Isaia  


Capitolul 17
 • Împotriva Damascului
 • 1 Prorocie* împotriva Damascului:„Iată, Damascul nu va mai fi o cetate, ci va ajunge un morman de dărâmături;
 • * Ier 49:23; Amos 1:3; Zah 9:1;
 • 2 cetăţile Aroerului sunt părăsite, sunt date spre păşune turmelor, care se culcă nestingherite* acolo.
 • * Ier 7:33;
 • 3 S-a isprăvit cu cetăţuia* lui Efraim şi s-a sfârşit cu împărăţia Damascului, dar rămăşiţa Siriei va fi ca slava copiilor lui Israel”, zice Domnul oştirilor.
 • * Isa 7:16; Isa 8:4;
 • 4 „În ziua aceea, slava lui Iacov va fi slăbită şi grăsimea* cărnii lui va pieri.
 • * Isa 10:16;
 • 5 Se va* întâmpla ca atunci când strânge secerătorul grâul şi braţul lui taie spicele; da, ca la strânsul spicelor în valea Refaim;
 • * Ier 51:33;
 • 6 vor* mai rămâne doar câteva, ca la scuturatul măslinului: două, trei măsline pe vârful crengilor, patru sau cinci în ramurile cu roade”, zice Domnul Dumnezeul lui Israel.
 • * Isa 24:13;
 • 7 În ziua aceea, omul se va uita* spre Făcătorul său şi ochii i se vor întoarce spre Sfântul lui Israel;
 • * Mica 7:7;
 • 8 nu se va mai uita spre altare, care sunt lucrarea mâinilor lui, şi nu va mai privi la ce au făcut degetele lui, la idolii Astarteei şi la stâlpii închinaţi soarelui.
 • 9 În ziua aceea, cetăţile lui întărite vor fi ca dărâmăturile din pădure şi de pe vârful muntelui, părăsite odinioară înaintea copiilor lui Israel: va fi o pustie!
 • 10 Căci ai uitat pe Dumnezeul* mântuirii tale şi nu ţi-ai adus aminte de Stânca scăpării tale. De aceea ţi-ai sădit răsaduri plăcute şi ai sădit butuci străini.
 • * Ps 68:19;
 • 11 Când i-ai sădit, i-ai înconjurat cu un gard şi, în curând, i-ai văzut înflorind. Dar culesul roadelor a fugit tocmai în clipa veseliei, şi durerea este fără leac.
 • 12 Vai, ce vuiet de popoare multe, care urlă cum* urlă marea! Ce zarvă de neamuri, care mugesc cum mugesc nişte ape puternice!
 • * Ier 6:23;
 • 13 Neamurile mugesc cum mugesc apele mari… Dar când le mustră* Dumnezeu, ele fug departe, izgonite** ca pleava de pe munţi la suflarea vântului, ca ţărâna luată de vârtej.
 • * Ps 9:5; ** Ps 83:13; Osea 13:3;
 • 14 Spre seară, vine o prăpădenie neaşteptată şi până dimineaţa nu mai sunt! Iată partea celor ce ne jupoaie şi soarta celor ce ne jefuiesc.
  Isaia, capitolul 17