Ezra  


Capitolul 4
 • Amânarea zidirii Templului
 • 1 Vrăjmaşii* lui Iuda şi Beniamin au auzit că fiii robiei zidesc un templu Domnului Dumnezeului lui Israel.
 • * Ezra 4:7-9;
 • 2 Au venit la Zorobabel şi la capii de familii şi le-au zis: „Să zidim şi noi cu voi, căci şi noi chemăm ca şi voi pe Dumnezeul vostru şi-I aducem jertfe din vremea lui Esar-Hadon*, împăratul Asiriei, care ne-a adus aici.”
 • * 2 Imp 17:24; 2 Imp 17:32; 2 Imp 17:33; 2 Imp 19:37; Ezra 4:10;
 • 3 Dar Zorobabel, Iosua şi ceilalţi capi ai familiilor lui Israel le-au răspuns: „Nu* se cuvine să zidiţi împreună cu noi Casa Dumnezeului nostru, ci noi singuri o vom zidi Domnului Dumnezeului lui Israel, cum ne-a poruncit** împăratul Cirus, împăratul perşilor.”
 • * Neem 2:20; ** Ezra 1:1-3;
 • 4 Atunci, oamenii* ţării au înmuiat inima poporului lui Iuda, l-au înfricoşat, ca să-l împiedice să zidească,
 • * Ezra 3:3;
 • 5 şi au mituit cu preţ de argint pe sfetnici, ca să-i zădărnicească lucrarea. Aşa a fost tot timpul vieţii lui Cirus, împăratul perşilor, până la domnia lui Darius, împăratul perşilor.
 • 6 Sub domnia lui Asuerus, la începutul domniei lui, au scris o pâră împotriva locuitorilor din Iuda şi din Ierusalim.
 • 7 Şi, pe vremea lui Artaxerxe, Bişlam, Mitredat, Tabeel şi ceilalţi tovarăşi de slujbă ai lor, au scris lui Artaxerxe, împăratul perşilor. Scrisoarea a fost scrisă cu slove aramaice şi tălmăcită în limba aramaică.
 • 8 Dregătorul Rehum şi logofătul Şimşai au scris împăratului Artaxerxe scrisoarea următoare la Ierusalim.
 • 9 Dregătorul Rehum, logofătul Şimşai şi ceilalţi tovarăşi de slujbă ai lor, cei din Din*, din Arfarsatac, din Tarpel, din Afaras, din Erec, din Babilon, din Susa, din Deha, din Elam
 • * 2 Imp 17:30; 2 Imp 17:31;
 • 10 şi celelalte popoare pe care le-a mutat marele şi vestitul Osnapar şi le-a aşezat în cetatea Samariei şi în celelalte locuri de dincoace de râu şi aşa mai departe.
 • 11 Iată cuprinsul scrisorii pe care au trimis-o împăratului Artaxerxe: „Robii tăi, oamenii de dincoace de râu, şi aşa mai departe.
 • 12 Să ştie împăratul că iudeii plecaţi de la tine şi veniţi printre noi la Ierusalim zidesc din nou cetatea aceea răzvrătită şi rea, îi ridică zidurile şi-i dreg temeliile.
 • 13 Să ştie dar împăratul că, dacă se va zidi cetatea aceasta şi i se vor ridica zidurile, nu vor mai plăti nici bir*, nici dare, nici drept de trecere, şi vistieria împărătească va suferi din pricina aceasta.
 • * Ezra 7:24;
 • 14 Şi, fiindcă noi mâncăm sarea curţii domneşti şi nu ne şade bine să vedem pe împărat păgubit, trimitem împăratului aceste ştiri.
 • 15 Să se facă cercetări în Cartea Cronicilor părinţilor tăi şi vei găsi şi vei vedea în Cartea Cronicilor că cetatea aceasta este o cetate răzvrătită, vătămătoare împăraţilor şi ţinuturilor şi că s-a dedat la răscoală încă din vremuri străbune. De aceea a fost nimicită cetatea aceasta.
 • 16 Facem cunoscut împăratului că, dacă va fi zidită din nou cetatea aceasta şi dacă i se vor ridica zidurile, prin chiar faptul acesta nu vei mai avea stăpânire dincoace de râu.”
 • 17 Iată răspunsul trimis de împărat dregătorului Rehum, logofătului Şimşai şi celorlalţi tovarăşi ai lui de slujbă, care locuiau la Samaria şi în alte locuri de cealaltă parte a râului. „Sănătate şi aşa mai departe.
 • 18 Scrisoarea pe care ne-aţi trimis-o a fost citită întocmai înaintea mea.
 • 19 Am dat poruncă să se facă cercetări şi s-a găsit că, din vremuri vechi, cetatea aceasta s-a răsculat împotriva împăraţilor şi s-a dedat la răscoală şi la răzvrătire.
 • 20 Au fost la Ierusalim împăraţi puternici, stăpâni* peste toată ţara de dincolo** de râu şi cărora li se plătea bir, dare şi drept de trecere pe drum.
 • * 1 Imp 4:21; Ps 72:8; ** Gen 15:18; Ios 1:4;
 • 21 Ca urmare, porunciţi să înceteze lucrările oamenilor acelora şi să nu se mai zidească cetatea aceasta până ce nu vor avea o învoire din partea mea.
 • 22 Vedeţi să nu vă abateţi de la porunca aceasta, ca să nu crească răul acela spre paguba împăraţilor.”
 • 23 Îndată ce s-a citit cuprinsul scrisorii împăratului Artaxerxe înaintea lui Rehum, înaintea logofătului Şimşai şi înaintea tovarăşilor lor de slujbă, s-au dus în grabă la Ierusalim, la iudei, şi i-au oprit cu silă şi cu putere de la lucrările lor.
 • 24 Atunci s-a oprit lucrarea Casei lui Dumnezeu la Ierusalim şi a fost oprită până în anul al doilea al domniei lui Darius, împăratul perşilor.
  Ezra, capitolul 4