Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Geneza  


Capitolul 19
 • Cei doi îngeri la Sodoma
 • 1 Cei doi îngeri* au ajuns la Sodoma seara, şi Lot** şedea la poarta Sodomei. Când i-a văzut, Lot s-a sculat, le-a ieşit înainte şi s-a plecat până la pământ.
 • * Gen 18:22; ** Gen 18:1;
 • 2 Apoi a zis: „Domnii mei*, intraţi, vă rog, în casa robului vostru, ca să rămâneţi peste noapte în ea, şi spălaţi-vă** picioarele; mâine vă veţi scula de dimineaţă şi vă veţi vedea de drum.” „Nu”, au răspuns ei, „ci vom petrece noaptea în uliţă.”
 • * Evr 13:3; ** Gen 18:4; Luca 24:28;
 • 3 Dar Lot a stăruit de ei până au venit şi au intrat în casa lui. Le-a pregătit* o cină, a pus să coacă azimi şi au mâncat.
 • * Gen 18:8;
 • 4 Dar nu se culcaseră încă, şi oamenii din cetate, bărbaţii din Sodoma, tineri şi bătrâni, au înconjurat casa; tot norodul a alergat din toate colţurile.
 • 5 Au* chemat pe Lot şi i-au zis: „Unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate-i** afară la noi, ca să ne împreunăm cu ei.”
 • * Isa 3:9; ** Jud 19:22; Gen 4:1; Rom 1:24; Rom 1:27; Iuda 1:7;
 • 6 Lot* a ieşit afară la ei la uşă, a încuiat uşa după el
 • * Jud 19:23;
 • 7 şi a zis: „Fraţilor, vă rog, nu faceţi o asemenea răutate!
 • 8 Iată* că am două fete care nu ştiu de bărbat; am să vi le aduc afară şi le veţi face ce vă va plăcea. Numai nu faceţi nimic acestor oameni, fiindcă** au venit sub umbra acoperişului casei mele.”
 • * Jud 19:24; ** Gen 18:5;
 • 9 Ei au strigat: „Pleacă!” Şi au zis: „Omul acesta* a venit să locuiască aici ca un străin şi acum vrea să facă** pe judecătorul. Ei bine, o să-ţi facem mai rău decât lor.” Şi, împingând pe Lot cu sila, s-au apropiat să spargă uşa.
 • * 2 Pet 2:7; 2 Pet 2:8; ** Exod 2:14;
 • 10 Dar bărbaţii aceia au întins mâna, au tras pe Lot înăuntru la ei în casă şi au încuiat uşa.
 • 11 Iar pe oamenii care erau la uşa casei i-au lovit cu orbire*, de la cel mai mic până la cel mai mare, aşa că degeaba se trudeau să găsească uşa.
 • * 2 Imp 6:18; Fapte 13:11;
 • Nimicirea Sodomei şi Gomorei
 • 12 Bărbaţii aceia au zis lui Lot: „Pe cine mai ai aici? Gineri, fii şi fiice şi tot ce ai în cetate – scoate-i* din locul acesta.
 • * Gen 7:1; 2 Pet 2:7; 2 Pet 2:9;
 • 13 Căci avem să nimicim locul acesta, pentru că* a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis** Domnul, ca să-l nimicim.”
 • * Gen 18:20; ** 1 Cron 21:15;
 • 14 Lot a ieşit şi a vorbit cu ginerii săi, care luaseră* pe fetele lui: „Sculaţi-vă”**, a zis el, „ieşiţi din locul acesta; căci Domnul are să nimicească cetatea.” Dar ginerii lui credeau că glumeşte.
 • * Mat 1:18; ** Num 16:21; Num 16:45; Exod 9:21; Luca 17:28; Luca 24:11;
 • 15 Când s-a crăpat de ziuă, îngerii au stăruit de Lot zicând: „Scoală-te*, ia-ţi nevasta şi cele două fete, care se află aici, ca să nu pieri şi tu în nelegiuirea cetăţii.”
 • * Num 16:24; Num 16:26; Apoc 18:4;
 • 16 Şi, fiindcă Lot zăbovea, bărbaţii aceia i-au apucat de mână pe el, pe nevastă-sa şi pe cele două fete ale lui, căci Domnul* voia să-i cruţe; l-au scos** şi l-au lăsat afară din cetate.
 • * Luca 18:13; Rom 9:15; Rom 9:16; ** Ps 34:22;
 • 17 După ce i-au scos afară, unul din ei a zis: „Scapă-ţi* viaţa; să** nu te uiţi înapoi şi să nu te opreşti în vreun loc din câmpie. Scapă la munte, ca să nu pieri.”
 • * 1 Imp 19:3; ** Gen 19:26; Mat 24:16-18; Luca 9:62; Fil 3:13; Fil 3:14;
 • 18 Lot le-a zis: „O! nu*, Doamne!
