1 Cronici  


Capitolul 20
 • Cucerirea cetăţii Raba
 • 1 În anul următor*, pe vremea când porneau împăraţii la război, Ioab** a pornit, în fruntea unei puternice oştiri, să pustiască ţara fiilor lui Amon şi să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Ioab a bătut Raba şi a nimicit-o.
 • * 2 Sam 11:1; ** 2 Sam 12:26;
 • 2 David a luat* cununa de pe capul împăratului ei şi a găsit-o în greutate de un talant de aur: era împodobită cu pietre scumpe. Au pus-o pe capul lui David, care a luat o mare pradă din cetate.
 • * 2 Sam 12:30; 2 Sam 12:31;
 • 3 A scos afară pe locuitori şi i-a tăiat în bucăţi cu fierăstraie, cu securi şi cu topoare; tot aşa a făcut tuturor cetăţilor fiilor lui Amon. David s-a întors la Ierusalim cu tot poporul.
 • Biruinţele asupra filistenilor
 • 4 După aceea, a avut loc* o bătălie la Ghezer cu filistenii. Atunci, Sibecai**, Huşatitul, a ucis pe Sipai, unul din copiii lui Rafa. Şi filistenii au fost smeriţi.
 • * 2 Sam 21:18; ** 1 Cron 11:29;
 • 5 A mai fost o bătălie cu filistenii. Şi Elhanan, fiul lui Iair, a ucis pe fratele lui Goliat, Lahmi din Gat, care avea o suliţă al cărei mâner era ca un sul de ţesut.
 • 6 A mai fost* o bătălie la Gat. Acolo a fost un om de statură înaltă, care avea şase degete la fiecare mână şi la fiecare picior, douăzeci şi patru de toate, şi care se trăgea şi el din Rafa.
 • * 2 Sam 21:20;
 • 7 El a batjocorit pe Israel, şi Ionatan, fiul lui Şimea, fratele lui David, l-a ucis.
 • 8 Oamenii aceştia erau dintre copiii lui Rafa la Gat. Ei au pierit ucişi de mâna lui David şi de mâna slujitorilor lui.
  1 Cronici, capitolul 20