Psalmii  


Capitolul 30
 • Un psalm. O cântare pentru sfinţirea Casei Domnului, făcută de David
 • 1 Te înalţ, Doamne, căci m-ai* ridicat şi n-ai lăsat pe vrăjmaşii mei să se bucure** de mine.
 • * Ps 28:9; ** Ps 25:2; Ps 35:19; Ps 35:24;
 • 2 Doamne Dumnezeule, eu am strigat către Tine, şi Tu m-ai vindecat*.
 • * Ps 6:2; Ps 103:3;
 • 3 Doamne, Tu mi-ai ridicat* sufletul din Locuinţa morţilor, Tu m-ai adus la viaţă din mijlocul celor ce se coboară** în groapă.
 • * Ps 86:13; ** Ps 28:1;
 • 4 Cântaţi* Domnului, voi, cei iubiţi de El, măriţi prin laudele voastre Numele Lui cel sfânt!
 • * 1 Cron 16:4; Ps 97:12;
 • 5 Căci mânia Lui ţine numai o clipă*, dar îndurarea Lui ţine toată** viaţa: seara vine plânsul, iar dimineaţa, veselia.
 • * Ps 103:9; Isa 26:20; Isa 54:7; Isa 54:8; 2 Cor 4:17; ** Ps 63:3; Ps 126:5;
 • 6 Când îmi mergea bine*, ziceam: „Nu mă voi clătina niciodată!”
 • * Iov 29:18;
 • 7 Doamne, prin bunăvoinţa Ta mă aşezaseşi pe un munte tare, dar Ţi-ai ascuns* Faţa şi m-am tulburat.
 • * Ps 104:29;
 • 8 Doamne, eu am strigat către Tine şi m-am rugat Domnului zicând:
 • 9 „Ce vei câştiga dacă-mi verşi sângele şi mă cobori în groapă? Poate să Te laude ţărâna*? Poate ea să vestească credincioşia Ta?
 • * Ps 6:5; Ps 88:11; Ps 115:17; Ps 118:17; Isa 38:18;
 • 10 Ascultă, Doamne, ai milă de mine! Doamne, ajută-mă!”
 • 11 Şi mi-ai prefăcut* tânguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale şi m-ai încins cu bucurie,
 • * 2 Sam 6:14; Isa 61:3; Ier 31:4;
 • 12 pentru ca inima mea să-Ţi cânte şi să nu stea mută. Doamne Dumnezeule, eu pururea Te voi lăuda!
  Psalmii, capitolul 30  
Versetul zilei
El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”
Apocalipsa 21:4
Pune-l pe pagina ta