1 Cronici  


Capitolul 10
 • ISTORIA LUI DAVID (CAPITOLELE 10—29)
 • * 2 Sam 23:3-5;
 • Moartea lui Saul
 • 1 Filistenii* s-au luptat cu Israel, şi oamenii lui Israel au luat-o la fugă înaintea filistenilor şi au căzut morţi pe muntele Ghilboa.
 • * 1 Sam 31:1; 1 Sam 31:2;
 • 2 Filistenii au urmărit pe Saul şi pe fiii lui şi au ucis pe Ionatan, Abinadab şi Malchi-Şua, fiii lui Saul.
 • 3 Învălmăşeala luptei a prins şi pe Saul; arcaşii l-au ajuns şi l-au rănit.
 • 4 Saul a zis atunci celui ce-i ducea armele: „Scoate-ţi sabia şi străpunge-mă cu ea, ca nu cumva să vină aceşti netăiaţi împrejur să mă batjocorească.” Cel ce-i ducea armele n-a voit, căci se temea. Şi Saul şi-a luat sabia şi s-a aruncat în ea.
 • 5 Cel ce ducea armele lui Saul, văzându-l mort, s-a aruncat şi el în sabia lui şi a murit.
 • 6 Astfel au pierit Saul şi cei trei fii ai lui, şi toată casa lui a pierit în acelaşi timp.
 • 7 Toţi bărbaţii lui Israel care erau în vale, văzând fuga şi văzând că Saul şi fiii lui au murit, şi-au părăsit cetăţile şi au fugit şi ei. Şi filistenii au venit şi s-au aşezat acolo.
 • 8 A doua zi, filistenii au venit să jefuiască morţii şi au găsit pe Saul şi pe fiii lui căzuţi pe muntele Ghilboa.
 • 9 L-au jefuit şi i-au luat capul şi armele. Apoi au trimis să dea de ştire prin toată ţara filistenilor, idolilor lor şi poporului.
 • 10 Au pus* armele lui Saul în casa dumnezeului lor şi i-au atârnat ţeasta capului în templul lui Dagon.
 • * 1 Sam 31:10;
 • 11 Când au auzit toţi locuitorii din Iabesul din Galaad tot ce au făcut filistenii lui Saul,
 • 12 s-au sculat toţi oamenii viteji, au luat trupul lui Saul şi trupurile fiilor lui şi le-au dus la Iabes. Le-au îngropat oasele sub stejar, la Iabes, şi au postit şapte zile.
 • 13 Saul a murit pentru că s-a făcut vinovat de fărădelege faţă de Domnul, al cărui cuvânt* nu l-a păzit, şi pentru că a întrebat şi a cerut sfatul celor ce cheamă morţii.
 • * 1 Sam 13:13; 1 Sam 15:23; 1 Sam 28:7;
 • 14 N-a întrebat pe Domnul, de aceea Domnul l-a omorât, şi împărăţia a dat-o* lui David, fiul lui Isai.
 • * 1 Sam 15:28; 2 Sam 3:9; 2 Sam 3:10; 2 Sam 5:3;
  1 Cronici, capitolul 10