Iov  


Capitolul 19
 • Răspunsul lui Iov
 • 1 Iov a luat cuvântul şi a zis:
 • 2 „Până când îmi veţi întrista sufletul şi mă veţi zdrobi cu cuvântările voastre?
 • 3 Iată că de zece ori m-aţi batjocorit*. Nu vă este ruşine să vă purtaţi aşa?
 • * Gen 31:7; Lev 26:26;
 • 4 Dacă am păcătuit cu adevărat, numai eu sunt răspunzător de aceasta.
 • 5 Credeţi că mă puteţi lua* de sus? Credeţi că mi-aţi dovedit că sunt vinovat?
 • * Ps 38:16;
 • 6 Atunci, să ştiţi că Dumnezeu mă urmăreşte şi mă înveleşte cu laţul Lui.
 • 7 Iată, ţip de silnicie, şi nimeni nu răspunde; cer dreptate, şi dreptate nu este!
 • 8 Mi-a tăiat orice ieşire* şi nu pot trece; a răspândit întuneric pe cărările mele.
 • * Iov 3:23; Ps 88:8;
 • 9 M-a despuiat de slava* mea, mi-a luat cununa de pe cap,
 • * Ps 89:44;
 • 10 m-a zdrobit din toate părţile şi pier, mi-a smuls nădejdea ca pe un copac.
 • 11 S-a aprins de mânie împotriva mea, S-a purtat cu mine ca şi cu un vrăjmaş*.
 • * Iov 13:24; Plang 2:5;
 • 12 Oştile Lui au pornit deodată înainte, şi-au croit drum* până la mine şi au tăbărât în jurul cortului meu.
 • * Iov 30:12;
 • 13 A depărtat pe fraţii mei* de la mine, şi prietenii mei s-au înstrăinat de mine.
 • * Ps 31:11; Ps 38:11; Ps 69:8; Ps 88:8; Ps 88:18;
 • 14 Rudele mele m-au părăsit, şi cei mai de aproape ai mei m-au uitat.
 • 15 Casnicii mei şi slugile mele mă privesc ca pe un străin, în ochii lor sunt un necunoscut.
 • 16 Chem pe robul meu, şi nu răspunde; îl rog cu gura mea, şi degeaba.
 • 17 Suflarea mea a ajuns nesuferită nevestei mele şi duhoarea mea a ajuns nesuferită fiilor mamei mele.
 • 18 Până şi copiii* mă dispreţuiesc: dacă mă scol, ei mă ocărăsc.
 • * 2 Imp 2:23;
 • 19 Aceia* în care mă încredeam mă urăsc, aceia pe care îi iubeam s-au întors împotriva mea.
 • * Ps 41:9; Ps 55:13; Ps 55:14; Ps 55:20;
 • 20 Oasele mi se ţin de piele* şi de carne; nu mi-a mai rămas decât pielea de pe dinţi.
 • * Iov 30:30; Ps 102:5; Plang 4:8;
 • 21 Fie-vă milă, fie-vă milă de mine, prietenii mei! Căci mâna* lui Dumnezeu m-a lovit.
 • * Iov 1:11; Ps 38:2;
 • 22 De ce mă urmăriţi* ca Dumnezeu? Şi nu vă mai săturaţi de carnea mea?
 • * Ps 69:26;
 • 23 O! Aş vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte;
 • 24 aş vrea să fie săpate cu un priboi de fier şi cu plumb în stâncă pe vecie…
 • 25 Dar ştiu că Răscumpărătorul1 meu este viu şi că Se va ridica la urmă pe pământ.
 • 26 Chiar dacă mi se va nimici pielea şi chiar dacă nu voi mai avea carne*, voi vedea totuşi pe Dumnezeu.
 • * Ps 17:15; 1 Cor 13:12; 1 Ioan 3:2;
 • 27 Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, şi nu ai altuia. Sufletul meu tânjeşte de dorul acesta înăuntrul meu.
 • 28 Atunci veţi zice: ‘Pentru ce-l* urmăream noi?’ Căci dreptatea pricinii mele va fi cunoscută.
 • * Iov 19:22;
 • 29 Temeţi-vă de sabie, căci pedepsele date cu sabia sunt grozave! Şi să* ştiţi că este o judecată.”
 • * Ps 58:10; Ps 58:11;
 • 1. Evreieşte: Goel.
  Iov, capitolul 19