Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Psalmii  


Capitolul 95
 • 1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului şi să* strigăm de bucurie către Stânca** mântuirii noastre.
 • * Ps 100:1; ** Deut 32:15; 2 Sam 22:47;
 • 2 Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui!
 • 3 Căci* Domnul este un Dumnezeu mare, este un Împărat mare, mai presus de toţi dumnezeii.
 • * Ps 96:4; Ps 97:9; Ps 135:5;
 • 4 El ţine în mână adâncimile pământului şi vârfurile munţilor sunt ale Lui.
 • 5 A Lui este marea*, El a făcut-o, şi mâinile Lui au întocmit uscatul:
 • * Gen 1:9; Gen 1:10;
 • 6 veniţi să ne închinăm şi să ne smerim, să ne plecăm genunchiul* înaintea Domnului, Făcătorului nostru!
 • * 1 Cor 6:20;
 • 7 Căci El este Dumnezeul nostru şi noi* suntem poporul păşunii Lui, turma pe care o povăţuieşte mâna Lui… O! de aţi asculta azi** glasul Lui!
 • * Ps 79:13; Ps 80:1; Ps 100:3; ** Evr 3:7; Evr 3:15; Evr 4:7;
 • 8 „Nu vă împietriţi inima ca la Meriba*, ca în ziua de la Masa, în pustie,
 • * Exod 17:2; Exod 17:7; Num 14:22; Deut 6:16;
 • 9 unde părinţii* voştri M-au ispitit şi M-au încercat, măcar că văzuseră** lucrările Mele!
 • * Ps 78:18; Ps 78:40; Ps 78:56; 1 Cor 10:9; ** Num 14:22;
 • 10 Patruzeci* de ani M-am scârbit de neamul acesta şi am zis: ‘Este un popor cu inima rătăcită; ei nu cunosc căile Mele.’
 • * Evr 3:10; Evr 3:17;
 • 11 De aceea am jurat* în mânia Mea: ‘Nu vor intra în odihna Mea!’”
 • * Num 14:23; Num 14:28; Num 14:30; Evr 3:11; Evr 3:18; Evr 4:3; Evr 4:5;
  Psalmii, capitolul 95  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta