Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Eclesiastul  


Capitolul 7
 • 1 Mai mult face un nume* bun decât untdelemnul mirositor, şi ziua morţii decât ziua naşterii.
 • * Prov 15:30; Prov 22:1;
 • 2 Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere; căci acolo îţi aduci aminte de sfârşitul oricărui om, şi cine trăieşte îşi pune la inimă lucrul acesta.
 • 3 Mai* bună este întristarea decât râsul, căci, prin întristarea feţei, inima se face mai bună.
 • * 2 Cor 7:10;
 • 4 Inima înţelepţilor este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii.
 • 5 Mai* bine să asculţi mustrarea înţeleptului decât să asculţi la cântecul celor fără minte.
 • * Ps 141:5; Prov 13:18; Prov 15:31; Prov 15:32;
 • 6 Căci* râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare. Şi aceasta este o deşertăciune.
 • * Ps 118:12; Ecl 2:2;
 • 7 Averea luată prin silă înnebuneşte pe cel înţelept şi* mita strică inima.
 • * Exod 23:8; Deut 16:19;
 • 8 Mai bun este sfârşitul unui lucru decât începutul lui; mai bine cel* bun la suflet decât cel îngâmfat.
 • * Prov 14:29;
 • 9 Nu* te grăbi să te mânii în sufletul tău, căci mânia locuieşte în sânul nebunilor.
 • * Prov 14:17; Prov 16:32; Iac 1:19;
 • 10 Nu zice: „Cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea?” Căci nu din înţelepciune întrebi aşa.
 • 11 Înţelepciunea preţuieşte cât o moştenire şi chiar mai mult pentru cei* ce văd soarele.
 • * Ecl 11:7;
 • 12 Căci ocrotire dă şi înţelepciunea, ocrotire dă şi argintul; dar un folos mai mult al ştiinţei este că înţelepciunea ţine în viaţă pe cei ce o au.
 • 13 Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu! Cine* poate să îndrepte ce a făcut El strâmb?
 • * Iov 12:14; Ecl 1:15; Isa 14:27;
 • 14 În* ziua fericirii, fii fericit, şi în ziua nenorocirii, gândeşte-te că Dumnezeu a făcut şi pe una, şi pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată şti nimic din ce va fi după el.
 • * Ecl 3:4; Deut 28:47;
 • 15 Tot felul de lucruri am văzut în zilele deşertăciunii mele. Este câte un om fără prihană* care piere în neprihănirea lui, şi este câte un nelegiuit care o duce mult în răutatea lui.
 • * Ecl 8:14;
 • 16 Nu* fi prea neprihănit şi** nu te arăta prea înţelept. Pentru ce să te pierzi singur?
 • * Prov 25:16; ** Rom 12:3; Iov 15:32; Ps 55:23; Prov 10:27;
 • 17 Dar nu fi nici peste măsură de rău şi nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme?
 • 18 Bine este să ţii la aceasta, dar nici pe cealaltă să n-o laşi din mână, căci cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea.
 • 19 Înţelepciunea* face pe cel înţelept mai tare decât zece viteji care sunt într-o cetate.
 • * Prov 21:22; Prov 24:5; Ecl 9:16; Ecl 9:18;
 • 20 Fiindcă pe pământ nu este niciun* om fără prihană, care să facă binele fără să păcătuiască.
 • * 1 Imp 8:46; 2 Cron 6:36; Prov 20:9; Rom 3:23; 1 Ioan 1:8;
 • 21 Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva s-auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău!
 • 22 Căci ştie inima ta de câte ori ai vorbit şi tu de rău pe alţii.
 • 23 Toate acestea le-am cercetat cu înţelepciune. Am* zis: „Mă voi înţelepţi.” Dar înţelepciunea a rămas departe de mine.
 • * Rom 1:22;
 • 24 Cu mult mai departe* decât era mai înainte şi ce adâncă**! Cine o va putea găsi?
 • * Iov 28:12; Iov 28:20; 1 Tim 6:16; ** Rom 11:33;
 • 25 M-am apucat şi am cercetat toate lucrurile* cu gând să înţeleg, să adâncesc şi să caut înţelepciunea şi rostul lucrurilor şi să pricep nebunia răutăţii şi rătăcirea prostiei.
 • * Ecl 1:17; Ecl 2:12;
 • 26 Şi* am găsit că mai amară decât moartea este femeia a cărei inimă este o cursă şi un laţ şi ale cărei mâini sunt nişte lanţuri; cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea.
 • * Prov 5:3; Prov 5:4; Prov 22:14;
 • 27 Iată ce am găsit, zice Eclesiastul*, cercetând lucrurile unul câte unul, ca să le pătrund rostul;
 • * Ecl 1:1; Ecl 1:2;
 • 28 iată ce-mi caută şi acum sufletul şi n-am găsit. Din o mie am găsit un* om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea.
 • * Iov 33:23; Ps 12:1;
 • 29 Numai iată ce am găsit: că* Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei** umblă cu multe şiretenii.
 • * Gen 1:27; ** Gen 3:6; Gen 3:7;
  Eclesiastul, capitolul 7  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta