Iov  


Capitolul 25
  • A treia cuvântare a lui Bildad
  • 1 Bildad din Şuah a luat cuvântul şi a zis:
  • 2 „Puterea şi groaza sunt ale lui Dumnezeu; El face să împărăţească pacea în ţinuturile Lui înalte.
  • 3 Cine ar putea să-I numere oştile? Şi peste cine nu răsare lumina* Lui?
  • * Iac 1:17;
  • 4 Cum ar putea omul* să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat?
  • * Iov 4:17; Iov 15:14; Ps 130:3; Ps 143:2;
  • 5 Iată, în ochii Lui nici luna nu este strălucitoare, şi stelele nu sunt curate înaintea Lui;
  • 6 cu cât mai puţin omul, care nu este decât un vierme*, fiul omului, care nu este decât un viermişor!”
  • * Ps 22:6;
  Iov, capitolul 25