Deuteronomul  


Capitolul 32
 • Cântarea lui Moise
 • 1 „Luaţi aminte*, ceruri, şi voi vorbi; Ascultă, pământule, cuvintele gurii mele!
 • * Deut 4:26; Deut 30:19; Deut 31:28; Ps 50:4; Isa 1:2; Ier 2:12; Ier 6:19;
 • 2 Ca ploaia să curgă* învăţăturile mele, Ca roua să cadă cuvântul meu, Ca ploaia** repede pe verdeaţă, Ca picăturile de ploaie pe iarbă!
 • * Isa 55:10; Isa 55:11; 1 Cor 3:6-8; ** Ps 72:6; Mica 5:7;
 • 3 Căci voi vesti Numele Domnului. Daţi* slavă Dumnezeului nostru!
 • * 1 Cron 29:11;
 • 4 El este* Stânca; lucrările** Lui sunt desăvârşite, Căci toate căile Lui sunt drepte; El este un Dumnezeu†† credincios şi fără nedreptate*†, El este drept şi curat.
 • * 2 Sam 22:3; 2 Sam 23:3; Ps 18:2; Ps 18:31; Ps 18:46; Hab 1:12; ** 2 Sam 22:31; Dan 4:37; Apoc 15:3; †† Ier 10:10; *† Iov 34:10; Ps 92:15;
 • 5 Ei s-au stricat*; Netrebnicia copiilor Lui este ruşinea lor! Neam îndărătnic** şi stricat!
 • * Deut 31:29; ** Mat 17:17; Luca 9:41; Fil 2:15;
 • 6 Pe Domnul Îl răsplătiţi* astfel?! Popor nechibzuit şi fără înţelepciune! Nu este El oare Tatăl** tău, care te-a făcut, Te-a întocmit†† şi ţi-a dat fiinţă?
 • * Ps 116:12; ** Isa 63:16; Ps 74:2; †† Deut 32:15; Isa 27:11; Isa 44:2;
 • 7 Adu-ţi aminte de zilele din vechime, Socoteşte anii, vârstă de oameni după vârstă de oameni, Întreabă pe tatăl* tău, şi te va învăţa, Pe bătrânii tăi, şi îţi vor spune.
 • * Exod 13:14; Ps 44:1; Ps 78:3; Ps 78:4;
 • 8 Când Cel Preaînalt a dat* o moştenire neamurilor, Când a despărţit** pe copiii oamenilor, A pus hotare popoarelor După numărul copiilor lui Israel,
 • * Zah 9:2; Fapte 17:26; ** Gen 11:8;
 • 9 Căci partea* Domnului este poporul Lui, Iacov este partea Lui de moştenire.
 • * Exod 15:16; Exod 19:5; 1 Sam 10:1; Ps 78:71;
 • 10 El l-a găsit într-un ţinut pustiu*, Într-o singurătate plină de urlete înfricoşate; L-a înconjurat, l-a îngrijit** Şi l-a păzit ca lumina ochiului Lui.
 • * Deut 8:15; Ier 2:6; Osea 13:5; ** Deut 4:36; Ps 17:8; Prov 7:2; Zah 2:8;
 • 11 Ca vulturul* care îşi scutură cuibul, Zboară deasupra puilor, Îşi întinde aripile, îi ia Şi-i poartă pe penele lui,
 • * Exod 19:4; Deut 1:31; Isa 31:5; Isa 46:4; Isa 63:9; Osea 11:3;
 • 12 Aşa a călăuzit Domnul singur pe poporul Său, Şi nu era niciun dumnezeu străin cu El.
 • 13 L-a suit* pe înălţimile ţării, Şi Israel a mâncat roadele câmpului; I-a dat să sugă** miere din stâncă, Untdelemnul care iese din stânca cea mai tare,
 • * Deut 33:29; Isa 58:14; Ezec 36:2; ** Iov 29:6; Ps 81:16;
 • 14 Untul de la vaci şi laptele oilor, Cu grăsimea mieilor, A berbecilor din Basan şi a ţapilor, Cu grăsimea grâului*, Şi ai băut vinul, sângele** strugurelui.
 • * Ps 81:16; Ps 147:14; ** Gen 49:11;
 • 15 Israel* s-a îngrăşat şi a azvârlit** din picior; Te-ai îngrăşat, te-ai îngroşat şi te-ai lăţit! Şi a părăsit†† pe Dumnezeu, Ziditorul*† lui, A nesocotit Stânca†* mântuirii lui,
 • * Deut 33:5; Deut 33:26; Isa 44:2; ** 1 Sam 2:29; Deut 31:20; Neem 9:25; Ps 17:10; Ier 2:7; Ier 5:7; Ier 5:28; Osea 13:6; †† Deut 31:16; Isa 1:4; *† Deut 32:6; Isa 51:13; †* 2 Sam 22:47; Ps 89:26; Ps 95:1;
 • 16 L-au* întărâtat la gelozie prin dumnezei străini, L-au mâniat prin urâciuni;
 • * 1 Imp 14:22; 1 Cor 10:22;
 • 17 Au adus jertfe* dracilor, unor idoli care nu sunt dumnezei, Unor dumnezei pe care nu-i cunoşteau, Dumnezei noi, veniţi de curând, De care nu se temuseră părinţii voştri.
