Iov  


Capitolul 41
 • 1 Poţi tu să prinzi leviatanul*1 cu undiţa sau să-i legi limba cu o funie?
 • * Ps 104:26; Isa 27:1;
 • 2 Îi vei putea petrece papura prin nări sau să-i străpungi cu un cârlig falca?
 • 3 Îţi va face el multe rugăminţi? Îţi va vorbi el cu un glas dulce?
 • 4 Va face el un legământ cu tine, ca să-ţi fie rob pe vecie?
 • 5 Te vei juca tu cu el ca şi cu o pasăre? Îl vei lega tu ca să-ţi înveseleşti fetele?
 • 6 Fac pescarii negoţ cu el? Îl împart ei între negustori?
 • 7 Îi vei acoperi pielea cu ţepuşe şi capul cu chingi?
 • 8 Ridică-ţi numai mâna împotriva lui, şi nu-ţi va mai veni gust să-l loveşti.
 • 9 Iată că eşti înşelat în aşteptarea ta de a-l prinde: numai să-l vezi, şi cazi la pământ!
 • 10 Nimeni nu este atât de îndrăzneţ ca să-l întărâte. Cine Mi s-ar împotrivi în faţă?
 • 11 Cui sunt dator*, ca să-i plătesc? Sub cer totul** este al Meu.
 • * Isa 37:29; ** Rom 11:35;
 • 12 Vreau să mai vorbesc iarăşi de mădularele lui şi de tăria lui, şi de frumuseţea întocmirii lui.
 • 13 Cine-i va putea ridica veşmântul? Cine va putea pătrunde între fălcile lui?
 • 14 Cine va putea deschide porţile gurii lui? Şirurile dinţilor lui cât sunt de înspăimântătoare!
 • 15 Scuturile2 lui măreţe şi puternice sunt unite împreună ca printr-o pecete;
 • 16 se ţin unul de altul şi nici aerul n-ar putea trece printre ele.
 • 17 Sunt ca nişte fraţi care se îmbrăţişează, se apucă şi rămân nedespărţiţi.
 • 18 Strănuturile lui fac să strălucească lumina; ochii lui sunt ca geana zorilor.
 • 19 Din gura lui ţâşnesc flăcări, scapără scântei de foc din ea.
 • 20 Din nările lui iese fum, ca dintr-un vas care fierbe, ca dintr-o căldare fierbinte.
 • 21 Suflarea lui aprinde cărbunii şi gura lui aruncă flăcări.
 • 22 Tăria lui stă în grumaz şi înaintea lui sare groaza.
 • 23 Părţile lui cele cărnoase se ţin împreună, ca turnate pe el, neclintite.
 • 24 Inima lui este tare ca piatra, tare ca piatra de moară care stă dedesubt.
 • 25 Când se scoală el, tremură vitejii şi spaima îi pune pe fugă.
 • 26 Degeaba este lovit cu sabia; căci suliţa, săgeata şi pavăza nu folosesc la nimic.
 • 27 Pentru el, fierul este ca paiul, arama, ca lemnul putred.
 • 28 Săgeata nu-l pune pe fugă, pietrele din praştie sunt ca pleava pentru el.
 • 29 Nu vede în ghioagă decât un fir de pai şi râde la şuieratul săgeţilor.
 • 30 Sub pântecele lui sunt ţepi ascuţiţi: ai zice că este o grapă întinsă peste noroi.
 • 31 Face să clocotească fundul mării ca un cazan şi-l clatină ca pe un vas plin cu mir.
 • 32 În urmă, el lasă o cărare luminoasă, şi adâncul pare ca pletele unui bătrân.
 • 33 Pe pământ nimic nu-i este stăpân; este făcut ca să nu se teamă de nimic.
 • 34 Priveşte cu dispreţ tot ce este înălţat, este împăratul* celor mai mândre dobitoace.”
 • * Exod 19:6; Deut 10:14; Ps 24:1; Ps 50:12; 1 Cor 10:26; 1 Cor 10:28;
 • 1. Sau: crocodilul.
 • 2. Solzii.
  Iov, capitolul 41