Psalmii  


Capitolul 138
 • Un psalm al lui David
 • 1 Te laud din toată inima, cânt laudele Tale înaintea* dumnezeilor.
 • * Ps 119:46;
 • 2 * închin în** Templul Tău cel sfânt şi laud Numele Tău pentru bunătatea şi credincioşia Ta, căci Ţi s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor Tale.
 • * Ps 28:2; ** 1 Imp 8:29; 1 Imp 8:30; Ps 5:7; Isa 42:21;
 • 3 În ziua când Te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul.
 • 4 Toţi* împăraţii pământului Te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii Tale;
 • * Ps 102:15; Ps 102:22;
 • 5 ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului!
 • 6 Domnul este* înălţat, totuşi vede** pe cei smeriţi şi cunoaşte de departe pe cei îngâmfaţi.
 • * Ps 113:5; Ps 113:6; Isa 57:15; ** Prov 3:34; Iac 4:6; 1 Pet 5:5;
 • 7 Când* umblu în mijlocul strâmtorării, Tu mă înviorezi, Îţi întinzi mâna spre mânia vrăjmaşilor mei şi dreapta Ta mă mântuieşte.
 • * Ps 23:3; Ps 23:4;
 • 8 Domnul* va sfârşi ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea Ta ţine în veci: nu** părăsi lucrările mâinilor Tale.
 • * Ps 57:2; Fil 1:6; ** Iov 10:3; Iov 10:8; Iov 14:15;
  Psalmii, capitolul 138  
Versetul zilei
El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”
Apocalipsa 21:4
Pune-l pe pagina ta