 • * Lev 17:7; Ps 106:37; 1 Cor 10:20; Apoc 9:20;
 • 18 Ai părăsit Stânca* cea care te-a născut Şi ai uitat** pe Dumnezeul care te-a întocmit.
 • * Isa 17:10; ** Ier 2:32;
 • 19 Domnul a văzut lucrul* acesta şi S-a mâniat, S-a supărat** pe fiii şi fiicele Lui.
 • * Jud 2:14; ** Isa 1:2;
 • 20 El a zis: ‘Îmi* voi ascunde Faţa de ei Şi voi vedea care le va fi sfârşitul, Căci sunt un neam stricat, Sunt nişte copii** necredincioşi.
 • * Deut 31:17; ** Isa 30:9; Mat 17:17;
 • 21 Mi-au* întărâtat gelozia prin ceea ce nu este Dumnezeu, M-au mâniat** prin idolii lor deşerţi. Şi Eu îi voi întărâta la gelozie printr-un popor care nu este un popor. Îi voi mânia printr-un neam fără pricepere.
 • * Deut 32:16; Ps 78:58; ** 1 Sam 12:21; 1 Imp 16:13; 1 Imp 16:26; Ps 31:6; Ier 8:19; Ier 10:8; Ier 14:22; Iona 2:8; Fapte 14:15; Osea 1:10; Rom 10:19;
 • 22 Căci* focul mâniei Mele s-a aprins Şi va arde până în fundul Locuinţei morţilor, Va nimici pământul şi roadele lui, Va arde temeliile munţilor.
 • * Ier 15:14; Ier 17:4; Plang 4:11;
 • 23 Voi* îngrămădi toate nenorocirile peste ei, Îmi voi** arunca toate săgeţile împotriva lor.
 • * Isa 26:15; ** Ps 7:12; Ps 7:13; Ezec 5:16;
 • 24 Vor fi topiţi de foame, stinşi de friguri Şi de boli cumplite; Voi trimite în ei dinţii fiarelor* sălbatice Şi otrava şerpilor.
 • * Lev 26:22;
 • 25 Afară* vor pieri de sabie Şi înăuntru vor pieri de groază: Şi tânărul, şi fata, Şi copilul de ţâţă, ca şi bătrânul.
 • * Plang 1:20; Ezec 7:15; 2 Cor 7:5;
 • 26 Voiam să* zic: «Îi voi lua cu o suflare», Le voi şterge pomenirea dintre oameni!
 • * Ezec 20:13; Ezec 20:14; Ezec 20:23;
 • 27 Dar Mă tem de ocările vrăjmaşului, Mă tem ca nu cumva vrăjmaşii lor să se amăgească Şi să* zică: «Mâna noastră cea puternică, Şi nu Domnul a făcut toate aceste lucruri.»
 • * Ps 140:8;
 • 28 Ei sunt un neam care şi-a pierdut bunul simţ Şi nu-i pricepere în ei*.
 • * Isa 27:11; Ier 4:22;
 • 29 Dacă ar fi fost* înţelepţi, ar înţelege Şi s-ar gândi** la ce li se va întâmpla.
 • * Deut 5:29; Ps 81:13; Ps 107:43; Luca 19:42; ** Isa 47:7; Plang 1:9;
 • 30 Cum ar urmări unul* singur o mie din ei Şi cum ar pune doi pe fugă zece mii, Dacă nu i-ar fi vândut** Stânca, Dacă nu i-ar fi vândut Domnul?
 • * Lev 26:8; Ios 23:10; 2 Cron 24:24; Isa 30:17; ** Ps 44:12; Isa 50:1; Isa 52:3;
 • 31 Căci* stânca lor nu este ca Stânca noastră, Vrăjmaşii noştri înşişi sunt judecători în această privinţă**.
 • * 1 Sam 2:2; ** 1 Sam 4:8; Ier 40:3;
 • 32 Ci viţa* lor este din sadul Sodomei Şi din ţinutul Gomorei; Strugurii lor sunt struguri otrăviţi, Bobiţele lor sunt amare;
 • * Isa 1:10;
 • 33 Vinul lor este venin* de şerpi, Este otravă** cumplită de aspidă.
 • * Ps 58:4; ** Ps 140:3; Rom 3:13;
 • 34 Oare nu este ascuns* lucrul acesta la Mine, Pecetluit în comorile Mele?
 • * Iov 14:17; Ier 2:22; Osea 13:12; Rom 2:5;
 • 35 A Mea* este răzbunarea şi Eu voi răsplăti Când va începe să le alunece piciorul! Căci ziua nenorocirii lor** este aproape Şi ceea ce-i aşteaptă nu va zăbovi.’
