Estera  


Capitolul 6
 • Cinstea dată lui Mardoheu
 • 1 În noaptea aceea, împăratul n-a putut să doarmă şi a poruncit să-i aducă lângă el Cartea* Aducerilor aminte, Cronicile. Le-au citit înaintea împăratului
 • * Estera 2:23;
 • 2 şi s-a găsit scris ce descoperise Mardoheu cu privire la Bigtan şi Tereş, cei doi fameni ai împăratului, păzitorii pragului, care voiseră să întindă mâna asupra împăratului Ahaşveroş.
 • 3 Împăratul a zis: „Ce cinste şi mărire i s-a făcut lui Mardoheu pentru aceasta?” „Nu i s-a făcut nimic”, au răspuns cei ce slujeau împăratului.
 • 4 Atunci, împăratul a zis: „Cine este în curte?” (Haman venise în curtea de afară* a casei împăratului să** ceară împăratului să spânzure pe Mardoheu pe lemnul pe care-l pregătise pentru el.)
 • * Estera 5:1; ** Estera 5:14;
 • 5 Slujitorii împăratului i-au răspuns: „Haman este în curte.” Şi împăratul a zis: „Să intre.”
 • 6 Haman a intrat şi împăratul i-a zis: „Ce trebuie făcut pentru un om pe care vrea să-l cinstească împăratul?” Haman şi-a zis în sine: „Pe cine altul decât pe mine ar vrea împăratul să-l cinstească?”
 • 7 Şi Haman a răspuns împăratului: „Omului pe care vrea împăratul să-l cinstească,
 • 8 trebuie să i se aducă haina împărătească, aceea cu care se îmbracă împăratul, şi calul* pe care călăreşte împăratul şi să i se pună cununa împărătească pe cap.
 • * 1 Imp 1:33;
 • 9 Să se dea haina şi calul uneia din căpeteniile de seamă ale împăratului, apoi să îmbrace cu haina pe omul acela pe care vrea să-l cinstească împăratul, să-l plimbe călare pe cal prin locul deschis al cetăţii şi să se strige* înaintea lui: ‘Aşa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească!’”
 • * Gen 41:43;
 • 10 Împăratul i-a zis lui Haman: „Ia îndată haina şi calul, cum ai zis, şi fă aşa iudeului Mardoheu, care şade la poarta împăratului. Nu lăsa nefăcut nimic din ce ai spus.”
 • 11 Şi Haman a luat haina şi calul, a îmbrăcat pe Mardoheu, l-a plimbat călare pe cal prin locul deschis al cetăţii şi a strigat înaintea lui: „Aşa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească!”
 • 12 Mardoheu s-a întors la poarta împăratului, şi Haman s-a dus în grabă* acasă, mâhnit şi** cu capul acoperit.
 • * 2 Cron 26:20; ** 2 Sam 15:30; Ier 14:3; Ier 14:4;
 • 13 Haman a istorisit nevestei sale Zereş şi tuturor prietenilor săi tot ce i se întâmplase. Şi înţelepţii lui şi nevastă-sa Zereş i-au zis: „Dacă Mardoheu, înaintea căruia ai început să cazi, este din neamul iudeilor, nu vei putea face nimic împotriva lui, ci vei cădea înaintea lui.”
 • 14 Pe când îi vorbeau ei încă, au venit famenii împăratului şi au luat îndată pe Haman la ospăţul* pe care-l pregătise Estera.
 • * Estera 5:8;
  Estera, capitolul 6