Numeri  


Capitolul 6
 • Legea nazireatului
 • 1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 2 „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: ‘Când un bărbat sau o femeie se va despărţi* de ceilalţi, făcând o juruinţă de nazireat1, ca să se închine Domnului,
 • * Lev 27:2; Jud 13:5; Fapte 21:23; Rom 1:1;
 • 3 să se* ferească de vin şi de băutură îmbătătoare; să nu bea nici oţet făcut din vin, nici oţet făcut din vreo băutură îmbătătoare; să nu bea nicio băutură stoarsă din struguri şi să nu mănânce struguri proaspeţi, nici uscaţi.
 • * Amos 2:12; Luca 1:15;
 • 4 În tot timpul nazireatului lui, să nu mănânce nimic care vine din viţă, de la sâmburi până la pieliţa strugurelui.
 • 5 În tot timpul nazireatului, briciul* să nu treacă pe capul lui; până la împlinirea zilelor pentru care s-a închinat Domnului, va fi sfânt; să-şi lase părul să crească în voie.
 • * Jud 13:5; Jud 16:17; 1 Sam 1:11;
 • 6 În tot timpul cât s-a făgăduit Domnului prin jurământ, să nu se apropie de* un mort;
 • * Lev 21:11; Num 19:11; Num 19:16;
 • 7 să nu se pângărească nici la moartea tatălui* său, nici a mamei sale, nici a fratelui său, nici a surorii sale, căci poartă pe cap închinarea Dumnezeului lui.
 • * Lev 21:1; Lev 21:2; Lev 21:11; Num 9:6;
 • 8 În tot timpul nazireatului, să fie închinat Domnului.
 • 9 Dacă moare cineva de moarte năprasnică lângă el şi capul lui închinat se face astfel necurat, să-şi radă* capul în ziua curăţirii, şi anume să şi-l radă a şaptea zi.
 • * Fapte 18:18; Fapte 21:24;
 • 10 În ziua a opta*, să aducă preotului două turturele sau doi pui de porumbel, la uşa cortului întâlnirii.
 • * Lev 5:7; Lev 14:22; Lev 15:14; Lev 15:29;
 • 11 Preotul să jertfească pe unul ca jertfă de ispăşire, iar pe celălalt ca ardere-de-tot şi să facă pentru el ispăşirea păcatului lui, făcut cu prilejul mortului. Nazireul să-şi sfinţească apoi capul chiar în ziua aceea.
 • 12 Să închine din nou Domnului zilele nazireatului lui dinainte şi să aducă un miel de un an ca* jertfă pentru vină; zilele dinainte nu vor fi socotite, pentru că nazireatul lui a fost pângărit.
 • * Lev 5:6;
 • După isprăvirea nazireatului
 • 13 Iată legea nazireului. În ziua* când se va împlini vremea nazireatului lui, să fie adus la uşa cortului întâlnirii.
 • * Fapte 21:26;
 • 14 Ca dar, să aducă Domnului un miel de un an fără cusur pentru arderea-de-tot, o oaie de un an şi fără cusur pentru jertfa* de ispăşire şi un berbec fără cusur pentru jertfa** de mulţumire;
 • * Lev 4:2; Lev 4:27; Lev 4:32; ** Lev 3:6;
 • 15 un coş cu azimi, turte făcute din floarea* făinii frământată** cu untdelemn, şi plăcinte fără aluat, stropite cu untdelemn, împreună cu darul de mâncare şi jertfa de băutură obişnuite.
 • * Lev 2:4; ** Exod 29:2; Num 15:5; Num 15:7; Num 15:10;
 • 16 Preotul să aducă aceste lucruri înaintea Domnului şi să aducă jertfa lui de ispăşire şi arderea-de-tot;
 • 17 să pregătească berbecul ca jertfă de mulţumire Domnului, împreună cu coşul cu azimi, şi să pregătească şi darul lui de mâncare şi jertfa lui de băutură.
 • 18 Nazireul* să-şi radă, la uşa cortului întâlnirii, capul închinat Domnului; să ia părul capului său închinat Domnului şi să-l pună pe focul care este sub jertfa de mulţumire.
 • * Fapte 21:24;
 • 19 Preotul să ia* spata dreaptă fiartă a berbecului, o turtă nedospită din coş şi o plăcintă nedospită şi să le pună** în mâinile nazireului, după ce acesta şi-a ras capul închinat Domnului.
 • * 1 Sam 2:15; ** Exod 29:23; Exod 29:24;
 • 20 Preotul să le legene într-o parte şi într-alta înaintea Domnului: acesta* este un lucru sfânt, care este al preotului, împreună cu pieptul legănat şi spata adusă ca jertfă prin ridicare. Apoi, nazireul va putea să bea vin.
 • * Exod 29:27; Exod 29:28;
 • 21 Aceasta este legea pentru cel ce a făcut juruinţa de nazireat: acesta este darul lui, care trebuie adus Domnului pentru nazireatul lui, afară de ce-i vor îngădui mijloacele lui. Să împlinească tot ce este poruncit pentru juruinţa pe care a făcut-o, după legea nazireatului.’”
 • Binecuvântarea
 • 22 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 23 „Vorbeşte lui Aaron şi fiilor lui şi spune-le: ‘Aşa să binecuvântaţi* pe copiii lui Israel şi să le ziceţi:
 • * Lev 9:22; 1 Cron 23:13;
 • 24 «Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească*!
 • * Ps 121:7; Ioan 17:11;
 • 25 Domnul să facă să lumineze* Faţa Lui peste tine şi să Se îndure** de tine!
 • * Ps 31:16; Ps 67:1; Ps 80:3; Ps 80:7; Ps 80:19; Ps 119:135; Dan 9:17; ** Gen 43:29;
 • 26 Domnul să-Şi înalţe* Faţa peste tine şi să-ţi dea** pacea!»
 • * Ps 4:6; ** Ioan 14:27; 2 Tes 3:16;
 • 27 Astfel să pună* Numele Meu peste copiii lui Israel, şi Eu** îi voi binecuvânta.’”
 • * Deut 28:10; 2 Cron 7:14; Isa 43:7; Dan 9:18; Dan 9:19; ** Ps 115:12;
 • 1. Nazireat înseamnă a se despărţi de ceilalţi, a se supune la înfrânări.
  Numeri, capitolul 6