 • * Ps 94:1; Rom 12:19; Evr 10:30; ** 2 Pet 2:3;
 • 36 Domnul* va judeca pe poporul Său, Dar va avea milă** de robii Săi, Văzând că puterea le este sleită Şi că nu mai este nici rob, nici slobod.
 • * Ps 135:14; ** Jud 2:18; Ps 106:45; Ier 31:20; Ioel 2:14; 1 Imp 14:10; 1 Imp 21:21; 2 Imp 9:8; 2 Imp 14:26;
 • 37 El va zice: ‘Unde sunt dumnezeii* lor, Stânca aceea care le slujea de adăpost,
 • * Jud 10:14; Ier 2:28;
 • 38 Dumnezeii aceia care mâncau grăsimea jertfelor lor, Care beau vinul jertfelor lor de băutură? Să se scoale să vă ajute Şi să vă ocrotească!
 • 39 Să ştiţi dar că Eu sunt* Dumnezeu Şi că nu** este alt dumnezeu afară de Mine; Eu dau viaţă şi Eu omor, Eu rănesc şi Eu tămăduiesc, Şi nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna Mea.
 • * Ps 102:27; Isa 41:4; Isa 48:12; ** Deut 4:35; Isa 45:5; Isa 45:18; Isa 45:22; 1 Sam 2:6; 2 Imp 5:7; Iov 5:18; Ps 68:20; Osea 6:1;
 • 40 Căci Îmi* ridic mâna spre cer Şi zic: «Cât este de adevărat că trăiesc în veci,
 • * Gen 14:22; Exod 6:8; Num 14:30;
 • 41 Atât este de adevărat că, atunci când voi* ascuţi fulgerul sabiei Mele Şi voi pune mâna să fac judecată, Mă voi răzbuna** împotriva potrivnicilor Mei Şi voi pedepsi pe cei ce Mă urăsc;
 • * Isa 27:1; Isa 34:5; Isa 66:16; Ezec 21:9; Ezec 21:10; Ezec 21:14; Ezec 21:20; ** Isa 1:24; Naum 1:2;
 • 42 Sabia Mea le va înghiţi carnea Şi-Mi voi îmbăta* săgeţile de sânge, De sângele celor ucişi şi prinşi, Din capetele fruntaşilor** vrăjmaşului.»’
 • * Ier 46:10; ** Iov 13:24; Ier 30:14; Plang 2:5;
 • 43 Neamuri, cântaţi* laudele poporului Lui! Căci Domnul răzbună** sângele robilor Săi, El Se răzbună împotriva potrivnicilor Săi Şi face ispăşire pentru†† ţara Lui, pentru poporul Lui.”
 • * Rom 15:10; ** Apoc 6:10; Apoc 19:2; Deut 32:41; †† Ps 85:1;
 • 44 Moise a venit şi a rostit toate cuvintele cântării acesteia în faţa poporului; Iosua, fiul lui Nun, era cu el.
 • 45 După ce a isprăvit Moise de rostit toate cuvintele acestea înaintea întregului Israel,
 • 46 le-a zis: „Puneţi-vă* la inimă toate cuvintele pe care vă jur astăzi să le porunciţi copiilor voştri, ca să păzească şi să împlinească toate cuvintele legii acesteia.
 • * Deut 6:6; Deut 11:18; Ezec 40:4;
 • 47 Căci nu este un lucru fără însemnătate pentru voi; este viaţa* voastră şi prin aceasta vă veţi lungi zilele în ţara pe care o veţi lua în stăpânire după ce veţi trece Iordanul.”
 • * Deut 30:19; Lev 18:5; Prov 3:2; Prov 3:22; Prov 4:22; Rom 10:5;
 • Domnul vorbeşte lui Moise
 • 48 În aceeaşi zi, Domnul* a vorbit lui Moise şi a zis:
 • * Num 27:12; Num 27:13;
 • 49 „Suie-te pe muntele* acesta Abarim, pe muntele Nebo, în ţara Moabului, în faţa Ierihonului, şi priveşte ţara Canaanului pe care o dau în stăpânire copiilor lui Israel.
 • * Num 33:47; Num 33:48; Deut 34:1;
 • 50 Tu vei muri pe muntele pe care te vei sui şi vei fi adăugat la poporul tău, după cum Aaron*, fratele tău, a murit pe muntele Hor şi a fost adăugat la poporul lui,
 • * Num 20:25; Num 20:28; Num 33:38;
 • 51 pentru că aţi* păcătuit împotriva Mea în mijlocul copiilor lui Israel, lângă apele Meriba, la Cades, în pustia Ţin, şi nu M-aţi** sfinţit în mijlocul copiilor lui Israel.
 • * Num 20:11-13; Num 27:14; ** Lev 10:3;
 • 52 Tu vei* vedea doar de departe ţara dinaintea ta, dar nu vei intra în ţara pe care o dau copiilor lui Israel.”
 • * Num 27:12; Deut 34:4;
  Deuteronomul, capitolul 32  
Versetul zilei
El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”
Apocalipsa 21:4
Pune-l pe pagina ta