Psalmii  


Capitolul 139
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • Un psalm al lui David
 • 1 Doamne, Tu mă cercetezi* de aproape şi mă cunoşti,
 • * Ps 17:3; Ier 12:3;
 • 2 ştii* când stau jos şi când mă scol şi de departe îmi pătrunzi** gândul.
 • * 2 Imp 19:27; ** Mat 9:4; Ioan 2:24; Ioan 2:25;
 • 3 Ştii* când umblu şi când mă culc şi cunoşti toate căile mele.
 • * Iov 31:4;
 • 4 Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, şi Tu*, Doamne, îl şi cunoşti în totul.
 • * Evr 4:13;
 • 5 Tu mă înconjori pe dinapoi şi pe dinainte şi-Ţi pui mâna peste mine.
 • 6 O ştiinţă* atât de minunată este mai presus de puterile mele: este prea înaltă ca s-o pot prinde.
 • * Iov 42:3; Ps 40:5; Ps 131:1;
 • 7 Unde* mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de Faţa Ta?
 • * Ier 23:24; Iona 1:3;
 • 8 Dacă* mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă** mă voi culca în Locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo.
 • * Amos 9:2-4; ** Iov 26:6; Prov 15:11;
 • 9 Dacă voi lua aripile zorilor şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării,
 • 10 şi acolo mâna Ta mă va călăuzi şi dreapta Ta mă va apuca.
 • 11 Dacă voi zice: „Cel puţin întunericul mă va acoperi şi se va face noapte lumina dimprejurul meu”,
 • 12 iată că nici chiar întunericul* nu este întunecos pentru Tine, ci noaptea străluceşte ca ziua şi întunericul, ca lumina.
 • * Iov 26:6; Iov 34:22; Dan 2:22; Evr 4:13;
 • 13 Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele:
 • 14 Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!
 • 15 Trupul* meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, ţesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului.
 • * Iov 10:8; Iov 10:9; Ecl 11:5;
 • 16 Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.
 • 17 Cât* de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, şi cât de mare este numărul lor!
 • * Ps 40:5;
 • 18 Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine.
 • 19 O, Dumnezeule, de ai ucide* pe cel rău! Depărtaţi-vă** de la mine, oameni setoşi de sânge!
 • * Isa 14:4; ** Ps 119:115;
 • 20 Ei vorbesc* despre Tine în chip nelegiuit, Îţi iau Numele ca să mintă, ei, vrăjmaşii Tăi!
 • * Iuda 1:15;
 • 21 * nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc şi să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta?
 • * 2 Cron 19:2; Ps 119:158;
 • 22 Da, îi urăsc cu o ură desăvârşită; îi privesc ca pe vrăjmaşi ai mei.
 • 23 Cercetează-mă*, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile!
 • * Iov 31:6; Ps 26:2;
 • 24 Vezi dacă sunt pe o cale rea şi du-mă* pe calea veşniciei!
 • * Ps 5:8; Ps 143:10;
  Psalmii, capitolul 139  
Versetul zilei
El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”
Apocalipsa 21:4
Pune-l pe pagina ta