Filipeni  


Capitolul 4
 • 1 De aceea, preaiubiţii şi mult doriţii* mei fraţi, bucuria** şi cununa mea, rămâneţi astfel tari în Domnul, preaiubiţilor!
 • * Fil 1:8; ** 2 Cor 1:14; Fil 2:16; 1 Tes 2:19; 1 Tes 2:20; Fil 1:27;
 • 2 Îndemn pe Evodia şi îndemn pe Sintichia să fie cu un gând* în Domnul.
 • * Fil 2:2; Fil 3:16;
 • 3 Şi pe tine, adevărat tovarăş de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat* împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement şi cu ceilalţi tovarăşi de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în cartea** vieţii.
 • * Rom 16:3; Fil 1:27; ** Exod 32:32; Ps 69:28; Dan 12:1; Luca 10:20; Apoc 3:5; Apoc 13:8; Apoc 20:12; Apoc 21:27;
 • 4 Bucuraţi-vă* totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!
 • * Rom 12:12; Fil 3:1; 1 Tes 5:16; 1 Pet 4:13;
 • 5 Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape*.
 • * Evr 10:25; Iac 5:8; Iac 5:9; 1 Pet 4:7; 2 Pet 3:8; 2 Pet 3:9; 2 Tes 2:2;
 • 6 Nu* vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.
 • * Ps 55:22; Prov 16:2; Mat 6:25; Luca 12:22; 1 Pet 5:7;
 • 7 Şi pacea* lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.
 • * Ioan 14:27; Rom 5:1; Col 3:15;
 • 8 Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot* ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.
 • * 1 Tes 5:22;
 • 9 Ce* aţi învăţat, ce aţi primit şi auzit de la mine şi ce aţi văzut în mine, faceţi. Şi Dumnezeul** păcii va fi cu voi.
 • * Fil 3:17; ** Rom 15:33; Rom 16:20; 1 Cor 14:33; 2 Cor 13:11; 1 Tes 5:23; Evr 13:20;
 • 10 Am avut o mare bucurie în Domnul, că, în sfârşit, aţi putut să vă înnoiţi iarăşi simţămintele* voastre faţă de mine. Vă gândeaţi voi la aşa ceva, dar vă lipsea prilejul.
 • * 2 Cor 12:9;
 • 11 Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins să fiu* mulţumit cu starea în care mă găsesc.
 • * 1 Tim 6:6; 1 Tim 6:9;
 • 12 Ştiu* să trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă.
 • * 1 Cor 4:11; 2 Cor 6:10; 2 Cor 11:27;
 • 13 Pot totul* în Hristos, care mă întăreşte.
 • * Ioan 15:5; 2 Cor 12:9;
 • 14 Dar bine aţi făcut că aţi* luat parte la strâmtorarea mea.
 • * Fil 1:7;
 • 15 Ştiţi voi înşivă, filipenilor, că, la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio* Biserică n-a avut legătură cu mine în ceea ce priveşte „darea” şi „primirea” afară de voi.
 • * 2 Cor 11:8; 2 Cor 11:9;
 • 16 Căci mi-aţi trimis în Tesalonic, o dată şi chiar de două ori, ceva pentru nevoile mele.
 • 17 Nu că umblu după daruri. Dimpotrivă, umblu după câştigul* care prisoseşte în folosul vostru.
 • * Rom 15:28; Tit 3:14;
 • 18 Am de toate şi sunt în belşug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit* ce mi-aţi trimis…, un miros** de bună mireasmă, o jertfă bine primită şi plăcută lui Dumnezeu.
 • * Fil 2:25; ** Evr 13:16; 2 Cor 9:12;
 • 19 Şi Dumnezeul meu să îngrijească* de toate trebuinţele voastre, după** bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos.
 • * Ps 23:1; 2 Cor 9:8; ** Efes 1:7; Efes 3:16;
 • 20 A lui* Dumnezeu şi Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor! Amin.
 • * Rom 16:27; Gal 1:5;
 • 21 Spuneţi sănătate fiecărui sfânt în Hristos Isus.Fraţii care* sunt cu mine vă trimit sănătate.
 • * Gal 1:2;
 • 22 Toţi sfinţii vă trimit sănătate, mai* ales cei din casa Cezarului.
 • * Fil 1:13;
 • 23 Harul* Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.
 • * Rom 16:24;
  Filipeni, capitolul 4