1 Imparati  


Capitolul 16
 • 1 Cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Iehu*, fiul lui Hanani, împotriva lui Baeşa:
 • * 1 Imp 16:7; 2 Cron 19:2; 2 Cron 20:34;
 • 2 „Eu te-am ridicat* din ţărână şi te-am pus mai-mare peste poporul Meu Israel; dar, pentru că ai umblat pe calea** lui Ieroboam şi ai făcut pe poporul Meu Israel să păcătuiască, pentru ca să Mă mânii prin păcatele lor,
 • * 1 Imp 14:7; ** 1 Imp 15:34;
 • 3 iată că voi mătura* pe Baeşa şi casa lui şi casa ta o voi face ca şi casa lui** Ieroboam, fiul lui Nebat.
 • * 1 Imp 16:11; ** 1 Imp 14:10; 1 Imp 15:29;
 • 4 Cine* va muri în cetate din casa lui Baeşa va fi mâncat de câini şi cine va muri pe câmp dintr-ai lui va fi mâncat de păsările cerului.”
 • * 1 Imp 14:11;
 • 5 Celelalte fapte ale lui Baeşa, ce a făcut el şi isprăvile lui nu sunt scrise* oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel?
 • * 2 Cron 16:1;
 • 6 Baeşa a adormit cu părinţii săi şi a fost îngropat la Tirţa*. Şi în locul lui a domnit fiul său Ela.
 • * 1 Imp 14:17; 1 Imp 15:21;
 • 7 Cuvântul Domnului vorbise prin prorocul Iehu*, fiul lui Hanani, împotriva lui Baeşa şi împotriva casei lui, pe de o parte, pentru tot răul pe care-l făcuse sub ochii Domnului, mâniindu-L prin lucrul mâinilor lui şi ajungând ca şi casa lui Ieroboam, iar pe de alta, pentru că lovise** casa lui Ieroboam.
 • * 1 Imp 16:1; ** 1 Imp 15:17; 1 Imp 15:27; 1 Imp 15:29; Osea 1:4;
 • Domnia lui Ela
 • 8 În al douăzeci şi şaselea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, a început să domnească Ela, fiul lui Baeşa. El a domnit peste Israel la Tirţa. A domnit doi ani.
 • 9 Slujitorul său Zimri, care era mai-mare peste jumătate din carele lui, a uneltit* împotriva lui. Ela era la Tirţa chefuind şi îmbătându-se în casa lui Arţa, căpetenia casei împăratului la Tirţa.
 • * 2 Imp 9:31;
 • 10 Zimri a intrat, l-a lovit şi l-a ucis în al douăzeci şi şaptelea an al lui Asa, împăratul lui Iuda. Şi a domnit el în locul lui.
 • 11 Când s-a făcut împărat şi a şezut pe scaunul lui de domnie, a omorât toată casa lui Baeşa, n-a lăsat să scape nimeni* din ai lui, nici rudă, nici prieten.
 • * 1 Sam 25:22;
 • 12 Zimri a nimicit toată casa lui Baeşa, după* cuvântul pe care-l spusese Domnul împotriva lui Baeşa prin prorocul** Iehu,
 • * 1 Imp 16:3; ** 1 Imp 16:1;
 • 13 din pricina tuturor păcatelor pe care le săvârşise Baeşa şi fiul său Ela şi în care târâseră şi pe Israel, mâniind, prin idolii* lor, pe Domnul Dumnezeul lui Israel.
 • * Deut 32:21; 1 Sam 12:21; Isa 41:29; Iona 2:8; 1 Cor 8:4; 1 Cor 10:19;
 • 14 Celelalte fapte ale lui Ela şi tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel?
 • Zimri
 • 15 În al douăzeci şi şaptelea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, Zimri a domnit şapte zile la Tirţa.Poporul tăbăra împotriva Ghibetonului*, care era al filistenilor.
 • * 1 Imp 15:27;
 • 16 Şi poporul a auzit în tabără vestea aceasta: „Zimri a uneltit şi chiar a ucis pe împărat!” Şi în ziua aceea, tot Israelul a pus în tabără ca împărat al lui Israel pe Omri, căpetenia oştirii.
