1 Cronici  


Capitolul 16
 • Orânduirile privitoare la slujbă
 • 1 După ce au adus* chivotul lui Dumnezeu, l-au pus în mijlocul cortului pe care-l întinsese David pentru el şi au adus înaintea lui Dumnezeu arderi-de-tot şi jertfe de mulţumire.
 • * 2 Sam 6:17-19;
 • 2 Când a isprăvit David de adus arderile-de-tot şi jertfele de mulţumire, a binecuvântat poporul în Numele Domnului.
 • 3 Apoi a împărţit tuturor celor din Israel, bărbaţi şi femei, fiecăruia, câte o pâine, o bucată de carne şi o turtă de stafide.
 • 4 A dat leviţilor sarcina să facă slujba înaintea chivotului Domnului, să cheme*, să laude şi să slăvească pe Domnul Dumnezeul lui Israel.
 • * Ps 70:1;
 • 5 Aceştia erau: Asaf, căpetenia, Zaharia, al doilea după el, Ieiel, Şemiramot, Iehiel, Matitia, Eliab, Benaia, Obed-Edom şi Ieiel. Ei aveau instrumente de muzică, alăute şi harpe şi Asaf suna din ţimbale.
 • 6 Preoţii Benaia şi Iahaziel sunau mereu din trâmbiţe înaintea chivotului legământului lui Dumnezeu.
 • 7 În ziua aceea, David a însărcinat pentru întâiaşi dată pe Asaf şi fraţii săi să vestească* laudele Domnului.
 • * 2 Sam 23:1;
 • Cântare de laudă
 • 8 Lăudaţi* pe Domnul, chemaţi Numele Lui, faceţi cunoscute printre popoare faptele Lui înalte!
 • * Ps 105:1-15;
 • 9 Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui! Vorbiţi despre toate minunile Lui!
 • 10 Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!
 • 11 Căutaţi pe Domnul şi sprijinul Lui, căutaţi necurmat Faţa Lui!
 • 12 Aduceţi-vă aminte de minunile pe care le-a făcut, de minunile Lui şi de judecăţile rostite de gura Lui,
 • 13 voi, sămânţa lui Israel, robul Său, copiii lui Iacov, aleşii Lui!
 • 14 Domnul este Dumnezeul nostru; judecăţile Lui se împlinesc pe tot pământul.
 • 15 Aduceţi-vă aminte totdeauna de legământul Său, de făgăduinţele Lui, făcute pentru o mie de neamuri de oameni,
 • 16 de legământul pe care l-a făcut* cu Avraam şi de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac;
 • * Gen 17:2; Gen 26:3; Gen 28:13; Gen 35:11;
 • 17 El l-a făcut o lege pentru Iacov, un legământ veşnic pentru Israel,
 • 18 zicând: „Îţi voi da ţara Canaanului ca moştenire care v-a căzut la împărţeală.”
 • 19 Ei erau puţini la număr atunci, foarte* puţini la număr, şi străini în ţara aceea.
 • * Gen 34:30;
 • 20 Şi mergeau de la un neam la altul şi de la o împărăţie la un alt popor,
 • 21 dar El n-a îngăduit nimănui să-i asuprească şi a pedepsit* împăraţi din pricina lor,
 • * Gen 12:17; Gen 20:3; Exod 7:15-18;
 • 22 zicând: „Nu* vă atingeţi de unşii Mei, şi nu faceţi niciun rău prorocilor mei!”
 • * Ps 105:15;
 • 23 Cântaţi* Domnului, toţi locuitorii pământului! Vestiţi din zi în zi mântuirea Lui;
 • * Ps 96:1;
 • 24 povestiţi printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!
 • 25 Căci Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă, El este de temut mai presus de toţi dumnezeii,
 • 26 căci toţi dumnezeii popoarelor sunt* idoli, dar Domnul a făcut cerurile.
 • * Lev 19:4;
 • 27 Măreţia şi strălucirea sunt înaintea Feţei Lui, tăria şi bucuria sunt în locaşul Lui.
 • 28 Familii de popoare, daţi Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste!
 • 29 Daţi Domnului slavă pentru Numele Lui! Aduceţi daruri şi veniţi înaintea Lui, închinaţi-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte.
 • 30 Tremuraţi înaintea Lui, toţi locuitorii pământului! Căci lumea este întărită şi nu se clatină.
 • 31 Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul! Să se spună printre neamuri că Domnul împărăţeşte!
 • 32 Să urle marea cu tot ce este în ea! Câmpia să se veselească împreună cu tot ce este pe ea!
 • 33 Să chiuie copacii din pădure înaintea Domnului! Căci El vine să judece pământul.
 • 34 Lăudaţi* pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veac!
 • * Ps 106:1; Ps 107:1; Ps 118:1; Ps 136:1;
 • 35 Ziceţi*: „Mântuieşte-ne, Dumnezeul mântuirii, strânge-ne şi scoate-ne din mijlocul neamurilor, ca să lăudăm Numele Tău cel sfânt şi să ne punem slava în a Te lăuda!
 • * Ps 106:47; Ps 106:48;
 • 36 Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, din veşnicie în veşnicie!”Şi tot* poporul** a zis: „Amin” şi lăuda pe Domnul!
 • * 1 Imp 8:15; ** Deut 27:15;
 • 37 David a lăsat acolo, înaintea chivotului legământului Domnului, pe Asaf şi pe fraţii lui, ca să slujească necurmat înaintea chivotului, împlinindu-şi datoria zi de zi.
 • 38 A lăsat pe Obed-Edom şi pe Hosa cu fraţii lor, în număr de şaizeci şi opt, pe Obed-Edom, fiul lui Iedutun, şi pe Hosa, ca uşieri.
 • 39 A pus pe preotul Ţadoc şi pe preoţi, fraţii săi, înaintea* locaşului Domnului, pe înălţimea** din Gabaon,
 • * 1 Cron 21:29; 2 Cron 1:3; ** 1 Imp 3:4;
 • 40 ca să aducă necurmat Domnului arderi-de-tot, dimineaţa şi seara*, pe altarul arderilor-de-tot şi să împlinească tot ce este scris în Legea Domnului, poruncită lui Israel de Domnul.
 • * Exod 29:38; Num 28:3;
 • 41 Cu ei erau Heman şi Iedutun, şi ceilalţi care fuseseră aleşi şi numiţi pe nume ca să laude pe Domnul, căci îndurarea* Lui ţine în veac.
 • * 1 Cron 16:24; 2 Cron 5:13; 2 Cron 7:3; Ezra 3:11; Ier 33:11;
 • 42 Cu ei erau Heman şi Iedutun, care aveau trâmbiţe şi ţimbale pentru cei ce sunau din ele şi instrumente pentru cântări în cinstea lui Dumnezeu. Fiii lui Iedutun erau uşieri.
 • 43 Tot poporul* s-a dus fiecare la casa lui şi David s-a întors să-şi binecuvânteze casa.
 • * 2 Sam 6:19; 2 Sam 6:20;
  1 Cronici, capitolul 16  
Versetul zilei
El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”
Apocalipsa 21:4
Pune-l pe pagina ta