Psalmii  


Capitolul 125
  • O cântare a treptelor
  • 1 Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie.
  • 2 Cum este înconjurat Ierusalimul de munţi, aşa înconjoară Domnul pe poporul Său, de acum şi până în veac.
  • 3 Căci toiagul* de cârmuire al răutăţii nu va rămâne pe moştenirea celor neprihăniţi, pentru ca cei neprihăniţi să nu întindă mâinile spre nelegiuire.
  • * Prov 22:8; Isa 14:5;
  • 4 Doamne, varsă-Ţi binefacerile peste cei buni şi peste cei cu inima fără prihană!
  • 5 Dar pe cei ce apucă pe căi* lăturalnice, să-i nimicească Domnul împreună cu cei ce fac rău! Pacea** să fie peste Israel!
  • * Prov 2:15; ** Ps 128:6; Gal 6:16;
  Psalmii, capitolul 125