Psalmii  


Capitolul 45
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • De cântat cum se cântă „Crinii”.
 • Un psalm al fiilor lui Core. O cântare.
 • O cântare de dragoste
 • 1 Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă şi zic: „Lucrarea mea de laudă este pentru Împăratul!” Ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba!
 • 2 Tu eşti cel mai frumos dintre oameni, harul* este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie.
 • * Luca 4:22;
 • 3 Războinic viteaz*, încinge-ţi sabia** – podoaba şi slava,
 • * Isa 9:6; ** Isa 49:2; Evr 4:12; Apoc 1:16; Apoc 19:15;
 • 4 da, slava* ta! Fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândeţea şi neprihănirea, şi dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate!
 • * Apoc 6:2;
 • 5 Săgeţile tale sunt ascuţite: sub tine vor cădea popoare şi săgeţile tale vor străpunge inima vrăjmaşilor împăratului.
 • 6 Scaunul* Tău de domnie, Dumnezeule, este veşnic; toiagul de domnie al Împărăţiei Tale este un toiag de dreptate.
 • * Ps 93:2; Evr 1:8;
 • 7 Tu* iubeşti neprihănirea şi urăşti răutatea. De aceea, Dumnezeule**, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie†† mai presus decât pe tovarăşii Tăi de slujbă.
 • * Ps 33:5; ** Isa 61:1; 1 Imp 1:39; 1 Imp 1:40; †† Ps 21:6;
 • 8 Smirna*, aloea şi casia îţi umplu de miros plăcut toate veşmintele; în casele tale împărăteşti de fildeş, te înveselesc instrumentele cu coarde.
 • * Cant 1:3;
 • 9 Printre preaiubitele tale sunt fete* de împăraţi; împărăteasa**, mireasa ta, stă la dreapta ta, împodobită cu aur de Ofir.
 • * Cant 6:8; ** 1 Imp 2:19;
 • 10 Ascultă, fiică, vezi şi pleacă-ţi urechea; uită* pe poporul tău şi casa tatălui tău!
 • * Deut 21:13;
 • 11 Şi atunci, împăratul îţi va pofti frumuseţea. Şi fiindcă este domnul* tău, adu-i închinăciunile tale!
 • * Ps 95:6; Isa 54:5;
 • 12 Şi fiica Tirului, şi cele mai bogate* din popor vor umbla cu daruri ca să capete bunăvoinţa ta.
 • * Ps 22:29; Ps 72:10; Isa 49:23; Isa 60:3;
 • 13 Fata* împăratului este plină de strălucire înăuntrul casei împărăteşti; ea poartă o haină ţesută cu aur.
 • * Apoc 7:8;
 • 14 Este adusă înaintea împăratului îmbrăcată cu* haine cusute la gherghef şi urmată de fete, însoţitoarele ei, care sunt aduse la tine.
 • * Cant 1:4;
 • 15 Ele sunt duse în mijlocul bucuriei şi veseliei şi intră în casa împăratului.
 • 16 Copiii tăi vor lua locul părinţilor tăi; îi* vei pune domni în toată ţara.
 • * 1 Pet 2:9; Apoc 1:6; Apoc 5:10; Apoc 20:6;
 • 17 Din neam în neam îţi voi* pomeni numele: de aceea în veci de veci te vor lăuda popoarele.
 • * Mal 1:11;
  Psalmii, capitolul 45