 • 17 Omri şi tot Israelul cu el au pornit din Ghibeton şi au împresurat Tirţa.
 • 18 Zimri, văzând că cetatea este luată, a intrat în cetăţuia casei împăratului şi a dat foc casei împăratului peste el. Astfel a murit el
 • 19 din pricina păcatelor pe care le săvârşise, făcând ce este rău înaintea Domnului, umblând* pe calea lui Ieroboam, săvârşind păcatele pe care le făcuse Ieroboam şi făcând şi pe Israel să păcătuiască.
 • * 1 Imp 12:28; 1 Imp 15:26; 1 Imp 15:34;
 • 20 Celelalte fapte ale lui Zimri şi uneltirea pe care a făcut-o el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel?
 • 21 Atunci, poporul lui Israel s-a dezbinat în două părţi: jumătate din popor voia să facă împărat pe Tibni, fiul lui Ghinat, şi jumătate era pentru Omri.
 • 22 Cei ce urmau pe Omri au biruit pe cei ce urmau pe Tibni, fiul lui Ghinat. Tibni a murit, şi Omri a domnit.
 • Domnia lui Omri
 • 23 În al treizeci şi unulea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel Omri. A domnit doisprezece ani. După ce a domnit şase ani la Tirţa,
 • 24 a cumpărat de la Şemer muntele Samariei cu doi talanţi de argint, a întărit muntele şi a pus cetăţii pe care a zidit-o numele Samaria*, după numele lui Şemer, domnul muntelui.
 • * 1 Imp 13:32; 2 Imp 17:24; Ioan 4:4;
 • 25 Omri* a făcut ce este rău înaintea Domnului şi a lucrat mai rău decât toţi cei ce fuseseră înaintea lui.
 • * Mica 6:16;
 • 26 A umblat* în toată calea lui Ieroboam, fiul lui Nebat, şi s-a dedat la păcatele în care târâse Ieroboam pe Israel, mâniind prin idolii** lor pe Domnul Dumnezeul lui Israel.
 • * 1 Imp 16:19; ** 1 Imp 16:13;
 • 27 Celelalte fapte ale lui Omri, ce a făcut el şi isprăvile lui nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel?
 • 28 Omri a adormit cu părinţii săi şi a fost îngropat la Samaria. Şi în locul lui a domnit fiul său Ahab.
 • Ahab şi Izabela
 • 29 Ahab, fiul lui Omri, a început să domnească peste Israel în al treizeci şi optulea an al lui Asa, împăratul lui Iuda. Ahab, fiul lui Omri, a domnit douăzeci şi doi de ani peste Israel la Samaria.
 • 30 Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului, mai mult decât toţi cei ce fuseseră înaintea lui.
 • 31 Şi, ca şi cum ar fi fost puţin lucru pentru el să se dedea la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a mai luat de* nevastă şi pe Izabela, fata lui Etbaal, împăratul sidoniţilor**, şi a slujit lui Baal şi s-a închinat înaintea lui.
 • * Deut 7:3; ** Jud 18:7; 1 Imp 21:25; 1 Imp 21:26; 2 Imp 10:18; 2 Imp 17:16;
 • 32 A ridicat un altar lui Baal în templul* lui Baal, pe care l-a zidit la Samaria,
 • * 2 Imp 10:21; 2 Imp 10:26; 2 Imp 10:27;
 • 33 şi a făcut* un idol Astarteei. Ahab** a făcut mai multe rele decât toţi împăraţii lui Israel care fuseseră înaintea lui, ca să mânie pe Domnul Dumnezeul lui Israel.
 • * 2 Imp 13:6; 2 Imp 17:10; 2 Imp 21:3; Ier 17:2; ** 1 Imp 16:30; 1 Imp 21:25;
 • 34 Pe vremea lui, Hiel din Betel a zidit iarăşi Ierihonul, i-a pus temeliile cu preţul lui Abiram, întâiul lui născut, şi i-a pus porţile cu preţul lui Segub, cel mai tânăr fiu al lui, după* cuvântul pe care-l spusese Domnul prin Iosua, fiul lui Nun.
 • * Ios 6:26;
  1 Imparati, capitolul 16