 şi care îmi va răspunde: «Bea tu însuţi şi voi da de băut şi cămilelor tale», fata aceea să fie nevasta pe care a rânduit-o Domnul pentru fiul stăpânului meu!’
 • 45 Înainte* de a sfârşi de vorbit** în inima mea, iată că a ieşit Rebeca cu vadra pe umăr, s-a coborât la izvor şi a scos apă. Eu i-am zis: ‘Dă-mi să beau, te rog.’
 • * Gen 24:15; ** 1 Sam 1:13;
 • 46 Ea s-a grăbit, şi-a plecat vadra deasupra umărului şi a zis: ‘Bea şi voi da de băut şi cămilelor tale.’ Am băut şi a dat de băut şi cămilelor mele.
 • 47 Eu am întrebat-o şi am zis: ‘A cui fată eşti?’ Ea a răspuns: ‘Sunt fata lui Betuel, fiul lui Nahor şi al Milcăi.’ I-am pus* veriga în nas şi brăţările la mâini.
 • * Ezec 16:11; Ezec 16:12;
 • 48 Apoi am plecat* capul, m-am aruncat cu faţa la pământ înaintea Domnului şi am binecuvântat pe Domnul Dumnezeul stăpânului meu Avraam că m-a călăuzit pe calea cea dreaptă, ca să iau pe fata fratelui** stăpânului meu pentru fiul lui.
 • * Gen 24:26; ** Gen 22:23;
 • 49 Acum, dacă voiţi să arătaţi bunăvoinţă* şi credincioşie faţă de stăpânul meu, spuneţi-mi; dacă nu, spuneţi-mi iarăşi, ca să mă îndrept la dreapta sau la stânga.”
 • * Gen 47:29; Ios 2:14;
 • 50 Laban şi Betuel, drept răspuns, au zis: „De la Domnul* vine lucrul acesta; noi nu-ţi mai putem spune** nici rău, nici bine.
 • * Ps 118:23; Mat 21:42; Marc 12:11; ** Gen 31:24;
 • 51 Iată, Rebeca este* înaintea ta; ia-o şi du-te, ca să fie nevasta fiului stăpânului tău, cum a spus Domnul.”
 • * Gen 20:15;
 • 52 Când a auzit robul lui Avraam cuvintele lor, s-a aruncat* cu faţa la pământ înaintea Domnului.
 • * Gen 24:26;
 • 53 Şi robul a scos scule* de argint, scule de aur şi îmbrăcăminte, pe care le-a dat Rebecăi; a dat, de asemenea, daruri bogate** fratelui său şi mamei sale.
 • * Exod 3:22; Exod 11:2; Exod 12:35; ** 2 Cron 21:3; Ezra 1:6;
 • 54 După aceea, au mâncat şi au băut, el şi oamenii care erau împreună cu el, şi s-au culcat. Dimineaţa când s-au sculat, robul a zis: „Lăsaţi-mă* să mă întorc la stăpânul meu.”
 • * Gen 24:56; Gen 24:59;
 • 55 Fratele şi mama fetei au zis: „Fata să mai rămână câtva timp cu noi, măcar vreo zece zile: pe urmă, poate să plece.”
 • 56 El le-a răspuns: „Nu mă opriţi, fiindcă Domnul mi-a dat izbândă în călătoria mea; lăsaţi-mă să plec şi să mă duc la stăpânul meu.”
 • 57 Atunci, ei au răspuns: „Să chemăm pe fată şi s-o întrebăm.”
 • 58 Au chemat dar pe Rebeca şi i-au zis: „Vrei să te duci cu omul acesta?” „Da, vreau”, a răspuns ea.
 • 59 Şi au lăsat pe sora lor Rebeca să plece cu doica* ei, cu robul lui Avraam şi cu oamenii lui.
 • * Gen 35:8;
 • 60 Au binecuvântat pe Rebeca şi i-au zis: „O, sora noastră, să ajungi mama* a mii de zeci de mii şi sămânţa** ta să stăpânească cetăţile vrăjmaşilor săi!”
 • * Gen 17:16; ** Gen 22:17;
 • 61 Rebeca s-a sculat, împreună cu slujnicele ei, au încălecat pe cămile şi au urmat pe omul acela. Robul a luat pe Rebeca şi a plecat.
 • 62 Isaac se întorsese de la fântâna* Lahai-Roi, căci locuia în ţara de miazăzi.
 • * Gen 16:14; Gen 25:11;
 • 63 Într-o seară, când Isaac ieşise să cugete în taină* pe câmp, a ridicat ochii şi s-a uitat; şi iată că veneau nişte cămile.
 • * Ios 1:8; Ps 1:2; Ps 77:12; Ps 119:15; Ps 143:5;
 • 64 Rebeca a ridicat şi ea ochii, a văzut pe Isaac şi s-a dat* jos de pe cămilă.
 • * Ios 15:18;
 • 65 Şi a zis robului: „Cine este omul acesta care vine înaintea noastră pe câmp?” Robul a răspuns: „Este stăpânul meu!” Atunci, ea şi-a luat marama şi s-a acoperit.
 • 66 Robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse.
 • 67 Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale Sara; a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui, şi el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat* Isaac pentru pierderea mamei sale.
 • * Gen 38:12;
  Geneza, capitolul 24  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta