2 Corinteni  


Capitolul 5
 • 1 Ştim, în adevăr, că, dacă se desface casa pământească a cortului nostru* trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veşnică.
 • * Iov 4:19; 2 Cor 4:7; 2 Pet 1:13; 2 Pet 1:14;
 • 2 Şi gemem* în cortul acesta, plini de dorinţa să ne îmbrăcăm peste el cu locaşul nostru ceresc,
 • * Rom 8:23;
 • 3 negreşit, dacă atunci când vom fi îmbrăcaţi* nu vom fi găsiţi dezbrăcaţi de el.
 • * Apoc 3:18; Apoc 16:15;
 • 4 Chiar în cortul acesta deci gemem apăsaţi, nu că dorim să fim dezbrăcaţi de trupul acesta, ci să fim îmbrăcaţi* cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghiţit de viaţă.
 • * 1 Cor 15:53; 1 Cor 15:54;
 • 5 Şi Cel* ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a** dat arvuna Duhului.
 • * Isa 29:23; Efes 2:10; ** Rom 8:23; 2 Cor 1:22; Efes 1:14; Efes 4:30;
 • 6 Aşadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, căci ştim că, dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul,
 • 7 pentru că umblăm* prin credinţă, nu prin vedere.
 • * Rom 8:24; Rom 8:25; 1 Cor 13:12; 2 Cor 4:18; Evr 11:1;
 • 8 Da, suntem plini de încredere şi ne place* mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul.
 • * Fil 1:23;
 • 9 De aceea ne şi silim să-I fim plăcuţi, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă.
 • 10 Căci* toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca** fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup.
 • * Mat 25:31; Mat 25:32; Rom 14:10; ** Rom 2:6; Gal 6:7; Efes 6:8; Col 3:24; Col 3:25; Apoc 22:12;
 • Făptura cea nouă
 • 11 Ca unii care cunoaştem deci frica* de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredinţăm, dar Dumnezeu** ne cunoaşte bine şi nădăjduiesc că şi voi ne cunoaşteţi bine în cugetele voastre.
 • * Iov 31:23; Evr 10:31; Iuda 1:23; ** 2 Cor 4:2;
 • 12 Cu aceasta nu* ne lăudăm singuri iarăşi înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă** cu privire la noi, ca să aveţi cu ce răspunde acelora care se laudă cu ce este în înfăţişare, şi nu cu ce este în inimă.
 • * 2 Cor 3:1; ** 2 Cor 1:14;
 • 13 În adevăr, dacă* ne-am ieşit din minţi, pentru Dumnezeu ne-am ieşit; dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem.
 • * 2 Cor 11:1; 2 Cor 11:16; 2 Cor 11:17; 2 Cor 12:6; 2 Cor 12:11;
 • 14 Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit* pentru toţi, toţi deci au murit.
 • * Rom 5:15;
 • 15 Şi El a murit pentru toţi, pentru ca* cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei.
 • * Rom 6:11; Rom 6:12; Rom 14:7; Rom 14:8; 1 Cor 6:19; Gal 2:20; 1 Tes 5:10; 1 Pet 4:2;
 • 16 Aşa că*, de acum încolo, nu mai cunoaştem pe nimeni în felul lumii, şi chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuşi** acum nu-L mai cunoaştem în felul acesta.
 • * Mat 12:50; Ioan 15:14; Gal 5:6; Fil 3:7; Fil 3:8; Col 3:11; ** Ioan 6:63;
 • 17 Căci, dacă este* cineva în Hristos, este o făptură**1 nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi.
 • * Rom 8:9; Rom 16:7; Gal 6:15; ** Gal 5:6; Gal 6:15; Isa 43:18; Isa 43:19; Isa 65:17; Efes 2:15; Apoc 21:5;
 • 18 Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care* ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării;
 • * Rom 5:10; Efes 2:16; Col 1:20; 1 Ioan 2:2; 1 Ioan 4:10;
 • 19 că adică, Dumnezeu* era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.
 • * Rom 3:24; Rom 3:25;
 • 20 Noi dar, suntem trimişi* împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum** Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!
 • * Iov 33:23; Mal 2:7; 2 Cor 3:6; Efes 6:20; ** 2 Cor 6:1;
 • 21 Pe* Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El**.
 • * Isa 53:6; Isa 53:9; Isa 53:12; Gal 3:13; 1 Pet 2:22; 1 Pet 2:24; 1 Ioan 3:5; ** Rom 1:17; Rom 5:19; Rom 10:3;
 • 1. Sau: zidire.
  2 Corinteni, capitolul 5