 • * Fapte 10:14;
 • 19 Iată că am căpătat trecere înaintea Ta şi ai arătat mare îndurare faţă de mine, păstrându-mi viaţa, dar nu pot să fug la munte înainte ca să mă atingă prăpădul şi voi pieri.
 • 20 Iată, cetatea aceasta este destul de aproape ca să fug în ea şi este mică. O! de aş putea să fug acolo…, este aşa de mică… şi să scap cu viaţă!”
 • 21 Şi El i-a zis: „Iată* că-ţi fac şi hatârul acesta şi nu voi nimici cetatea de care vorbeşti.
 • * Iov 42:8; Iov 42:9; Ps 145:19;
 • 22 Grăbeşte-te de fugi în ea, căci nu* pot face nimic până nu vei ajunge acolo.” Pentru aceea s-a pus cetăţii aceleia numele** Ţoar1.
 • * Gen 32:25; Gen 32:26; Exod 32:10; Deut 9:14; Marc 6:5; ** Gen 13:10; Gen 14:2;
 • 23 Răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în Ţoar.
 • 24 Atunci, Domnul* a făcut să plouă peste Sodoma şi peste Gomora pucioasă şi foc de la Domnul din cer.
 • * Deut 29:23; Isa 13:19; Ier 20:16; Ier 50:40; Ezec 16:49; Ezec 16:50; Osea 11:8; Amos 4:11; Tef 2:9; Luca 17:29; 2 Pet 2:6; Iuda 1:7;
 • 25 A nimicit cu desăvârşire cetăţile acelea, toată câmpia şi pe toţi locuitorii cetăţilor, şi tot ce creştea* pe pământ.
 • * Gen 14:3; Ps 107:34;
 • 26 Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi şi s-a prefăcut într-un stâlp* de sare.
 • * Luca 17:32;
 • 27 Avraam s-a sculat a doua zi dis-de-dimineaţă şi s-a dus la locul unde stătuse* înaintea Domnului.
 • * Gen 18:22;
 • 28 Şi-a îndreptat privirile spre Sodoma şi Gomora şi spre toată câmpia şi iată că a văzut ridicându-se de pe pământ un fum*, ca fumul unui cuptor.
 • * Apoc 18:9;
 • 29 Când a nimicit Dumnezeu cetăţile câmpiei, Şi-a adus aminte* de Avraam şi a scăpat pe Lot din mijlocul prăpădului, prin care a surpat din temelie cetăţile unde îşi aşezase Lot locuinţa.
 • * Gen 8:1; Gen 18:23;
 • Păcatul fetelor lui Lot
 • 30 Lot a ieşit din Ţoar şi a rămas pe munte* cu cele două fete ale lui, căci s-a temut să rămână în Ţoar. A locuit într-o peşteră cu cele două fete ale lui.
 • * Gen 19:17; Gen 19:19;
 • 31 Cea mai mare a zis celei mai tinere: „Tatăl nostru este bătrân şi nu mai este niciun bărbat în ţinutul acesta ca să intre* la noi, după obiceiul tuturor ţărilor.
 • * Gen 16:2; Gen 16:4; Gen 38:8; Gen 38:9; Deut 25:5;
 • 32 Vino să punem pe tatăl nostru să bea vin şi să ne culcăm cu el, ca să ne păstrăm sămânţa* prin tatăl nostru.”
 • * Marc 12:19;
 • 33 Au făcut dar pe tatăl lor de a băut vin în noaptea aceea, şi cea mai mare s-a dus şi s-a culcat cu tatăl ei. El n-a băgat de seamă nici când s-a culcat ea, nici când s-a sculat.
 • 34 A doua zi, cea mai mare a zis celei mai tinere: „Iată, eu m-am culcat în noaptea trecută cu tatăl meu; haidem să-i dăm să bea vin şi în noaptea aceasta, şi du-te de te culcă şi tu cu el, ca să ne păstrăm sămânţa prin tatăl nostru.”
 • 35 Au dat tatălui lor de a băut vin şi în noaptea aceea; apoi cea mai tânără s-a dus şi s-a culcat cu el. El n-a băgat de seamă nici când s-a culcat ea, nici când s-a sculat.
 • 36 Cele două fete ale lui Lot au rămas astfel însărcinate de tatăl lor.
 • 37 Cea mai mare a născut un fiu, căruia i-a pus numele Moab. El* este tatăl moabiţilor din ziua de azi.
 • * Deut 2:9;
 • 38 Cea mai tânără a născut şi ea un fiu, căruia i-a pus numele Ben-Ammi. El* este tatăl amoniţilor din ziua de azi.
 • * Deut 2:19;
 • 1. Adică: Mic.
  Geneza, capitolul 19  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta